Share/Save/BookmarkStuur naar een vriendAfdrukken

In het nieuws

Peter Reekmans meest actieve parlementslid

26/09/2011 07:00 - In het nieuws

De nieuwe website http://www.zewerkenvoorjou.be volgt sinds 26 september nauwgezet de aanwezigheden en de activiteit van de 124 Vlaamse parlementsleden op. LDD-parlementslid Peter Reekmans kreeg bij de start van dit nieuwe online-initiatief meteen het mooie etiket van 'meest actieve parlementslid'.

De nieuwe website http://www.zewerkenvoorjou.bevolgt sinds kort nauwgezet de aanwezigheden en de activiteit van de 124 Vlaamse parlementsleden op. Het is geen initiatief van het Vlaams Parlement zelf, maar een onafhankelijk project van politologen Michiel Nuytemans, Tim De Pauw en Mathijs Buts die een tijdlang voor professor Stefaan Walgrave op het departement politieke wetenschappen van de Universiteit Antwerpen werkten en toen vaststelden dat er weinig of geen dergelijke info over Vlaamse volksvertegenwoordigers publiek beschikbaar was... De website schetst Peter Reekmans van LDD als 'hardwerkendst parlementslid' van Vlaanderen. Met 875 parlementaire acties houdt hij ex-minister Dirk Van Mechelen van Open VLD op ruime afstand. Vlaams volksvertegenwoordiger Reekmans koos er vanaf zijn eerste dag als parlementslid, nu ruim 2 jaar geleden, voor om een actieve rol te spelen voor zijn streek. Denk maar aan zijn recente initiatieven om de problemen van de fruitsector na het noodweer van 18 augustus op de agenda te plaatsen, zijn kruistocht tegen leegstand van sociale woningen, de talloze keren dat hij de problemen van de E40 onder de aandacht van de minister bracht, hoe hij de slechte wegen in Vlaams-Brabant inventariseerde en steeds opnieuw ter sprake bracht in Brussel enz. Reekmans benadrukt zelf dat zijn grote werkkracht soms zelfs te koste gaat van aanwezigheden in parlementscommissies, waardoor hij op dat aspect ietsje zwakker scoort dan zijn hoge cijfers op andere items. "Maar wat geeft de doorslag?" zo stelt hij. "Urenlang 'zetelen' zonder iets te zeggen, en eindeloze zittingen bijwonen zonder zelf enige inbreng te hebben... of van tijd tot tijd zelf het terrein op gaan, mensen ontmoeten, info uitzoeken etc." zegt hij zonder een blad voor de mond te nemen.