Share/Save/BookmarkStuur naar een vriendAfdrukken

Persberichten

Peter Reekmans (LDD) lanceert website www.verdokenlasten.be

03/12/2013 15:16 - Persbericht

Vlaams volksvertegenwoordiger Peter Reekmans (LDD) en toekomstig burgemeester van de gemeente Glabbeek lanceert de website www.verdokenlasten.be die de evolutie van de gemeentelijke belastingdruk in Oost-Brabant in kaart brengt. Via www.verdokenlasten.be wil Peter Reekmans alle Oost-Brabantse bewoners correct informeren over de belastingsdruk in hun respectievelijke gemeenten.

Op www.verdokenlasten.be wordt er, voor alle Oost-Brabantse gemeenten, opgelijst wat er per gemeente inzake belastingen en retributies de voorbije maanden concreet wijzigde.

Peter Reekmans: "Zowat alle politieke partijen hebben, in de aanloop tot de verkiezingen van 25 mei 2014, de mond vol van lastenverlagingen. Dat was eveneens het geval in de aanloop van de vorig jaar gehouden gemeenteraadsverkiezingen. Het volstaat echter om www.verdokenlasten.be te consulteren om te weten dat, één jaar na de gemeenteraadsverkiezingen, de meeste Oost-Brabantse gemeenten quasi systematisch, soms openlijk, soms verdoken, de gemeentelijke belastingen hebben verhoogd. Elke belastingsbetaler heeft het recht om te weten hoe de belastingsdruk in zijn of haar gemeente evolueert, temeer de meeste belastingsverhogingen pas concreet voelbaar zullen worden in de loop van volgend jaar. Via www.verdokenlasten.be probeer ik aan deze nood tegemoet te komen. "

In Oost-Brabant heeft enkel de gemeente Glabbeek geen enkele belasting verhoogd.

Peter Reekmans: "Als schepen van Financiën en toekomstig burgemeester was het voor mij cruciaal dat de noodzakelijkerwijze door te voeren besparingen niet in eerste instantie op de Glabbeekse bevolking werden en worden verhaald. Dit vergde structurele besparingen, maar geen ontslagen laat staan belastingsverhogingen. Via het hanteren van een strak gemeentelijk financieringsplan werd de gemeentelijke leninglast bovendien niet verhoogd. Via www.verdokenlasten.be bewijs ik de Oost-Brabantse gemeenten dat het ook anders kan."  

"Lastenverlaging is voor mij en mijn Glabbeekse Dorpspartij geen loze belofte maar een concreet engagement", besluit Reekmans.