Share/Save/BookmarkStuur naar een vriendAfdrukken

Persberichten

Peter Reekmans (LDD): ‘Bart Tommelein bakt het bruin’

15/11/2013 11:07 - Persbericht

Vlaams volksvertegenwoordiger Peter Reekmans is verontwaardigd over het dienstwagenmisbruik van Open Vld-fractieleider Bart Tommelein temeer het uitgerekend onder impuls van de Open Vld was dat de federale belastingsvoordelen, verbonden aan bedrijfswagens, drastisch werden verminderd. "Bedrijfsleiders weten dus wat hen te doen staat: richt een vzw of dergelijke op, koop op naam van die stichting een auto aan en maak vervolgens simpelweg quasi permanent gebruik van die wagen." oordeelt Peter Reekmans

Zoals elk Vlaams parlementslid ontvangt Open Vld-fractieleider Bart Tommelein jaarlijks netto bijna 5.000 euro aan belastingvrije verplaatsingsvergoedingen. Hij beschikt bovendien over een gratis treinabonnement 1ste klasse. En dan nog vindt hij het nodig om quasi permanent beslag te leggen op een BMW5-dienstwagen met chauffeur waarvan het onderhoud, de benzine en het loon van de chauffeur door het Vlaams parlement en dus door de belastingsbetaler moet worden opgehoest.

Peter Reekmans, Vlaams Parlementslid LDD: "Door op weekdagen quasi permanent beslag te leggen op een wagen van het Vlaams parlement en een chauffeur verbonden aan het Vlaams parlement verheft de heer Tommelein de uitzondering tot de regel waardoor hij niet enkel het ambt van volksvertegenwoordiger in diskrediet brengt maar bovendien zelf, qua verplaatsingsvergoedingen, tot drie maal toe aan de kassa passeert. Overigens, de enige reden waarom de heer Tommelein tijdens het weekend geen gebruik maakt van de dienstwagen met chauffeur van het Vlaams parlement is dat hij dan als Oostends Schepen een wagen met chauffeur opeist. Dat is de arrogantie van de macht in de praktijk!"

Het gezegde 'Luister naar mijn woorden maar kijk niet naar mijn daden' lijkt hoe langer hoe meer op de Open Vld van toepassing.

Peter Reekmans: "Het ambtsmisbruik van de Open Vld-fractieleider getuigt van een stuitende arrogantie. Was het immers niet uitgerekend deze federale regering en dus ook de Open Vld die het belastingsvoordeel verbonden aan bedrijfswagens drastisch heeft verminderd? Bedrijfsleiders die over een bedrijfswagen beschikken weten dus wat hen te doen staat: richt een vzw of dergelijke op, koop op die stichting een auto aan en maak vervolgens simpelweg quasi permanent gebruik van die wagen."

"Hoog tijd dat dit machtsmisbruik door het Vlaams parlement aan banden wordt gelegd door op naam van de heer Tommelein een belastingfiche op te maken of zijn belastingvrije vergoeding schrappen", besluit Peter Reekmans.