Share/Save/BookmarkStuur naar een vriendAfdrukken

Persberichten

Peter Reekmans juicht toe dat de VREG meer armslag krijgt

02/05/2013 14:14 - Persbericht

Vlaams minister Freya Van den Bossche heeft deze voormiddag aan Vlaams volksvertegenwoordiger Peter Reekmans (LDD) gemeld dat de Vlaamse Regulator van de Elektriciteits- en Gasmarkt (VREG) meer bevoegdheden zal krijgen. Vlaams volksvertegenwoordiger Peter Reekmans (LDD), die steeds geijverd heeft voor een grotere rol van de VREG, juicht deze beslissing toe. Meer armslag voor de VREG is volgens Peter Reekmans immers een noodzakelijke voorwaarde om op korte termijn te komen tot lagere, algemeen geldende distributietarieven.

In de energiecommissie van het Vlaams parlement heeft Vlaams minister Freya Van den Bossche deze voormiddag aan Vlaams volksvertegenwoordiger Peter Reekmans (LDD) geantwoord dat de VREG in de toekomst meer armslag krijgt. Aanleiding voor deze vraag was het een recent advies van de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen (SERV). De SERV wees er in dat rapport op dat 2013, tien jaar na de vrijmaking van de elektriciteits- en gasmarkt, een scharnierjaar is voor de VREG. Volgens de SERV ontbreekt het de VREG momenteel echter aan deskundigheid en capaciteit om de Vlaamse tariefregulering uit te bouwen.

Peter Reekmans: "Aangezien de VREG de enige garantie is om op korte termijn tot een lager, algemeen geldend distributietarief te komen; de opstart van de voorbereidingen voor een Vlaamse tariefregulering nu zouden moeten beginnen, doch de daartoe noodzakelijke deskundigheid en capaciteit ontbreekt, dient de VREG dringend bijkomende mensen, middelen en bevoegdheden te krijgen om die belangrijke klus op korte termijn te klaren. Essentieel is immers niet enkel dat het distributietarief voor elke Vlaming hetzelfde wordt maar dat het algemeen geldende distributietarief bovendien veel lager is dan het buitensporig bedrag dat er nu aan de gebruikers wordt aangerekend. Vanuit die optiek ben ik  dan ook ten zeerste verheugd dat ook de Vlaamse Regering inziet dat de VREG dringend meer armslag moet krijgen."

Peter Reekmans klaagde in het verleden ook met succes de hoge dividenden aan die aan steden en gemeenten worden betaald door de intercommunales Eandis en Infrax evenals de vele, duur betaalde politieke beheersmandaten bij die distributienetbeheerders.

"Momenteel betaalt de consument een veel te hoog distributietarief dat bovendien, afhankelijk van intercommunale tot intercommunale, verschilt van regio tot regio. De reden daarvoor is simpelweg te zoeken in het feit dat de distributietarieven een verkapte vorm van gemeentebelastingen zijn die bovendien moeten toelaten om de vele politieke bestuursmandaten, zonder feitelijke meerwaarde, te bekostigen. Inzake het afbouwen van deze dure bestuursmandaten is de minister mij gevolgd. Aangezien de minister mij nu ook heeft toegezegd dat de bevoegdheden van de VREG zullen worden verstrekt waardoor de VREG de tariefregeling van de distributienetten kan organiseren kunnen we ons op korte termijn eindelijk aan een algemeen geldend lager distributietarief verwachten. In ieder geval zal ik dit voor alle burgers en ondernemingen uitermate belangrijk dossier nauwgezet blijven opvolgen.", besluit Peter Reekmans.