Share/Save/BookmarkStuur naar een vriendAfdrukken

Persberichten

Peter Reekmans eist parlementair debat over de Vlaamse regionale luchthavens

07/08/2013 12:12 - Persbericht

Vlaams volksvertegenwoordiger Peter Reekmans (LDD), die de Vlaamse Regering lange tijd tevergeefs om tekst en uitleg vroeg over het uitbesteden van de uitbating van de Vlaamse regionale luchthavens, heeft dit dossier uiteindelijk dan toch kunnen inkijken. Peter Reekmans noemt de deal die de Vlaamse Regering hierover sloot een mislukte liberalisering en heeft commissievoorzitter Jan Peumans dan ook verzocht om hierover, zo spoedig mogelijk, de commissie voor Mobiliteit en Openbare Werken samen te roepen.

Sinds enige tijd vraagt Vlaams volksvertegenwoordiger Peter Reekmans (LDD) tevergeefs aan de Vlaamse Regering om het uitbesteden van de uitbating van de Vlaamse regionale luchthavens te duiden. Die uitleg kwam er niet. Het dossier inkijken mocht al evenmin. Zelfs nadat de Vlaamse regering op 19 juli de uitbating van de Vlaamse regionale luchthavens had toegewezen werd aan Peter Reekmans dossierinzage ontzegd. Nadat Reekmans deze problematiek publiek maakte werd hem uiteindelijk gemeld dat hij het dossier dan toch zou kunnen inkijken, wat inmiddels geschiedde. Evenwel heeft de Vlaamse Regering aan deze dossierinzage een geheimhoudingsplicht gekoppeld, waardoor Peter Reekmans niet openlijk over de inhoud van dit dossier kan communiceren. Peter Reekmans vindt dit onbegrijpelijk.

 

Peter Reekmans: "Geheimhouding opleggen is evident indien dit de onderhandelingspositie van de Vlaamse Regering in gevaar zou brengen, maar dat is in dit geval allerminst aan de orde aangezien de Vlaamse regering in dit dossier reeds finaal heeft beslist. Waarom er in dit dossier geheimhouding wordt opgelegd is mij dan ook een raadsel tenzij de Vlaamse belastingsbetaler niet zo mogen weten wat de werkelijke kostprijs is van het uitbesteden van de uitbating van de Vlaamse regionale luchthavens aan de Franse groep Egis."

 

Peter Reekmans: "Overduidelijk is dat dit dossier mismeesterd is. De beoogde liberalisering van de regionale luchthavens is dan ook volkomen mislukt. Net daarom dringt er zich een parlementair debat over dit dossier op. Ik heb commissievoorzitter Jan Peumans dan ook schriftelijk verzocht om over dit dossier, zo spoedig mogelijk, de commissie voor Mobiliteit en Openbare Werken samen te roepen."

 

"Ik hoop dat de commissievoorzitter zeer snel een initiatief neemt, want ik ben ervan overtuigd dat indien mijn collega-volksvertegenwoordigers eveneens de moeite doen om dit dossier nauwgezet door te nemen, ze evenveel vragen hebben als ik.", besluit Peter Reekmans.