Share/Save/BookmarkStuur naar een vriendAfdrukken

Persberichten

Peter Reekmans: 'Eandis-voorstel moet snel realiteit worden'

08/03/2013 12:16 - Persbericht

Het initiatief van Eandis om op relatief korte termijn te komen tot een Vlaams eenheidstarief inzake energiedistributie evenals een doorgedreven integratie van alle netbeheerders wordt door Vlaams volksvertegenwoordiger Peter Reekmans (LDD) toegejuicht. Peter Reekmans, die sinds 2009 ijvert voor een doorgedreven harmonisatie van de Vlaamse energiedistributiemarkt, roept Vlaams minister van Energie Van den Bossche om voluit haar schouders te zetten onder het initiatief van Eandis zodat dit voorstel snel realiteit wordt.

Het distributietarief heeft een grote impact op de energiefactuur. De energiedistributieprijs die de diverse netbeheerders aan de verbruiker aanrekenen is bovendien verschillend, waardoor gezinnen met een nochtans identiek verbruik, louter omwille van hun woonplaats een andere prijs betalen. Het feit dat de diverse energie-intercommunales intussen elk afzonderlijk een eigen structuur hebben uitgebouwd is daaraan uiteraard niet vreemd.

 

Peter Reekmans: "Sinds 2009 ijver ik er voor om alle Vlaamse energie-intercommunales te fuseren tot één enkel distributiebedrijf. De schaalvoordelen  die een dergelijke fusie oplevert zullen immers toelaten om de distributieprijs en dus de energiefactuur van de verbruiker aanzienlijk te verlagen. Helaas was hiervoor aanvankelijk geen politiek draagvlak. De talrijke bestuursraden en directiecomités van de energie-intercommunales zijn immers bevolkt door overwegend lokale politici. De hoge energiefacturen hebben er echter toe geleid dat deze problematiek niet langer kon worden genegeerd. Ik ben dan ook ten zeerste verheugd dat Eandis resoluut pleit om op relatief korte termijn te komen tot een doorgedreven integratie van alle netbeheerders en een Vlaams eenheidstarief inzake energiedistributie."

 

Het Eandis-voorstel om op korte termijn te evolueren tot naar een eenheidstarief en om te komen tot een integratie van alle netbeheerders wordt geconcretiseerd via een stappenplan en een gedetailleerde timing.

 

Peter Reekmans: "Ik roep Vlaams minister van Energie Van den Bossche op om voluit haar schouders te zetten onder het voorstel van Eandis zodat het snel realiteit wordt. Overleg en afstemming met Infrax is daarbij nu cruciaal. Immers enkel in overleg met de netbeheerderskoepel Infrax kan de Vlaamse energiedistributiemarkt, in het belang van de verbruiker, op korte termijn grondig worden hervormd."

 

"Ik zal er in het Vlaams parlement alvast nauwgezet op toezien dat het Eandis-voorstel geen dode letter wordt.", besluit Peter Reekmans.

_________________________________________________________________________________