Persberichten

27/10/2019 16:46 - Persbericht

'Door de voorzittersverkiezingen wordt de soep er heet gekookt, maar lauw opgediend', schrijft Jean-Marie Dedecker over partijhoofdkwartieren waar men zich opmaakt om een nieuwe voorzitter te kiezen.

De temperatuur loopt hoog op in de gaarkeukens van de politieke partijen. Door de voorzittersverkiezingen wordt de soep er heet gekookt, maar lauw opgediend.

Er zijn bijvoorbeeld zeven kandidaten ingeschreven voor de ratrace naar de voorzitterszetel van de CD&V. Velen worden geroepen, weinigen uitverkoren. In 1988 voelden er zich ook zeven dwergen geroepen om de voorzittershamer van de toenmalige CVP ter hand te nemen. Die zeven boskabouters werden door Martens en Dehaene van hun paddenstoel geplukt nog vooraleer ze er op zaten. Na een situatie die door Hugo de Ridder omschreven werd als 'Sneeuwwitje en de zeven dwergen', werd Herman Van Rompuy uit de studiedienst opgevist en drie dagen later op de troon geplaatst. De rest is geschiedenis. De CVP had toen nog 43 zetels in de Kamer, nu nog... 12. De rustige vastheid is vastgeroest.

 

Lees meer »

20/10/2019 16:37 - Persbericht

Mensen opsluiten omdat ze de mening van het volk verkondigen, zijn strafmaatregelen van een dictatuur, schrijft Jean-Marie Dedecker in zijn column van deze week. 'Hadden de hautaine Europese leiders in oktober 2017 aan de juiste kant van de geschiedenis gestaan, dan was het vandaag rustiger

Onlangs had ik de eer om te tafelen met de Catalaanse verbannen ex-premier Carles Puigdemont. Niet te lang. Hij moest dringend naar Zaventem om zijn vrouw en kroost op te halen die hem één keer om de maand komen opzoeken in zijn ballingsoord Waterloo.

Afgelopen week kreeg hij een Europees en internationaal aanhoudingsbevel in zijn bus om te gaan brommen in Madrid, omdat hij in oktober 2017 vreedzaam een referendum georganiseerd had over de Catalaanse onafhankelijkheid. Of het ooit zo ver komt, ligt nu in handen van de Belgische justitie, want de gewezen burgemeester van Girona beschikt hier inmiddels ook over een Belgische identiteitskaart. Hopelijk neemt hij nu niet de kersverse zelfverklaarde mensenrechtenadvocaat Johan Vande Lanotte onder de arm, want dan riskeert hij het om levenslang weg te rotten in de kerkers van El Dueso.

 

Lees meer »

13/10/2019 16:31 - Persbericht

Ik behoor niet tot de fossiele lobby die de toerekeningsvatbaarheid van de boodschapper tracht te ridiculiseren, ook als is het een stampvoetende tiener die met stoom uit de oren de massa bespeelt. Ik behoor wel tot een minderheid van grootvaders die een zwaar autistisch kind onder zijn nakomelingen heeft. Ik sluit me – bij uitzondering – aan bij de commentaar van de Russische autocraat Vladimir Poetin die ‘Greta Thunberg goed en oprecht vindt, maar dat volwassenen er alles moeten aan doen om kinderen en teeners niet in extreme situaties te brengen en dat we hen moeten beschermen tegen overmatige emoties die de persoonlijkheid van kinderen niet kunnen verdragen en vernietigen’.

 

Lees meer »

06/10/2019 16:23 - Persbericht

Jean-Marie Dedecker vindt het geen goed idee om partijen ter rechter en ter linkerzijde bij de verkiezingen te benadelen omdat ze succesvol zijn bij een gedemotiveerd en ontgoocheld kiespubliek. 'Ook in het liberalisme staan er plichten tegenover rechten.'

Net op de dag dat de mensen in Afghanistan thuis bleven bij de verkiezingen, uit angst om opgeblazen te worden door de Taliban, kwam onze nieuwe Regentenraad aan het Martelarenplein met de tijding dat de opkomstplicht bij de gemeenteraadsverkiezingen in de toekomst afgeschaft zal worden.

Deze eis is al sedert 1992 een dolgedraaid riedeltje uit het partijprogramma van de Open VLD, die toen nog PVV genaamd werd. Als je geen oplossing hebt voor de belangrijke maatschappelijke problemen, dan moet je je maar ledig houden met beuzelarijen. Dictaturen willen niet dat mensen gaan stemmen, en als het toch moet dan op voorgeprogrammeerde kandidatenlijsten.

 

Lees meer »

29/09/2019 16:13 - Persbericht

Jean-Marie Dedecker hekelt het Grondwettelijk Hof als asielcentrum voor uitgerangeerde politici. 'Een jarenlange trouwe partijvazaliteit en een parlement als knikkende stemmachine volstaat om iemand levenslang in de gerechtelijke politieke poppenkast te benoemen.'

Het is weer stoeltjesdans in de Wetstraat. Het gaat niet alleen om de wedloop op minsterpostjes bij de nieuwe regeringsvormingen, maar zelfs ons eerbiedwaardig Grondwettelijk Hof ontsnapt niet aan deze carrousel.

In een normale democratie worden wetten gemaakt in het parlement en vervolgens zien rechters erop toe dat ze correct worden toegepast, in alle onafhankelijkheid. Dat is het principe van de scheiding der machten, zoals het in de 18de eeuw uitgedokterd werd door Verlichtingsdenker Montesquieu, met een wetgevende, een uitvoerende en een rechterlijke macht. Lange tijd was daarom de gedachte aan een gerechtshof dat wetten kon vernietigen volkomen uit den boze. In ons Koninkrijkje duurde die periode van zuivere theoretische scheiding der machten liefst meer dan 150 jaar. Pas in 1989 besloot men om in ons land een volwaardig Grondwettelijk Hof op te richten (in opvolging van het Arbitragehof), dat het parlement op de vingers kon tikken indien het een wet stemde die zou indruisen tegen de Grondwet.

Lees meer »

22/09/2019 16:06 - Persbericht

Geachte Heer,

Niettegenstaande uw batterij aan titels neem ik de vrijheid om u vanaf hier te tutoyeren in plaats van te vousvoyeren. Ik ben immers zo hard op mijn ziel getrapt door de onzin die je verkocht hebt in de krant De Tijd van 14 september dat ik moeite heb om enige vorm van een hoofse beleefdheidsformule te handhaven.

Ik citeer: 'Het België van vandaag is evenwel niet meer dat van vroeger. Ik ga vaak naar de Belgische kust. Enkele dagen per jaar ben ik in Middelkerke. Ik stel er helaas vast dat de tolerantie afneemt. 30 jaar geleden kon ik bij de slager of de bakker gerust iets in het Frans bestellen. Vandaag wordt dat niet meer geaccepteerd, dus praat ik Duits. Dat kan blijkbaar wel. Ik vind dat schandalig belachelijk.'

 

Lees meer »

15/09/2019 15:57 - Persbericht

Dominique Leroy gaat in Nederland het dubbele verdienen, en is er verlost van politieke schoonmoeders en -vaders', schrijft Jean-Marie Dedecker over het vertrek van de Proximus-ceo naar KPN.

Veertig procent van de wereldeconomie wordt gedirigeerd door nauwelijks 500 multinationals. Aan het hoofd daarvan staan CEO's met jaarsalarissen waarmee je alle magen van de Zimbabwaanse hongerlijders voor de komende eeuw kunt vullen. Meestal bedingen ze dan ook nog een ontslagvergoeding waardoor hun nakomelingen tien generaties lang lustig op exotische stranden kunnen rondlummelen. Als we ons afgunst-gen uitschakelen is het eerste nog voor discussie vatbaar, maar het tweede is gelegaliseerde diefstal.

Lees meer »

08/09/2019 15:36 - Persbericht

Boris Johnson is blijkbaar de enige democraat die de beslissing van het volk wil respecteren en zo snel mogelijk uitvoeren, ook al is het uit eigen politieke overlevingsdrang en machtsgeilheid, schrijft Jean-Marie Dedecker over de brexit.

Hij heeft iets guitigs, die Boris. Een slordige Jommekeskop en de blik van een schavuit die zich moet bedwingen om zijn voeten niet op de salontafel van het Franse Elysée voor de neus van president Macron te posteren. Een spitante tong en een geveinsde lak aan etiquette in de wereld van de stiff upper lip. De nar van Westminster. Een briljante geest en een sluw en meedogenloos politicus, gekneed in het elite-onderwijs van Eton College en Oxford, en groot geworden in de Conservatieve partij, waarin de broeder- en zustermoorden frequenter voorkomen dan in de verzamelde werken van William Shakespeare. Hij was de Brutus van David Cameron en Theresa May, en nu zelfs ook van Nicolas Soames, de kleinzoon van zijn eigen idool, Winston Churchill, over wie hij de lijvige hagiografie The Churchill Factor schreef.

Lees meer »

01/09/2019 15:32 - Persbericht

Het wordt tijd om het onderwijs, de bakermat van kennisoverdracht, terug te geven aan de leerkrachten, en hun professionele gezagspositie in ere te herstellen', schrijft Jean-Marie Dedecker bij de start van het nieuwe schooljaar.

Morgen 2 september is het eerste schooldag. Naar jaarlijkse gewoonte worden we dan door de media gemasseerd met tranentrekkende beelden van wenende kleuters die moeders rok met moeite kunnen lossen. Maar naast de jaarlijkse terugkeer van deze emotionele kalendervreugde voor de nieuwe start is er ook het traditionele kalendergezeur en gejeremieer over het lerarengebrek, onderfinanciering, planlast, het dalende onderwijsniveau of het falende M-decreet. Zelfs het moslim-hoofddoekje is dankzij een activistische Leuvense rechter al terug op de schoolagenda geplaatst. Zwarte toga's kennen ook de kunst van timing.

Lees meer »

25/08/2019 15:26 - Persbericht

Jean-Marie Dedecker blikt terug op een recent bezoek van Elon Musk in ons land, dat niet over rozen liep.

Jobs, jobs,jobs. Het weerklinkt als een mantra bij elke regeringsvorming. Ze worden altijd met toeters en bellen aangekondigd maar verdwijnen niet zelden met stille trom. Elon Musk, miljardair, uitvinder, autofabrikant, rocketman, futuroloog...en zoveel meer (en niet noodzakelijk in die volgorde) passeert nu en dan eens in ons tochtgat aan de Noordzee, al dan niet incognito.

Hij was hier al een keer gepasseerd in 2015, een passage die gepaard ging met heel wat media-aandacht. De topman van Tesla werd toen door knipmessende politici en een roedel zwaaivolk van de Rotary ontvangen op het Antwerpse Schoon Verdiep, en achteraf ook nog door strak getrokken lakeien rondgeleid in de Lakense poppenkast voor een bakje koffie bij koning Philip. Als je zo rijk bent dat je in je eentje het gat en de begroting kan vullen, en als je een pak dollars in je achterzak hebt om een batterijfabriek te bouwen, wordt de rode loper overal ter wereld voor je uitgerold.

 

Lees meer »

18/08/2019 15:14 - Persbericht

Jean-Marie Dedecker heeft opnieuw de pen ter hand genomen en laat zijn licht schijnen over de Vlaamse formatie. 'De kiezers van N-VA zijn in het kruis getrapt.'

Iemand vroeg mij waarom mensen zo weinig in politiek geïnteresseerd zijn. Het antwoord is nochtans simpel: omdat de politiek niet in de mensen geïnteresseerd is. De Amerikaans-Duitse novellist Charles Bukowski zei ooit dat het verschil tussen een democratie en een dictatuur er in bestaat dat je in een democratie eerst stemt en pas daarna de bevelen moet slikken. In een dictatuur verdoet men zijn tijd en geld niet met het organiseren van een stembusgang. In onze particratie geldt nu blijkbaar dezelfde stelregel.

Lees meer »

08/07/2019 10:25 - Persbericht

Jean-Marie Dedecker blikt in zijn laatste column voor een zomerpauze terug op veertien warme dagen politieke correctheid. 'Wat we vroeger "zomer" noemden, is nu "code oranje".' 

Vroeger sprongen we van blijdschap zeven gaten in de ozonlaag bij subtropische temperaturen. Vandaag krijgen we psychologische begeleiding. Dergelijk hartverwarmend weertje noemde men vroeger 'zomer', nu 'code oranje'. Spuitbussen met factor 190 worden leeggespoten op lallend wit vlees en we moeten water drinken als een koe met vier magen. Een geur van angstdiarree komt uit ons tv-scherm. Onze weermannen en -vrouwen gedragen zich als ridders van de Klimaatapocalyps.

Lees meer »

08/07/2019 10:23 - Persbericht

'Nietszeggende pacten worden vroeg of laat wetten', vreest Jean-Marie Dedecker na de discussie over de Mobiscore. 'Dat deze nieuwe woonthermometer alleen maar richtinggevend zou zijn, gelooft geen kat.'               

We stikken stilaan van de reglementitis en de bemoeizucht. Onze Vlaamse regelneven hebben in opvolging van de betonstop nog een nieuwe geitenwollensokken pestregel uitgevonden om plattelandsvluchtelingen naar de steden te lokken: De Mobiscore. Dit is een puntenboek waarmee de Vlaamse overheid in kaart brengt hoe dicht woningen bij allerlei openbare voorzieningen liggen (scholen, openbaar vervoer, winkelcentra...) en zo de milieu-impact van mogelijke verplaatsingen, die een gemiddelde Vlaming vanuit zijn woning maakt, beloont of bestraft. De puntentelling van de Mobiscore is op zijn minst bizar te noemen: joggen en fietsen in de natuur levert volgens de manipulatoren geen punten op, maar de nabijheid van zweet- en peeskamertjes in een fitnesscentrum van een stad wel.

Lees meer »

23/06/2019 10:10 - Persbericht

'Tot de regeringsvorming gaat de kastijding van de verliezende partijvoorzitters onverdroten door', schrijft Jean-Marie Dedecker. 'We worden geregeerd door mensen die te weinig moed hebben om te doen waarvan ze denken dat het goed is.'

De telkens terugkerende storm van selectieve verontwaardiging over de parlementaire uittredingsvergoedingen is terug gaan liggen en de nieuwe volksvertegenwoordigers zijn deze week ingezworen. We komen ondertussen meer en meer tot de vaststelling dat de kiezer wel mag stemmen, maar alleen op de door de machthebbers toegestane wijze.

Lees meer »

Archief

21/06/2019 - Mobiscore: leve het platteland, arm Vlaanderen!
12/06/2019 - Geef kerntaken voorrang
09/06/2019 - Het wordt snikheet in de ketelkamers van de politieke partijen
06/06/2019 - Bevries gemeentebelastingen met lokaal pact
02/06/2019 - Vlaams Belang kon haar eigen cordon steeds als kuisheidsgordel gebruiken. Het is tijd voor andere recepten.
27/05/2019 - Bedankt 40781 kiezers
27/05/2019 - Ik ben al dertig jaar tegen het cordon sanitaire
19/05/2019 - Europa stoot aan haar buitengrenzen op haar eigen grenzen
12/05/2019 - Wie straffeloosheid zaait oogst criminaliteit
05/05/2019 - Meteen na de verkiezingen is men al vergeten wat men ervoor beloofd heeft
14/04/2019 - Big brother wordt nu geboren uit big data en big moraal
07/04/2019 - De lat werd in het onderwijs zo laag gelegd dat je al een limbodanser moet zijn om eronderdoor te kruipen
31/03/2019 - In elke regering van ons land zit een minister die van automobilisten pesten zijn bijberoep maakt
24/03/2019 - De dood van Madwa had vermeden kunnen worden als de politie en het parket hun werk hadden gedaan
17/03/2019 - Al lachend zegt de zot de waarheid? Na carnaval worden de zotten weer gemuilkorfd
10/03/2019 - Welkom in het land van de doeners? Het is moeilijk het zeil te hijsen als je aan het kapseizen bent
02/03/2019 - We leven rijk maar piekeren ons arm
24/02/2019 - Hier rechtszaken willen voeren die in het Midden-Oosten begaan zijn, is zand naar de woestijn dragen
17/02/2019 - De Vlaamse wegen zijn als het leven vol obstakels en vol putten
10/02/2019 - Ik heb het stilaan gehad met die groene progressieve haarkloverij
04/02/2019 - Terwijl onze kinderen brossen voor bossen passeren groene graaiers nog eens langs de kassa
27/01/2019 - Theo Francken had het moeten weten: vertrouwen is goed, controle is beter
20/01/2019 - Ik weiger mee te lopen in de stoet van drammerige alarmisten die het einde van de wereld voorspellen
06/01/2019 - Vonnis over IS-kinderen is bewijs dat sceptici van het Marrakeschpact gelijk hebben
16/12/2018 - De Wever kan rustig achteroverleunen en wachten tot Michel achterovervalt
09/12/2018 - Migratie heeft zich van wetten nooit iets aangetrokken
03/12/2018 - Klimaatverandering is een veel te belangrijk mondiaal gegeven om over te laten aan onheilsprofeten
25/11/2018 - Auto is de melkkoe van de Wetstraat: we staan met z'n allen stil, behalve in het betalen van belastingen
18/11/2018 - Migratieverdrag van Marrakesh is niet alleen parlementair debat waard, maar zelfs een regeringscrisis
11/11/2018 - We leven in een maatschappelijk model waarin socialistische ideeën eerder afremmen dan bevrijden
04/11/2018 - Het huidig makelaarssysteem in het voetbal is een vorm van mensenhandel
28/10/2018 - CumEx Files: ' Onze fiscus tast nog in het duister. De spaarder betaalt weerom tweemaal het gelag'
21/10/2018 - Het cordon sanitair is het schaamlapje van de democratie
07/10/2018 - 1 jaar #MeToo: 'Bedenkelijk dat iemand als Ian Buruma moest opstappen'
30/09/2018 - Kerncentrales sluiten? Eerst de hype, dan de moraal, en de laatste doet het licht uit
23/09/2018 - De strijd om de sjerp: dorpspolitiek is stammenoorlog rond de kerktoren
16/09/2018 - De onderbroekenflaminganten van Schild & Vrienden stonden met de broek op de enkels
09/09/2018 - War on drugs in Antwerpen, nieuwe gebruikersruimtes in Luik: de politieke wereld staat in een spagaat
03/09/2018 - De illusie van de grenzeloos diverse wereld is voorbij
26/08/2018 - Met middeleeuwse gebruiken blijf je hier op je honger zitten
19/08/2018 - Minister Muyters heeft geen enkele verdienste aan de atletiekmedailles
15/08/2018 - Onze sportfederaties zijn veredelde reisbureau's
29/07/2018 - Terwijl de bevolking ligt te puffen op het strand, ramt onze regering de meest dubieuze maatregelen door onze strot
22/07/2018 - Een opgestoken middenvinger is de nieuwe ideologische doctrine van Donald Trump
16/07/2018 - Wettige zelfverdediging is een mensenrecht
08/07/2018 - Ik stik van de regelzucht. Mag het vermanende moraliserende wat minder omhoog?
06/07/2018 - Het WK voor landenteams is een archaïsch nationalistisch anachronisme
30/06/2018 - Als het stormt in Istanboel, waait het van Gent tot Genk
24/06/2018 - De vraag is niet of 'wir schaffen das', wel wie de rekening betaalt
17/06/2018 - De huidige migratiepolitiek legt een tijdbom onder de Europese Unie
10/06/2018 - Trumps beleid is als zijn handtekening, een koortsbulletin
03/06/2018 - Luik en Bergen zijn geen collateral damage maar de kroniek van de catastrofe door een laks beleid
27/05/2018 - Seksualiteit behoort tot de privésfeer, in of uit de kast
20/05/2018 - Moordpartij in Gaza is de zoveelste uiting van het moreel verval van Israël
13/06/2018 - Mei plasticvrij of ieder actiegroepje haar eigen klimaatsnoepje
06/05/2018 - Als spoorman een zwaar beroep is, dan zijn zeevisser en kasseilegger slavenarbeider
29/05/2018 - De kaaimannen ontsnappen aan de tollenaars en de werkmieren betalen het gelag
22/04/2018 - De langetermijnvisie bij legeraankopen is korter dan het schootsveld van een kanon
15/04/2018 - Is het verboden politieke partijen te verbieden?
01/04/2018 - We plegen in Europa al sinds 1977 elk jaar een aanslag op de tijd
25/03/2018 - Jihadterreur 2.0: 'zachte heelmeesters maken stinkende wonden'
19/03/2018 - Droeg men bij het voedselagentschap een paardenbril om het koeienvlees te keuren?
12/03/2018 - M-decreet: 'We besparen en experimenteren ons onderwijs kapot'
06/03/2018 - De brigade van preutsheid en onderhuidse inquisitie komt echter stilaan zichzelf tegen
25/02/2018 - Transporteurs en chauffeurs zijn opgejaagd wild: in de strijd tegen sociale fraude gaat elke nuance verloren
18/02/2018 - Scheiding der machten of platte polarisatie
12/02/2018 - Hoog tijd dat priesters verlost worden van hun kruis
04/02/2018 - Struisvogelstatistieken redden een falende overheid niet
28/01/2018 - Als olifanten vechten, wordt voetbalgras vertrappeld
21/01/2018 - Politieke benoemingen: Vazalliteit levert vroeg of laat een lucratief uitloopbaantje op
14/01/2018 - Met sale-and-lease-backoperatie zou christelijke zuil Arco-gedupeerden volledig kunnen vergoeden
03/12/2017 - De taalklok terugdraaien is de integratie jaren terugwerpen in de tijd
27/11/2017 - Herverdeling met ontwikkelingshulp is al een halve eeuw lang een druppel op een tropische hete plaat.
20/11/2017 - Als politie zich moet gedragen als weekdieren, neemt de straat over.
13/11/2017 - De Catalaanse ontvoogdingsstrijd is nu een stierengevecht voor democratische waarden
05/11/2017 - De onderzoekscommissie heeft de reputatie als een poppenkast van jaknikkers alle eer aangedaan
29/10/2017 - Weinstein is een seksistisch zwijn, maar de collectieve lynchpartij is me te hypocriet
20/10/2017 - Gaza is een schandvlek op ons westers geweten
15/10/2017 - Pensioen: Niet de leeftijd telt, wel het aantal gewerkte jaren.
14/10/2017 - Nieuw boek "De Vlaamse Ziekte" van burgemeester Peter Reekmans is een voltreffer
14/10/2017 - Een pensioen ontvang je pas als je met pensioen bent, beste Minister-President.
14/10/2017 - Franken is geen nazi, ook al kan de Soedanese ambassadeur 'mensenrechten' niet eens spellen.
14/10/2017 - Angela Merkel is geen ijzeren kanselier, maar één van teflon.
14/10/2017 - Afscheidsbrief aan Laurette Onkelinx: 'Eigenlijk zal ik je missen. Maar niet om je beleid.
14/10/2017 - Economische ontwikkeling is de beste verzekering tegen natuurrampen.
14/10/2017 - Wie monumenten weghaalt als zuiveringsritueel, wist zijn eigen geschiedenis.
14/10/2017 - Na de zoveelste rit van godsdienstige razernij blijf ik achter tussen woede en razernij.
14/10/2017 - We kakelen onze eigen eierhandel naar de knoppen en bevuilen zo wederom ons eigen nest.
14/10/2017 - Het wc-hokjesdenken en hypercorrecte onzedige struikeltaal zijn stilaan van de pot gerukt.
14/10/2017 - Vrouwenvoetbal, het gras groeit terwijl je er naar kijkt.
14/10/2017 - De fiscale koterij is een ruïne geworden.
25/06/2017 - Hoe verkoop je verraad als gemeenschapszin en pleeg je een stille staatsgreep
18/06/2017 - Socialistische graaicultuur in Brussel kon enkel gedijen door schuldig verzuim van de coalitiepartners
11/06/2017 - Wat Theresa May wordt verweten, wordt Jeremy Corbin vergeven
04/06/2017 - Mijn generatie heeft twee keer verloren
28/05/2017 - Ik ben woedend en het gaat niet meer over, ik voel me radicaliseren
21/05/2017 - Moederdag ontheiligen klinkt als het krassen van een vingernagel op het schoolbord
14/05/2017 - Marcron wordt ijkpunt voor nieuwkomers, maar ook magneet voor gelukszoekers en misnoegden
07/05/2017 - Hoe onze rechtszekerheid opgestookt werd in een Hasselts crematorium
30/04/2017 - Schieten uit de heup en dan nog met losse flodders, is het handelsmerk van het blauw fabriekje
23/04/2017 - Als Le Pen en Méchelon samen de tweede ronde halen annuleer ik mijn vakantie naar het zuiden
09/04/2017 - Ideologie doorprikken en onhaalbaarheid programma aantonen: alleen zo ontmasker je PVDA
02/04/2017 - Waarom ik na 2 vastenhypes kies voor 40 dagen zonder betutteling
26/03/2017 - Wanneer wordt tolerantie zelfkastijding?
19/03/2017 - De dubbele nationaliteit is een handrem op integratie
05/03/2017 - Unia, het ministerie van Waarheid, is ongeloofwaardig geworden
11/03/2017 - Ook In Vlaanderen bepalen lokale politici de hoogte van onze elektriciteitsfactuur -Peter Reekmans"
07/03/2017 - Burgemeester Peter Reekmans schrijft met " Het web van de intercommunales" tweede boek.
19/02/2017 - Veel vliegroutes hebben meer met de woonplaats van politici te maken dan met veiligheid
26/02/2017 - Politici horen niet thuis in intercommunales of raden van bestuur van overheidsbedrijven
25/02/2017 - 1500 mandaten die Vlaamse regering aankondigt te schrappen treft intercommunales niet.
16/02/2017 - Hervorm structureel de intercommunales.
13/02/2017 - Over hormonen en periodieke onthouding in de sport
05/02/2017 - Trump, the man you love to hate.
29/01/2017 - Publifin: Kassa-socialisme aan de Maas en de Samber heeft niet veel geleerd uit de Agusta-affaire
22/01/2017 - De onderwijshervorming: een schaap met vijf poten.
15/01/2017 - Dyab Abou Jahjah en Guy Verhofstadt zijn de verliezers van de week
08/01/2017 - De roetsjbaan en de stuiptrekkingen van 2016
01/01/2017 - Nieuwjaarsbrief aan een verloren zoon, prins Laurent.
25/12/2016 - Op de kerstmarkt van Berlijn ging ook de onschuld van Angela Merkel verloren
18/12/2016 - Visumrel: "Gouvernement des juges vind je zowel in Brussel als in Straatsburg"
11/12/2016 - Betonstop? Je kan de mens niet uit de natuur halen, maar de natuur niet uit de mens.
04/12/2016 - De terreur van de gezondheid: we mogen ons bier nog brouwen maar niet meer opdrinken
27/11/2016 - Kazachgate: " Donald Trump geeft meer schaamtegevoel dan al onze politieke ritselaars samen"
20/11/2016 - Zwarte Piet: "Onze waarden en tradities worden voortdurend in de uitverkoop gezet"
13/11/2016 - Visum Syrische familie: " Francken is koorknaap vergeleken met trawanten van vorige regering"
06/11/2016 - God loopt het risico om niets meer om handen te hebben
30/10/2016 - Paul Magnette is geen rode ridder maar de heraut van een Failed State
23/10/2016 - De belastingfantasie van onze tollenaars is grenzeloos
16/10/2016 - Hillary is niet het symbool van, maar een belediging voor vrouwenemancipatie
09/10/2016 - Bankieren de een zijn dood is den ander zijn Ferrari
02/10/2016 - De gespleten verontwaardiging van onze politici over de Eandisdeal is een bekentenis van onbekwaamheid
25/09/2016 - Is er nog plaats voor democratie in de particratie
18/09/2016 - Als de electorale nood het hoogst is, is de noodtoestand nabij
11/09/2016 - Beste Hermes Sanctorum, mijn sympathie gaat niet uit naar je ideologie maar naar je rechtlijnigheid
07/01/2017 - Nieuwjaarreceptie LDD - "10 jaar Gezond Verstand "
27/10/2016 - 240 aanwezigen voor boekvoorstelling burgemeester Peter Reekmans
18/10/2016 - Boek Dorpstraat - Wetstraat van burgemeester Peter Reekmans vanaf vandaag in de boekhandel
05/10/2016 - Opinie: Burgemeesters die hun job doen en dienstbaar zijn hebben geen last van boze burgers
07/09/2016 - Nieuw boek "Vrank en Vrij" van Jean Marie Dedecker verschijnt op 27 september 2016
05/09/2016 - Boerkini: "Is het niet vreemd dat de progressieven vandaag religieus fundamentalisme verdedigen?"
03/09/2016 - Dorpsstraat - Wetstraat: "Pleidooi voor beter beleid"
28/08/2016 - Premier kondigt wetgeving aan die al bestaat
07/08/2016 - Vlaamse Liberalen zijn het noorden kwijt
31/07/2016 - Naast Rusland moet ook Vlaanderen verbannen worden uit Rio.
24/07/2016 - Beste Zuhal Demir, laat ons een Belxit-referendum organiseren als de EU blijft onderhandelen met Turkije
17/07/2016 - We verdrinken in politieke correctheid en verslikken ons in de vrijheid van godsdienst
10/07/2016 - De opgeklopte angst van milieuorganisaties voor ggo's ondermijnt hun eigen geloofwaardigheid.
03/07/2016 - Brexit, een gele kaart voor de arrogantie van de Europese Unie.
26/06/2016 - Optima: " De optimalisatie van oplichterij onder de bescherming van politieke poenpakkers"
19/06/2016 - Het basisinkomen is het oorkussen van de duivel
12/06/2016 - Zweetsporten zijn minder en minder aan de zapgeneratie besteed
05/06/2016 - Arco: "Christelijke solidariteit kent geen grenzen, behalve bij boetedoening voor oplichterszonden"
29/05/2016 - Het is tijd om onze kerncetrales te vernieuwen. Ik houd mijn achtertuin ter beschikking.
22/05/2016 - Staking gevangenissen: " Ons land zit niet alleen op zijn tandvlees, ook het gebit is rot"
15/05/2016 - Met dialoogscholen zetten we onze identiteit is de uitverkoop
08/05/2016 - Bart Tommelein verkoopt een sprot voor een kabeljauw en gebakken zeelucht voor parfum
01/05/2016 - Panama Papers: "Het is hoogtijd voor een Copernicaanse belastingsontwikkeling"
24/04/2016 - Onze Europese leiders zijn moraalridders op de kansel, maar angsthazen in het veld.
17/04/2016 - Molenbeek is tot nader order "Gaza" niet.
08/07/2016 - Sleutelen aan intercommunales is een must!
13/05/2016 - Lentehappening LDD
10/04/2016 - In Vlaanderen is de dopingweegschaal naar de andere kant doorgeslagen
03/04/2016 - In een parlementaire onderzoekscommissie moet het belang van de eigen partij uit de wind gezet worden
27/03/2016 - Mijn hart bloedt, maar mijn bloed kookt over.
20/03/2016 - Behoed ons voor de begrotingslessen van de potverteerders van gisteren.
13/03/2016 - Van Overveldt schreef een fiscale bibliotheek vol, maar zijn beleid is een omgevallen boekenkast.
06/03/2016 - Als Turkye ooit bij de EU komt, is het tijd voor een BELEXIT
03/03/2016 - Ingrid Lieten subsidieerde als minister haar eigen uitloopbaantje
03/03/2016 - De sociale verkiezingen zijn een ondergesneeuwde schijndemocratie van traditionele vakbonden
17/02/2016 - Onze fiscale koterij is de neerslag van lobbywerk en achterkamerpolitiek die meer discrimineren dan herverdelen.
17/02/2016 - Brussel: " blijkbaar is er wel geld voor een onnodig voetbalstadion, maar niet voor het onderhoud van de tunnels "
31/01/2016 - Vluchtelingen: "De wraak van Syriza en Tsipras wordt het Waterloo van Angela Merkel"
24/01/2016 - De turteltaks is de moeder van alle pestbelastingen, een schop in de onderbuik van elke liberaal.
17/01/2016 - De vraag is niet of "wir das schaffen", wel wie de rekening betaalt.
03/01/2016 - De spoorstakingen van vandaag zijn stuiptrekkingen van de vakbonden en jarenlang wanbeleid.
27/12/2015 - De ranzige boerenpsalm van voetballer Benito Raman
20/12/2015 - Klimaatakkoord: het Zuiden gaat van het voedselinfuus aan de klimaatbaxter.
13/12/2015 - De westerse afkeer van de islam mag geen alibi zijn om de wandaden van Israël te gedogen.
06/12/2015 - Door hun fixatie op hun CO2-kalf zien de klimaatalarmisten het bos door de bomen niet meer.
29/11/2015 - De klimaatconferentie is een hoogmis van de groene apocaholisme.
22/11/2015 - Door het negationisme van Moureax & co is Brussel een kruidvat
15/11/2015 - Aanslag in Parijs is een oorlogsverklaring aan de ganse westerse samenleving.
08/11/2015 - Ratio is betere raadgever dan steekvlampolitiek, mevr. de Minister
01/11/2015 - Een graaicultuur kan slechts gedijen dankzij de collaboratie van alle regeringspartijen.
25/10/2015 - De knieval van Merker voor Turkije is een volledige capitulatie van het Westers maatschappelijk denken
18/10/2015 - De taxshift is een suikerfeest voor politieke zuurpruimen met onze zuurverdiende centen.
11/10/2015 - Opvang Vluchtelingen Lombardsijde: "Gebrek aan collectief politiek geheugen doet waarheid vervagen"
10/10/2015 - Als politici over vergroening praten lacht de burger meestal groen.
10/10/2015 - Parlementsleden mogen hoogstens nog neuriën: hun partijvoorzitters dirigeren met strakke hand.
10/10/2015 - Het is soms beter je mond te wassen met zeep, dan te koketteren met latijnse uitspraken
10/10/2015 - Europa pokert met vluchtelingen terwijl de houding van haar onderdanen polariseert
10/10/2015 - Donald Trump vuurt met woorden als cowboys met een Colt
10/10/2015 - De gastvrijheid van de bange blanke man heeft zijn grenzen.
10/10/2015 - Ontslag Karl Drabbe: "Gauche Caviar" verdraagt geen Vlaams engagement
10/10/2015 - Beste Johan Vande Lanotte, elk keizerrijk lijdt aan erosie, en er zijn kapers op de kust
10/10/2015 - De blauwe bullebak van de rode keizer
10/10/2015 - Grote sportevenementen zijn de speeltuin geworden van dictatoriale regimes
17/08/2015 - Opinie: Inbrekers kiezen kleine gemeenten als werkterrein en dat is geen toeval!
02/08/2015 - Voor de privatisering van zijn kroonjuwelen kan Tsiporas beroep doen op Guy Verhofstadt
02/08/2015 - Burgemeester Glabbeek haalt slag thuis voor veiliger steenweg N29
30/07/2015 - Taxschift: de belastingsberg heeft een suikerzieke muis gebaard
30/07/2015 - N-va maakt gemeentelijke PWA's belachelijk
28/07/2015 - Weg met de taxschift, leve de vlaktaks
13/07/2015 - Als de zon in de zenit staat, stroomt de rampspoed door de media
13/07/2015 - Het Europees migratiebeleid is een cocltail van tweeslachtigheid en blinde besluiteloosheid
13/07/2015 - Acropolis adieu
13/07/2015 - De automobilist is het stinkdier van de geitenwollensokkenbrigade en de melkkoe van de wetstraat
13/07/2015 - De Fifa, de vlindertuin van louche types en witteboordcriminelen.
13/07/2015 - Open brief aan John Crombez
13/07/2015 - Rekeningrijden en kilometerheffing: platte belastingverhogingen!
13/07/2015 - Dierenleed met selectieve culturele en godsdienstige argumenten beoordelen ondermijnt verdraagzaamheid;
21/05/2015 - De grens tussen solidariteit en profitariaat, is een dunne maar vooral slappe koord
21/05/2015 - De ledenlijsten en de bankkluizen van de vakbonden zijn beter beschermd dan de da vinci code
21/05/2015 - Over ozon, moedermelk en andere dopingproduckten: " Straks ga je nog denken dat EPO een placebo is "
27/04/2015 - Bootvluchtelingen: " Het is niet onze schuld dat mensen op een gammele schuit het zeegat kiezen."
27/04/2015 - We hebben geen taxshift nodig, we zijn tax geschift
27/04/2015 - Stevaerts Herverdelingspolitiek met ecologisch sausje was politieke marketingstunt zonder weerga
05/04/2015 - Het energie-atol voor de kust van De Haan: alleen de meeuwen en de baggeraars worden er beter van.
29/03/2015 - De vrije meningsuiting wordt ingeperkt om de maatschappelijke vrede te bewaren
29/03/2015 - Onterecht beschukldigd van pedofilie: perfide insinuaties blijven sterker dan bewezen onschuld
29/03/2015 - Beste Paul De Grauwe, in vergelijking met economen zijn weermannen echte waarzeggers.
29/03/2015 - Vakbonden en patroons: snel op dezelfde lijn als de belastingbetaler opdraait voor de kosten.
29/03/2015 - 40 Dagen Zonder Vlees: Volgens de groene logica moeten we ook alle walvissen naar de eeuwige jachtvelden sturen
26/02/2015 - DSK: Sex en politiek vormen een eeneiïge tweeling
16/02/2015 - Subsidiëring is sinterklaaspolitiek, levert geen meerwaarde aan onze economie.
16/02/2015 - Open brief aan Joël Deceulaer
16/02/2015 - Tsipras mag de sirtaki dansen op zijn eigen economisch kerkhof.
26/01/2015 - Wie uit gevangenissen komt, is eerder besmet dan ontluisd
20/01/2015 - Opzegging huurcontract rechtbank Veurne kan tot 9 miljoen euro kosten.
19/01/2015 - Spreken of schrijven over de islam is al jaren klompendansen op een tafel vol met eieren.
19/01/2015 - Transfers: 185 jaar eenrichtingsverkeer van Vlaanderen naar Wallonië
05/01/2015 - Een nieuw jaar, een nieuwe heksenjacht op de automobilist
29/12/2014 - "Het wordt hoog tijd om een anti-belastingpartij op te richten"
22/12/2014 - Open Nieuwjaarsbrief aan Delphine Persoons: " Doe je handschoen uit en steek je middenvinger op "
15/12/2014 - Als notoir lintjesweigeraar wacht ik nog altijd op de realiteitszin van onze nieuwe N-VA-excellenties
07/12/2014 - Het afschakelplan: Black-out van het Gezond Verstand.
01/12/2014 - Handen af van Zwarte Piet
23/11/2014 - Beste Baron Michel D'hooghe, waarom blijf jij kersen eten met zulke louche bobo's
16/11/2014 - Politiek correct wegkijken als godsdienstvrijheid dreigt te botsen met vrouwenrechten
09/11/2014 - De enigen die belang hebben bij werkloosheid zijn de vakbonden
07/11/2014 - Politici verbranden zich aan de zon en de consument zit op de blaren
26/10/2014 - Open brief aan Theo Francken
01/04/2014 - Jean Marie Dedecker wil parlementaire onderzoekscommissie
25/02/2014 - Electrawinds krijgt al jaren een voorkeursbehandeling door de overheid
18/02/2014 - Boudewijn Bouckaert: ‘Scholengemeenschappen op zes jaar houden!’
12/02/2014 - Patricia De Waele: ‘Geen minister meer? Geen extra medewerkers meer!’
06/02/2014 - Peter Reekmans is nieuwe LDD-fractieleider in het Vlaams Parlement
22/01/2014 - LDD Nieuwjaarsreceptie 2014
16/01/2014 - Patricia De Waele: Dading voor gedupeerde projectontwikkelaars door gedeeltelijke vernietiging van Grond- en Pandendecreet?
03/12/2013 - Peter Reekmans (LDD) lanceert website www.verdokenlasten.be
27/11/2013 - Patricia De Waele pleit voor eenvormige en drastisch verlaagde successie- en schenkingsrechten
21/11/2013 - Patricia De Waele: ‘verhuurders dienen tegen malafide huurders te worden beschermd’
15/11/2013 - Peter Reekmans (LDD): ‘Bart Tommelein bakt het bruin’
14/10/2013 - Sociale huurders hebben recht op evenveel garanties dan private huurders.
08/10/2013 - Patricia De Waele: “Successierechten kinderloze alleenstaanden moeten worden aangepast”
02/10/2013 - Vlaamse Regering verknoeit Brugse stadiondossier door stil te zitten
30/09/2013 - Patricia De Waele (LDD): Vlaamse regering geeft juiste signaal door provincies te dwingen ernstig om te springen met de middelen.
27/09/2013 - Boudewijn Bouckaert: ‘Doorschuifoperatie van de Vlaamse Regering inzake de taaltest is ronduit belachelijk’
18/09/2013 - Boudewijn Bouckaert steunt het voorstel van Jo Libeer (VOKA) tot invoering van het Duitse model van duaal leren
15/09/2013 - LDD pleit voor integrale terugbetaling roetfilters
16/08/2013 - Patricia De Waele: ‘Vervangen asbest waterleidingen is prioritair’
12/08/2013 - Patricia De Waele wil overheidsaansprakelijkheid bij informatieverstrekking
07/08/2013 - Peter Reekmans wil intercommunale samenwerkingscontracten beperken tot maximaal 6 jaar
07/08/2013 - Peter Reekmans eist parlementair debat over de Vlaamse regionale luchthavens
01/08/2013 - Peter Reekmans vindt dat schepen Rutten (Open VLD) in Aarschot de weg is kwijtgeraakt.
24/07/2013 - Peter Reekmans: ‘Vlaamse regering miskent parlementair controlerecht’
09/07/2013 - Check uw energie-afrekening grondig!
03/07/2013 - Belgische monarchie moet nú grondig worden aangepast
20/06/2013 - Is investeren in huurwoning nog betaalbaar?
13/05/2013 - Patricia De Waele pleit voor het veralgemeend invoeren van een inkomensgerelateerde huurpremie
13/05/2013 - LDD dient voorstel van decreet in om partijfinanciering in Vlaanderen onmiddelijk te verlagen
08/05/2013 - Jean Marie Dedecker zal zijn verdediging voeren voor de voltallige Kamer
02/05/2013 - Peter Reekmans juicht toe dat de VREG meer armslag krijgt
08/03/2013 - Peter Reekmans: 'Eandis-voorstel moet snel realiteit worden'
07/03/2013 - ACW en MOC geven nu zelf toe dat ze ons allen hebben proberen op te lichten
05/03/2013 - Geen nieuwe CD&V’er als minister van Financiën
28/02/2013 - ACW, en andere sociale organisaties hebben jarenlang ‘genoten’ van notionele intrest
24/01/2013 - Patricia De Waele: LDD pleit voor het veralgemeend invoeren van een inkomensgerelateerde huurpremie
20/01/2013 - Peter Reekmans: Dringend nood aan gecoördineerd beleid inzake windenergie!
26/11/2012 - Bouckaert: ‘Kris Peeters legt interne verdeeldheid binnen de Vlaamse Regering over de hervorming van het secundair onderwijs bloot’
20/11/2012 - De Toestand: open gesprek met Jean-Marie Dedecker in de Knoet
30/10/2012 - Bouckaert: ‘Bewustere studiekeuze vergt oriëntatieproef’
19/11/2012 - Meer middelen voor verkeersveiligheid vrijmaken door studiebureaus te verplichten de uiteindelijke kostprijs van infrastructuurwerken correcter in te schatten
22/10/2012 - LDD Voorzitter ontmoet de Europese leiders van de ECR in Brussel
16/10/2012 - LDD-actie tegen de provincieraden boekt succesvol resultaat
10/10/2012 - Kleurrijk LDD-protest tegen overbodige provinciebesturen
20/09/2012 - ‘Schaf ze af!’ lanceert fotowedstrijd op het provinciehuis van Vlaams-Brabant!
16/09/2012 - Politieke postjes moeten in àlle intercommunales worden aangepakt
08/09/2012 - LDD roept op tot een referendum over de provincieraden: STEM BLANCO!
05/07/2012 - “SERV bevestigt: Vlaamse begroting structureel ongezond en niet gewapend voor budgettaire lawine”
28/06/2012 - Jeugdinstelling Everberg wordt mismeesterd
27/06/2012 - Ulla Werbrouck duwt lijst ‘Samen voor Lendelede’
25/06/2012 - Vlaamse Regering verknoeit hervorming secundair onderwijs
20/06/2012 - LDD krijgt gelijk in vismijnfraude van Oostende: alle verdachten naar strafrechter
15/06/2012 - Prijsstijging drinkwater door wanbeleid VMW
14/06/2012 - Het elektronisch toezicht op gevangenen moet dringend worden geprivatiseerd
14/06/2012 - LDD Keerbergen duwt D.E.N.K.
09/06/2012 - Peter Reekmans wordt lijstduwer van de Glabbeekse Dorpspartij
05/06/2012 - LDD partijbestuur zet Jurgen Verstrepen uit de partij
30/05/2012 - Handvest voor Vlaanderen is gemiste kans
24/05/2012 - Het is ongehoord dat Vice-premier Vande Lanotte minister van de Noordzee blijft
23/05/2012 - Decreetswijziging intercommunales: ook PBE moet volgen
22/05/2012 - Peter Reekmans: ‘Energiewinstcalculator’ helpt energiefactuur te verlagen
13/05/2012 - Renovatie van sociaal huurpatrimonium is prioritair
10/05/2012 - Slimme energiemeters mogen zeker niet tot nog hogere distributiekosten leiden
10/05/2012 - Leegstand piekt door gebrek aan renovatiemiddelen
09/05/2012 - Regisseurs van grootste bankroof in België gaan zonder meer vrijuit
07/05/2012 - Lode Vereeck: Beter minder volksvertegenwoordigers dan een ‘miserietaks’
06/05/2012 - Wanbeleid VMW vertaalt zich in sterk stijgende drinkwaterfactuur
03/05/2012 - LDD is samen met N-VA voorstander van een eigen Vlaams anti-discriminatiecentrum
03/05/2012 - Stop de hypocrisie in het energiedebat
03/05/2012 - Vlaamse aanmoedigingspremies druisen volledig in tegen activerend arbeidmarktbeleid
29/04/2012 - Eén Vlaams nutsbedrijf kan distributiekosten verminderen
26/04/2012 - Niet nog een Oosterweelstudie op kosten van de belastingbetaler
17/04/2012 - Ook begrotingscontrole zet Vlaamse begroting niet op het juiste spoor
11/04/2012 - Gemeenteraadsverkiezingen Boortmeerbeek: Schepen Jo Buelens trekt lijst van LDD
10/04/2012 - Lentehappening LDD op 21 april in casino Middelkerke
23/03/2012 - Dexiacommissie loopt zoals verwacht op een sisser af
12/03/2012 - Justitie is niet in staat om haar eigen verkiezingen te organiseren
12/03/2012 - Decreet moet intercommunales efficiënter en goedkoper maken
09/03/2012 - Een depolitisering van de SHM’s is dringend noodzakelijk
08/03/2012 - Jean-Marie Dedecker komt voor de gemeenteraadsverkiezingen op in Middelkerke
04/03/2012 - Geen structurele samenwerking met VB
29/02/2012 - Wijze waarop TBS-regeling wordt afgeschaft is niet goed te praten
28/02/2012 - Vlaamse begroting blijft structureel ongezond
09/02/2012 - Rating van de Dexia-commissie zakt iedere week met 2 punten
07/02/2012 - Spoorvakbonden verdienen geen dotaties als ze de sociale vrede niet garanderen
03/02/2012 - Nieuwjaarsreceptie van LDD wordt uitgesteld wegens de zware sneeuwval
02/02/2012 - Integratie in plaats van segregatie bij jeugdbewegingen
01/02/2012 - Federale Dexiacommissie moet onderzoekscommissie worden of doet beter de boeken dicht
27/01/2012 - Onverantwoord vakbondsgedrag vergt tegenmaatregelen
25/01/2012 - LDD pleit voor afschaffing lokale meldpunten discriminatie
19/01/2012 - Politieke benoemingen in intercommunales moeten stoppen!
18/01/2012 - Oppositie dient motie van wantrouwen in tegen Vlaams minister Muyters
12/01/2012 - Vlaamse wegen liggen er nog altijd belabberd bij
10/01/2012 - Europese Commissie gespeeld naïef over zaak De Gucht
10/01/2012 - Ivan Sabbe klaagt inflatie aan adviesraden aan
04/01/2012 - LDD rekent voor de gemeenteraadsverkiezingen 2012 op haar plaatselijke sterke figuren.
03/01/2012 - Busbossen zijn onduldbare marketingstunt van De Lijn
31/12/2011 - Stichting Ecorise is het zoveelste staaltje aankondigingspolitiek
29/12/2011 - Eindejaarsmenu voor energieverbruiker wordt galgenmaal van taksen met een groen sausje
22/12/2011 - De Vlaamse isolatiepremie komt er!
21/12/2011 - Extra arbeidslasten via bedrijfswagens is economische waanzin!
19/12/2011 - Dringend nood aan minimale prestatieregeling bij stakingen!
16/12/2011 - Een betaalbare professionele rijopleiding is van levensbelang
16/12/2011 - De Lijn moet de tering naar de nering zetten
15/12/2011 - Wat met de whereabouts van zware criminelen?
15/12/2011 - LDD pleit voor innovatieve Vlaamse energiepremie
15/12/2011 - Patricia De Waele tijdelijk politiek inactief door ziekte
13/12/2011 - LDD-Deinze schenkt 1200 € aan 'Hachiko'
14/12/2011 - Nood aan meer internationale uitstraling voor Oostends toerisme
08/12/2011 - E40 tussen Leuven en Brussel: zorgenkind dat nù aandacht verdient
07/12/2011 - Karel De Gucht gaat in tegen Europees recht
07/12/2011 - LDD Aarschot vraagt verlaging van grondbelasting
06/12/2011 - Regering Di Rupo: Een ezelsdracht levert zelden een fris raspaard op
06/12/2011 - LDD Aarschot wil nu werk maken van meer bedrijventerreinen en mogelijkheden voor uitbreiding
26/11/2011 - LDD Sint-Truiden in open stadslijst Nief! naar verkiezingen
26/11/2011 - Begroting 2012: “Met homeopathie kan je geen schuldenkanker genezen.”
25/11/2011 - LDD wil geen Vlaamse kopie van het federale CGKR
24/11/2011 - LDD pleit voor het veralgemeend invoeren van huursubsidies
18/11/2011 - Nieuwe BIV stimuleert vervuiling
16/11/2011 - Geen staatswaarborg voor de casinojetons van ARCO-beleggers
15/11/2011 - LDD verwijst Vlaamse begroting naar de prullenmand
10/11/2011 - Kwaliteit in bouwsector belangrijk aandachtspunt, ook na nieuwjaar!
29/10/2011 - Peter Reekmans: Slechts helft van de Vlaamse gemeenten heeft foetusweide
27/10/2011 - Jean-Marie Dedecker dient persoonlijk klacht in tegen Gemeentelijke Holding
26/10/2011 - Eindelijk wordt er opgetreden tegen de ‘gratis’ Infrax-feestjes!
25/10/2011 - LDD-Oost-Vlaanderen lanceert 'Kastaar'
19/10/2011 - Vlaamse regering stuurt stadiondossier Club Brugge terug naar af
18/10/2011 - Bescherm nu de belastingbetaler!
13/10/2011 - Belgische en Waalse overheden laten zich weer koud pakken door de metaalreuzen
12/10/2011 - Peperduur afscheidsfeest illustreert wanbeleid VMW
06/10/2011 - Crossen niet op circuits, maar op de lange baan
04/10/2011 - Minder files bij ongevallen door calamiteitenschermen
30/09/2011 - Vangplanken onder vangrails tegen eind dit jaar
28/09/2011 - Hof van Beroep ontmaskert illegale controles op software bij Vlaamse bedrijven
28/09/2011 - Peeters II: Potverteerders en ruziemakers!
24/09/2011 - Nog veel onduidelijkheden, maar zeker geen Copernicaanse omwenteling
23/09/2011 - Spartacusplan Limburg is te duur en inefficiënt
20/09/2011 - Kindpremie is misplaatst sinterklaasgeschenk
15/09/2011 - "Schaakspel rond BHV is op remise geëindigd" (Belga)
09/09/2011 - Niet subsidies, maar lagere belastingen essentieel voor bedrijven
08/09/2011 - Harde aanpak van illegalen in Oostende mag geen PR-stunt zijn
03/09/2011 - LDD: Geen verdoken VRT-subsidiëring!
30/08/2011 - LDD: Onderwijsbeleid is volledig vastgelopen
26/08/2011 - LDD: Maak werk van studie voor werk!
12/07/2011 - Formateur Di Rupo ondermijnt de kredietwaardigheid van België.
07/07/2011 - Alleen nieuwe verkiezingen kunnen België uit het staatkundig moeras halen.
06/07/2011 - Noordpoolgebied mag niet worden opgeofferd aan kortzichtig geldgewin
05/07/2011 - Di Rupo mist de kans om uit Belgische doodlopende straat te raken
28/06/2011 - Vlaanderen moet energiebeleid zelf in handen nemen, anders gaat het licht uit.
28/06/2011 - LDD: ‘Muyters speelt pingpong met handbal’
18/06/2011 - Everberg is aanfluiting van efficiënt penitentiair beleid
15/06/2011 - Elektriciteitsprijzen moeten transparanter en goedkoper
14/06/2011 - LDD: Geen cursussen Nederlands voor ‘sans-papiers’
08/06/2011 - LDD: Subsidiestromen Gelijke Kansen in Vlaanderen radicaal hervormen!
08/06/2011 - Verkeersboetes zullen nog meer dan vroeger de werkende Vlaming treffen.
30/05/2011 - LDD: Moet er nog Lieten zijn?
29/05/2011 - LDD vraagt strenge aanpak van ecoterroristen
27/05/2011 - Vlaamse industrie heeft nood aan een verbeterd ondernemersklimaat
27/05/2011 - In Vlaams Subsidistan maak je winst door je dak te isoleren.
26/05/2011 - LDD bepleit gewijzigd financieringssysteem hoger onderwijs
26/05/2011 - Activering 50-plussers is schijnvertoning
25/05/2011 - LDD rouwt om gewezen volksvertegenwoordiger Paul Vanhie
24/05/2011 - LDD: maximumfactuur doodt de verlevendiging
24/05/2011 - Vlaamse begrotingscontrole 2011: evenwicht maakt blind
23/05/2011 - NMBS: Nooit Meer met Belgische Spoorwegen
17/05/2011 - Vlaamse begrotingscontrole 2011: evenwicht maakt blind
15/05/2011 - LDD: Overheid verspilt geld aan uitzendingen door derden
06/05/2011 - Kaderdecreet voorschoolse kinderopvang stapje in goede richting
04/05/2011 - Politieke sponsoring door overheidsbedrijven is ontoelaatbaar!
28/04/2011 - Kernbonus moet niet naar de staat, maar naar de klanten terugvloeien
20/04/2011 - Overname SBS: visie VRT én impactanalyse VRM noodzakelijk!
17/04/2011 - LDD: De Gentse pot verwijt de ketel…
15/04/2011 - VRT haalt streefcijfers inzake diversiteit niet
13/04/2011 - Energiesector in Vlaanderen blijft totaal ontransparant en onrechtvaardig
12/04/2011 - Megazone 30 in Brussel is een ideologisch en geen verkeerskundig project
08/04/2011 - Regering komt 4 jaar te laat met haar maatregelen om asielstroom te keren
08/04/2011 - LDD: “Vlaams Energiebedrijf is slechts symbool en geen oplossing voor hoge energieprijzen”
07/04/2011 - LDD: “Raad van State schiet decreet m.b.t. vzw i-Cleantech af”
06/04/2011 - Ondanks nieuw woondecreet zijn verhuurders nog steeds de dupe
05/04/2011 - De private stichting GRECT van Prins Laurent blijkt lege doos
01/04/2011 - LDD: “10 miljoen euro verspild in 2010 door wanbetalingen Vlaamse overheid”
31/03/2011 - AWV betwist conclusies Rekenhof: ongezien!
31/03/2011 - LDD vraagt de Kamer om met hoogdringendheid het rookverbod in cafés te versoepelen
30/03/2011 - Prins Laurens bewijst nogmaals dat hij zijn dotatie onwaardig is.
25/03/2011 - Professoren KULeuven geven Parlementslid Ivan Sabbe gelijk
24/03/2011 - Patricia De Waele (LDD): “Dramatische situatie Vlaams Woningfonds vraagt om meer controle”
24/03/2011 - Er zullen meer cafés ophouden te bestaan dan er rokers zullen ophouden met roken.
24/03/2011 - LDD pleit voor hervorming van academiejaar
23/03/2011 - Vlaams Gewest mengt zich via GIMV in overnamepoging SBS-Belgium
23/03/2011 - LDD: ‘Uitstel toewijzing provinciale crossterreinen mag geen afstel worden!’
20/03/2011 - Belgische Gezondheidzorg is dringend aan operatie toe.
18/03/2011 - Btw-verhoging op digitale televisie: schandalig!
16/03/2011 - Minister Turtelboom belooft de Augiasstal aan de top van de federale politie aan te pakken
16/03/2011 - Stresstest was onmiddellijke aanleiding kernramp Tsjernobyl
15/03/2011 - Zwarte punten: jaren vertraging, kostprijs dramatisch verhoogd
15/03/2011 - LDD dient in het Vlaams Parlement het voorstel van decreet tot invoering van het hoofddoekenverbod in scholen in.
15/03/2011 - De fundamentalisten tegen het roken halen hun slag thuis.
14/03/2011 - Minister Muyters misrekent zich alweer
13/03/2011 - Smet sloopt nu ook kunstenonderwijs
08/03/2011 - "De VRT kan allochtone kijkers niet overtuigen."
06/03/2011 - Na ontslag van Koekelberg is top van Federale Politie aan grote opkuis toe.
04/03/2011 - Nu reeds debat topsportsubsidies starten!
03/03/2011 - Digitale bouwaanvraag vermindert regelneverij niet
03/03/2011 - Positie van Commissaris-Generaal Koekelberg is onhoudbaar geworden
02/03/2011 - Maatregelen in de kinderopvang: NU!
27/02/2011 - Vlaamse regering gooit met geld om roetfilterpremie te promoten
21/02/2011 - LDD vraagt grondige doorlichting van federale gerechtelijke politie
18/02/2011 - Ook uitbreiding roetfilterpremie mislukking over ganse lijn
18/02/2011 - Minister Lieten vaardigt motie van wantrouwen tegen eigen Vlaamse regering uit
17/02/2011 - Belgisch wereldrecord bewijst dat boedelbeschrijving hoogdringend is.
17/02/2011 - Vzw I-Cleantech: LDD vraagt en krijgt hoorzittingen met experts in het Vlaams Parlement
16/02/2011 - Reekmans laakt hypocrisie Vlaamse socialisten
16/02/2011 - LDD: “Oprichting vzw I-Cleantech Vlaanderen is puur wanbeleid”
15/02/2011 - LDD: Vlaamse regering blijft doof voor taalklachten in ziekenhuizen
10/02/2011 - "Leterme regeert over België als een sfinx in Egypte.”
09/02/2011 - “Vlaamse regering organiseert stilstand van Vlaanderen”
09/02/2011 - Werftractoren vormen grotere bedreiging voor verkeersveiligheid dan 4x4's.
08/02/2011 - Partnergeweld niet stiefmoederlijk behandelen
08/02/2011 - Geef voorrang aan kwaliteitsonderwijs
08/02/2011 - De Lijn is het spoor van deugdelijk bestuur nog steeds bijster
07/02/2011 - Vossenjacht splijtzwam in de Vlaamse Regering
02/02/2011 - Ontslag Peter Hoogland: flaters van de meerderheid in Oostende stapelen zich op.
01/02/2011 - Oorzaak onbewoonbare en ongeschikte woningen vaststellen via ‘staat van bevinding’
01/02/2011 - Hou de openbare omroep uit de wurggreep van Woestijnvis!
31/01/2011 - Smogalarm is een Belgenmop.
30/01/2011 - LDD voorstel van referendum begint aan te slaan.
28/01/2011 - Dossier provinciale partijfinanciering, alvast provincie Antwerpen buigt
28/01/2011 - Doorgangscellen van gloednieuw gebouw van Justitie zijn onbruikbaar
27/01/2011 - LDD wil dat er snel werk wordt gemaakt van de tweede zeesluis in Terneuzen
26/01/2011 - De blijkbaar ongeneeslijke Vlaamse Regeringsziekte ‘regulitis’ duikt nu ook op in de muzieksector
26/01/2011 - Maak wonen terug betaalbaar!
25/01/2011 - LDD vraagt minister Bourgeois om op te treden tegen ongehoorzame gemeenten
25/01/2011 - Belgische democratie zakt weer door het ijs.
24/01/2011 - LDD pleit voor Vlaams mediacharter
22/01/2011 - "LDD = ‘Libertair, Direct, Democratisch"
21/01/2011 - "Ineffectiviteit jobkorting is geen verrassing"
21/01/2011 - "De automobilist betaalt weer de rekening"
20/01/2011 - “Probleemjongeren moeten niet naar het leger, wel naar bootcamps”
20/01/2011 - “TINA-fonds kan enkel slagen als O&O-beleid wordt versterkt”
18/01/2011 - “Vlaktaks in de vennootschapsbelasting is de beste economische stimulans”
18/01/2011 - “Schouppe jaagt motorrijders op extra kosten via technische keuring en rijbewijs"
14/01/2011 - “De berg heeft een muis gebaard"
12/01/2011 - “Belgische justitie faalt opnieuw, en laat hoofdverdachte in moordzaak lopen."
05/01/2011 - “Waar is de grote staatshervorming naar toe?”
21/12/2010 - Evenwicht verbergt structureel ongezonde begroting
07/12/2010 - 52% meer VRT-klachten
04/12/2010 - Lappendeken E313 toonbeeld van wanbeleid AWV
01/12/2010 - J-M Dedecker: Regering voert de derde wereld in en creëert hier de vierde wereld
26/11/2010 - Betalen voor sluipverkeer in Edegem
25/11/2010 - Komende winter E313 opnieuw behendigheidsparcours
22/11/2010 - Vakbondshouding over pesterij in Waalse fabriek is de schaamte voorbij
19/11/2010 - Gebruik geld jobkorting voor innovatie
17/11/2010 - Overstromingsrisico’s moeten maximaal ingedijkt worden
16/11/2010 - Vlaamse begroting 2011: gebrek aan visie en aan daadkracht
12/11/2010 - De Lijn laat geld nog steeds rollen
10/11/2010 - Geef de zelfstandige kinderopvangsector alle kansen die ze verdient!
10/11/2010 - Advies Raad van State inzake ontwerpdecreet private arbeidsbemiddeling dringt zich op
09/11/2010 - Vlaamse begroting 2011 start met tekort van 94 miljoen euro
29/10/2010 - Eens te meer uitstel in Brugs stadiondossier
29/10/2010 - LDD vraagt grondig onderzoek naar ontslag Desterbeck (COIV)
27/10/2010 - Vlaanderen zegt galopsport vaarwel
21/10/2010 - Meer herbestemmingprojecten in de sociale huisvesting
20/10/2010 - Grootste huisbaas van Vlaanderen moet voor eigen deur vegen
20/10/2010 - Activeringsbeleid 52-plussers is dringend noodzakelijk
20/10/2010 - Minister Lieten geeft wanbeleid bij IWT toe
20/10/2010 - Vossenpopulatie in Vlaanderen moet worden gereguleerd
18/10/2010 - Vastbenoemde leiders van spoorvakbond delven hun eigen graf
17/10/2010 - Vette communautaire vis, maar mager beestje voor maatschappelijke problemen van vandaag.
16/10/2010 - Bedrijven laten wachten op 60 miljoen is je reinste wanbeleid
15/10/2010 - LDD-voorstel van Kirchensteuer krijgt meer en meer bijval
15/10/2010 - Regering van lopende zaken blijft vaag over haar gegeven WK-garanties
14/10/2010 - Winkelnota is een staaltje van Vlaamse overregulering
14/10/2010 - Files compenseren via verkeersbelasting
13/10/2010 - Dringend investeren in PAB’s
13/10/2010 - Absurd flitspalenbeleid botst op zijn eigen grenzen
12/10/2010 - Vlaamse regering collectiviseert private arbeidsbemiddeling
08/10/2010 - 7 miljard euro sociale nieuwbouw is boerenbedrog
07/10/2010 - Geen anonieme maar discrete bevalling
05/10/2010 - Asociaal renovatiebeleid sociale woningen
05/10/2010 - 30-jarige verjaringstermijn voor seksueel misbruik
04/10/2010 - Vlaanderen moet innovatiegedreven economie worden
01/10/2010 - Geef Thomashuizen in Vlaanderen een kans
27/09/2010 - LDD steunt Smets zijn voorstel van Engels als tweede taal
23/09/2010 - In vergelijking tot het brugtracé zal deze tunnelvariant pas 4 jaar later gebruiksklaar zijn
23/09/2010 - Antwerpen laten opdraaien voor de tunnelmeerkost is een brug té ver
19/09/2010 - Zonder België en Brussel als het moet
03/09/2010 - Sluiting Antwerpse ring mag niet langer uitgesteld worden
06/09/2010 - Prioriteiten Crevits volledig fout
09/09/2010 - Stem geven aan kinderen in Europees beleid dient kinderrechten niet
10/09/2010 - Autopendelaars worden gedwongen Brussel te verlaten
13/09/2010 - Vossenpopulatie in Vlaanderen moet worden gereguleerd
13/09/2010 - Dringend nood aan nieuwe personeelsnormen in de ouderenzorg
15/09/2010 - LDD is voor opwaardering TSO en BSO, maar tegen afwaardering ganse Vlaamse onderwijs
15/09/2010 - Welvaartsvast pensioen na 40-jarige loopbaan
16/09/2010 - Regionalisering huurwetgeving zegen voor LDD
09/09/2010 - Halveren van E40 is Brusselse waanzin
17/09/2010 - ‘Paperclip’ is een niet-je om de Vlaamse regering samen te houden
01/09/2010 - Ook de Inspectie Financiën heeft grote vragen bij de eisen van de FIFA voor het WK 2018.
30/08/2010 - Centrumlinkse regering van N-VA en PS raakt niet van de grond
25/08/2010 - Financieringswet: nieuwe linkse grendels wurgen de fiscale autonomie van Vlaanderen
24/08/2010 - Protest van provinciebesturen dreigt Groenboek Bourgeois nog meer tot lege doos te maken
02/08/2010 - Belgisch parlement moet bidbook WK-kandidatuur 2018 doorlichten
14/07/2010 - Hervorming Vlaamse overheid neemt valse start
12/07/2010 - Vlaams mobiliteitsbeleid staat haaks op reële behoeften
09/07/2010 - Nieuwe bestuursploeg LDD meteen van start
05/07/2010 - Lode Vereeck vervangt Jean-Marie Dedecker als voorzitter LDD
18/06/2010 - Besparingen bij VDAB: Wel sociaal vangnet, geen sociale hangmat
14/06/2010 - Voorzitter Jean-Marie Dedecker vraagt partijbestuur van LDD om in zijn opvolging te voorzien.
02/06/2010 - België is een aantrekkingspool voor asielzoekers geworden
04/06/2010 - Besparingsplan LDD: de burger mag de rekening niet betalen
01/06/2010 - 240.000 nieuwe Belgen: omvang Generaal Pardon wordt duidelijk
07/06/2010 - Niet de naam, maar het geld voor Brussel is de sleutel van de staatshervorming
09/06/2010 - LDD becijfert voor u: 137.760 nieuwe illegalen tegen 2020
09/06/2010 - Pensioenplan: 10 maatregelen voor welvaartsvaste en duurzame pensioenen
14/05/2010 - Pensioenen: Aan de loze vissers van de Wetstraat
01/06/2010 - Open VLD, sp.a en Groen! voorkomen afschaffen Senaat
14/05/2010 - Magnette (PS) erkent: regering verkocht kernenergiearsenaal voor appel en ei
12/05/2010 - VRT koopt op krediet
12/05/2010 - Stemadvies ACW: “Machtsbehoud op kap van de burger”
11/05/2010 - “Kernenergie ís groene energie”
10/05/2010 - CD&V misbruikt Vlaams parlement in haar verkiezingscampagne
28/05/2010 - Veiligheidsplan LDD: partij wil harde aanpak corruptie, veelplegers en criminele jongeren
28/05/2010 - “Brugpensioen op 52 fout signaal? Keur het dan niet goed!”
08/05/2010 - LDD maakt de kopstukken van zijn lijsten bekend
29/05/2010 - Wachtuitkering: “sp.a verdedigt verdoken transfer van 300 miljoen euro naar Wallonië”
21/05/2010 - Onze kandidaten
27/05/2010 - Uw centen, daar gaat het om!
27/05/2010 - Coördinatiepunt Wegenwerken loopt mank
27/05/2010 - Sociale huisvestingsmaatschappijen zorgen in de eerste plaats voor zichzelf
27/05/2010 - Brugpensioen heeft geen last van economische crisis
27/05/2010 - “Huidig belastingstelsel wurgt Belgische economie”
26/05/2010 - LDD wil dat Stad Gent lokale middenstand ondersteunt
26/05/2010 - LDD plaatst vraagtekens bij benoeming regeringscommissaris nv BAM
21/05/2010 - Politieke partijen verrijken zich via provincies op kap van de belastingbetaler
20/05/2010 - Onlogische snelheidsbeperkingen jagen burgers nodeloos op kosten
20/05/2010 - 'Paars III' opnieuw bereid de bevolking voor te liegen
19/05/2010 - Sp.a erkent: “We hebben er bij de NMBS een zootje van gemaakt”
19/05/2010 - “Europees Commissaris Karel De Gucht gaat boekje te buiten”
18/05/2010 - "Úw centen, daar gaat het om"
17/05/2010 - Fiscale fraude bestrijden? Voer een vlaktaks in!
17/05/2010 - LDD wil federale begroting onder Vlaamse voogdij plaatsen
07/05/2010 - Vlaamse ministers Bourgeois en Lieten moeten ambt neerleggen tot na de verkiezingen
07/05/2010 - LDD feliciteert Britse conservatieven met klinkende overwinning
05/05/2010 - CD&V en Open VLD breken nu ook hun beloften over de rol van het Koningshuis
05/05/2010 - Minister Van den Bossche weigert asociale energieprijzen aan te pakken
05/05/2010 - Afschaffen provincies: “Waalse regering pakt Vlaamse regering in snelheid”
04/05/2010 - Kernuitstap: “Electrabel moet alleen vergoed worden om kernenergie op te wekken tegen kostprijs”
03/05/2010 - Gesubsidieerde groene energie wordt financiële opdoffer voor hele bevolking
03/05/2010 - Minister Vandeurzen blijft gesubsidieerde kinderopvangsector voortrekken
29/04/2010 - Boerkaverbod: wetgever durft woord “boerka” niet in de mond te nemen
29/04/2010 - Zonder staatshervorming is geen federale regering meer nodig
29/04/2010 - Lening Griekenland: uittredende regering neemt onverantwoord financieel risico
27/04/2010 - Belastingbetaler draait op voor wanbeleid vismijn Oostende
26/04/2010 - Ontslag van premier Leterme komt geen dag te vroeg
24/04/2010 - Vlaamse begrotingscontrole: aankondigingspolitiek blijft voortduren
21/04/2010 - Bouwvergunningen: meer rechtszekerheid voor burgers en ondernemers
20/04/2010 - “Geen koehandel nodig: gewoon stemmen over BHV!”
20/04/2010 - Brugpensioen Opel en Godiva zeer slecht signaal
14/04/2010 - LDD vraagt juridische stappen om stijgende criminaliteit tegen te gaan
13/04/2010 - LDD pleit voor voldoende, kwalitatieve en betaalbare ouderenzorg
13/04/2010 - BHV - Dehaene zoekt in de richting van nog meer chaos en minder stabiliteit
13/04/2010 - CD&V: “Verdien wat zakgeld door in België een misdaad te plegen”
10/04/2010 - LDD bepleit samensmelting steunmaatregelen 'hinder openbare werken'
09/04/2010 - Vacature voor M/V met talent: CRISISMANAGER FEDASIL
05/04/2010 - BHV: Geen vijgen na Pasen, maar een hele vijgenboom!
02/04/2010 - Snel-belg-wet minder snel, maar blijft een ‘Simpel-belg-wet’!
01/04/2010 - Radicale moslims smoren open debat in Antwerpen, en overheid laat begaan
01/04/2010 - Péage - “Minister Reynders wil begroting weer dichtrijden op kosten van de automobilist”
31/03/2010 - “Noem een kat een kat, een Boerka een Boerka”
30/03/2010 - Oosterweel - “Vlaamse regering sukkelt op haar krukken verder en verschuilt zich weer achter de zoveelste studie”
29/03/2010 - LDD bepleit onmiddellijke afschaf maximumfactuur
27/03/2010 - Jean-Marie Dedecker is met ruime meerderheid herkozen tot voorzitter van LDD
25/03/2010 - Regering wacht niet op het witboek van de pensioenen, het maakt er een zwartboek van!
25/03/2010 - Studentenarbeid - “Nieuw voorstel Milquet niet flexibel en transparant genoeg”
24/03/2010 - LDD eist ontslag Staatssecretaris Asiel en Migratie Wathelet
22/03/2010 - Regering laat begroting verder ontsporen
18/03/2010 - Vlaams parlement moet hoofddoekenverbod op school per decreet regelen
17/03/2010 - De Vlaming kiest voor de auto, en alleen de politiek weigert dat in te zien
16/03/2010 - Minister Bourgeois (N-VA) steunt ‘Foyer’, die asielzoekers aanspoort om dwangsom van 500 € te vorderen
16/03/2010 - VRT doet Woestijnvis commercieel succes Ronde van Vlaanderen cadeau
16/03/2010 - BTW op nieuwbouw: “Minister Muyters laat zich rollen door minister Reynders”
16/03/2010 - Congolese militairen op 21 juli: “Straks geeft regering nog asiel aan Congolese leger”
14/03/2010 - Premier Leterme zou beter handelen in pensioendossier, dan weer beloften te doen
12/03/2010 - Kwaliteit autosnelwegen bijna gehalveerd in vijf jaar tijd
11/03/2010 - Regering moet dwangsommen asielzoekers terugvorderen
10/03/2010 - Transformatiefonds: Vlaamse regering volhardt in haar aankondigingspolitiek
10/03/2010 - Prudentieel toezicht op banken wordt maat voor niks
09/03/2010 - Notionele aftrek behouden zolang er geen structurele verlaging vennootschapstarief komt
08/03/2010 - 70 km per uur buiten de bebouwde kom is geen “logische snelheid”
04/03/2010 - Voorstel Forum 2020 moet in overweging worden genomen
04/03/2010 - "Beste asielzoeker, download hier je 500€ per dag"
04/03/2010 - B-H-V wordt ook na Pasen niet gesplitst
03/03/2010 - MYRRHA: Federale regering maakt keuze van gezond verstand
01/03/2010 - Parket en onderzoeksrechter eindverantwoordelijk in onderzoek Van Uytsel
26/02/2010 - Zaak-Ronald Janssen: “Alleen parlementaire onderzoekscommissie kan eventuele fouten achterhalen”
26/02/2010 - LDD steunt Vlaams initiatief om zware investeringswerken te vergemakkelijken
24/02/2010 - LDD vraagt grondig maar vooral objectief onderzoek naar de zaak Ronald Janssen
24/02/2010 - ARKimedes: LDD vraagt garanties dat Vlaamse regering niet speculeert op beurs
23/02/2010 - Treinramp Halle: “Onderzoekscommissie moet samengesteld zijn uit buitenlandse experten”
22/02/2010 - Boudewijn Bouckaert: “Ik erken dat ik een fout heb gemaakt“
21/02/2010 - Nota strafuitvoering: “Wat niet werkt wordt uitgebreid”
17/02/2010 - Politieke verantwoordelijkheid voor treinramp in Halle moet worden uitgeklaard
16/02/2010 - Met deze regering geraken we nooit uit de crisis
11/02/2010 - Er zijn snelle maatregelen nodig om Brussel weer veilig te maken
10/02/2010 - Niets houdt Vlaamse regering nog tegen om verkeersknoop rond Antwerpen nu snel te ontwarren
10/02/2010 - Topsportscholen: LDD pleit voor één centrum en hogere instapcriteria
10/02/2010 - Flanders Queen Mussel is blaam voor Vlaamse regering
09/02/2010 - Pensioenbonus: minister Daerden staat er bij en kijkt er naar
09/02/2010 - Overheden zijn regie asiel, regularisatie en migratie kwijt
08/02/2010 - Sp.a erkent: het Zilverfonds bestaat niet
04/02/2010 - Amateuristische knoeiboel op E313
04/02/2010 - Buitenlandse verplegers: LDD wil talenkennis verplicht maken
03/02/2010 - LDD vraagt bevriezing knipperlichtprocedure VRT
03/02/2010 - KBC-geld moet prioritair gebruikt worden voor afbouw van de Vlaamse schuld
02/02/2010 - LDD wil intensievere samenwerking tussen scholen en bedrijven
02/02/2010 - De burger heeft recht op snelrecht, de misdadiger op snelstraf
01/02/2010 - Nultolerantie in Anderlecht gedoemd om te mislukken
01/02/2010 - Schietincident in Brussel toont ongelijke strijd van politie tegen de misdaad aan
01/02/2010 - Overval wisselkantoor Brussel: “De maat is vol”
29/01/2010 - Werkende Vlaming zegt overduidelijk neen tegen rekeningrijden
29/01/2010 - Vlaanderen betaalde 25 miljoen euro verwijlintresten
28/01/2010 - LDD aan doopvont van "eurorealistische" partij
26/01/2010 - Staatshervorming op de lange baan, BHV wordt niet gesplitst
21/01/2010 - LDD pleit voor economisch impulsprogramma Antwerpen
20/01/2010 - Vlaams parlement - “Meer debat, minder betutteling”
19/01/2010 - Gevangenis Andenne: veiligheidsbeambten taken laten overnemen
19/01/2010 - LDD pakt uit met partijblad "AhA! Voor mensen met gezond verstand"
13/01/2010 - Minister Lieten (sp.a) heeft het parlement voorgelogen over ontslag van Dirk Wauters
13/01/2010 - Asielbeleid in handen van amateurs
13/01/2010 - Oosterweelverbinding – “Minister-president Peeters spreekt voor zijn beurt”
12/01/2010 - LDD heeft weinig vertrouwen in de Vlaamse begroting
12/01/2010 - Tweede Europese nummerplaat mag verder vrij worden aangekocht
12/01/2010 - Vlaamse regering moet adviesraden in ere herstellen
12/01/2010 - Vervuiling rivieren: “Geen studies, maar daden!”
12/01/2010 - LDD hekelt misplaatste goed nieuws show van Reynders en Wathelet
12/01/2010 - Overheid brengt de invoerders van motorfietsen in zware financiële moeilijkheden
12/01/2010 - NV BMC: het nieuwe reisbureau van De Lijn
09/01/2010 - Niet alleen minister Daerden, maar hele regering faalt in vergrijzingdossier
07/01/2010 - Werkgever moet betalen voor personeel met mp3-speler
06/01/2010 - LDD wil dat roetfilter volledig wordt terugbetaald
06/01/2010 - WIP-plan: “In een wip gemaakt, in een wip vergeten”
06/01/2010 - Karel De Gucht gedraagt zich 'Commissaris onwaardig'
06/01/2010 - Schipdonkkanaal: “Dringend inzetten op estuaire vaart en spoor”
06/01/2010 - Slecht asfalt oorzaak van putten in wegdek na vrieskou
06/01/2010 - KBC-geld integraal gebruiken voor afbouw Vlaamse schuld
24/12/2009 - Ziekenfondsen mogen zich niet verrijken ten koste van patiënten en huisartsen
23/12/2009 - Vervuilde Dender bewijst noodzaak permanente meting Vlaamse wateren
18/12/2009 - Parlementair onderzoek naar scheiding der machten moet meteen worden heropend
18/12/2009 - Minister Crevits moet foute werking strooidiensten aanpakken
18/12/2009 - Zonder structureel beleid is flankerend beleid pleister op houten been
17/12/2009 - Regering Leterme voert cynisch Kerstspel op, op de kap van daklozen en asielzoekers
17/12/2009 - Ecologisch Groot Gelijk is echte oorzaak van de vervuiling van de Zenne
17/12/2009 - Sp.a klampt zich krampachtig vast aan zitjes raad van bestuur VRT
17/12/2009 - Werking interne controle Vlaamse administratie bedreigd
16/12/2009 - De eenmaking van het statuut van arbeiders en bedienden ligt nu voor het grijpen
16/12/2009 - Belangenconflict in belang van onze kinderen en kleinkinderen
16/12/2009 - LDD eist continue kwaliteitscontrole rivieren aan taal- en landgrenzen
15/12/2009 - Minister Muyters verkiest Vlaamse regelneverij boven eigen sporters
15/12/2009 - Terrorismebestrijding in België faalt
14/12/2009 - Brusselse rechter toont aan dat dopingdecreet dringend moet worden aangepast
14/12/2009 - Communautair opbod van banenplannen dringt de werkloosheid geen stap achteruit.
11/12/2009 - Raad van State verwijst algemeen pardon naar het Parlement, zoals het hoort
11/12/2009 - Conservatieve vakbond ACV houdt vast aan statutair personeel voor B-cargo
10/12/2009 - LDD vraagt kostenefficiënt beleid van De Lijn
10/12/2009 - Generaal pardon wordt complete chaos en kost Vlaanderen handenvol geld
10/12/2009 - Voorstel van Ulla Werbrouck kan 152 topsporters behoeden voor schorsing
10/12/2009 - Raad van Bestuur dringend onder ede verhoren
09/12/2009 - Machtspositie traditionele zuilen belangrijker dan wegwerken wachtlijsten gehandicapten
08/12/2009 - Whereabouts: LDD-voorstel van decreet voorziet beroepsprocedure in eigen land
07/12/2009 - Voorzitter Peumans plooit voor de meerderheid en maakt ‘zijn’ Vlaams Parlement monddood.
07/12/2009 - Ziekenfondsen betalen zelf geen belasting maar kennen jouw aangifte wel
04/12/2009 - Sp.a pleegt putch op VRT
04/12/2009 - Koehandel rond rookverbod zet Horeca weer voor schut
04/12/2009 - Slimme energiemeters: “Verhoging distributietarieven absurd en onaanvaardbaar”
04/12/2009 - Eenheidsstatuut: “Wetsvoorstel geeft sociale partners zes maanden om tot vergelijk te komen”
03/12/2009 - LDD doet voorstel om corruptie sneller en grondiger aan te pakken
03/12/2009 - VRT-baas bijna buiten: “Raad van bestuur moet zelf ontslag nemen”
02/12/2009 - Belangenconflict: Vlaamse regering weigert haar verantwoordelijkheid te nemen
02/12/2009 - LDD tegen invoering rijbewijs met punten
02/12/2009 - Tobin taks is monster van Loch Ness
02/12/2009 - LDD’er van het eerste uur, Fred Dericks, is in Brussel overleden
01/12/2009 - Federale regering geeft 190 miljoen euro uit, zonder bevoegd te zijn
01/12/2009 - Regering zaait opnieuw chaos in de horeca als nieuw rookverbod ingaat per 1.1.2010
01/12/2009 - Vakbonden moeten ophouden bedrijven weg te jagen
01/12/2009 - Innovatie: 1,2 miljard is niet voldoende voor Europese doelstelling
30/11/2009 - LDD vraagt gelijke behandeling van alle verbouwers
30/11/2009 - PR-campagne van 800 miljoen euro
30/11/2009 - “Vliegende ambtenaren” inzetten bij infrastructuurwerken
29/11/2009 - Sociaal woningbeleid moet grondig worden omgevormd
28/11/2009 - Regering Leterme zet strooptocht bij werkende mens voort
27/11/2009 - Europees Commissaris De Gucht kan Vlaanderen beter imago geven in Europa
27/11/2009 - LDD-wetsvoorstel maakt einde aan onverdoofd ritueel slachten
27/11/2009 - DHL: jobs verdwijnen door getreuzel Vlaamse regering
27/11/2009 - Verkoop MNM niet meer dan logisch
27/11/2009 - Vlaamse regeringen dekken al jaren onregelmatigheden bij Wegen en Verkeer toe
25/11/2009 - Opel Antwerpen: Vlaams economisch beleid faalt
25/11/2009 - Innovatiebeleid: LDD vraagt doorlichting Rekenhof
24/11/2009 - Met een loodgieter en een notaris kan ook Leterme geen huis bouwen
22/11/2009 - Leterme wordt opnieuw te licht bevonden
20/11/2009 - President Herman Van Rompuy kan Vlaanderen in Europa een krachtige stem geven
19/11/2009 - Algemeen rookverbod kan in de Kamer nog worden tegengehouden
19/11/2009 - Minister Lieten moet Vlaams Instituut voor Mobiliteit onmiddellijk opheffen
19/11/2009 - Leasing nieuw ‘regeringsvliegtuig’ deugt niet
18/11/2009 - LDD vraagt ‘met onmiddellijke ingang’ ontslag van directeur Brusselse gerechtelijke politie Audenaert
17/11/2009 - Hoog Comité van Toezicht moet dringend heropgericht worden
17/11/2009 - Vlaams Parlement moet belangenconflict inroepen tegen federale begroting
14/11/2009 - Kilometerheffing is asociale maatregel
13/11/2009 - CD&V zal splitsing BHV eigenhandig tegenhouden
13/11/2009 - Vlaamse regering speelt met toekomst Vlaamse motorcross
13/11/2009 - Vlaamse regering zet deur open voor gemeentelijke pestbelastingen, en nieuwe opcentiemen
10/11/2009 - Rookverbod vanaf 2012: overheid maakt van roker een sociale paria
10/11/2009 - Regularisatiewet is kaas vol gaten
10/11/2009 - Gennez (sp.a) draait dopingbeleid kwart eeuw achteruit
10/11/2009 - LDD lanceert meldpunt voor leegstand sociale woningen
09/11/2009 - Krokodillentranen van Muyters (N-VA) en van Anciaux (sp.a) zijn helemaal misplaatst
05/11/2009 - Politici gratis naar Rob De Nijs dankzij intercommunale
04/11/2009 - LDD vraagt opheffing monopoliepositie GOCA
30/10/2009 - Dringend meldpunt nodig voor afgedwongen attesten voor valse asielaanvragen
29/10/2009 - Vlaamse regering moet de bonussen van de BAM managers nu terugvorderen
28/10/2009 - Wat de Vlaamse regering zelf doet, doet ze niet beter
28/10/2009 - Erkende kredietmaatschappijen: LDD vraagt openheid inspectieverslagen
27/10/2009 - Tax-on-web opnieuw gecrasht: LDD vraagt verlenging deadline
27/10/2009 - Positieve radiodiscriminatie van minister van Media Lieten
27/10/2009 - Staking NMBS: Vakbond beloont belastingbetaler met 24 urenstaking
26/10/2009 - Vlaamse partijen willen gezinshereniging drastisch beperken
22/10/2009 - Moeten de Vlamingen straks het Carnaval van Eupen tegenhouden?
21/10/2009 - Burgemeester Janssens (sp.a) ziet eindelijk zijn fouten in
21/10/2009 - LDD wil dat het Parlement de beslissingen neemt over de Oosterweelverbinding
20/10/2009 - Joëlle Milquet bewijst weer hoe dringend de staatshervorming is
19/10/2009 - Resultaat van de volksraadpleging is fiasco voor de BAM en Vlaamse regering
15/10/2009 - LDD en Groen! pleiten voor oprichting uniek Vlaams nutsbedrijf
15/10/2009 - Regering Van Rompuy danst weer naar de pijpen van Franse GDF-Suez
15/10/2009 - Vlaamse meerderheidspartijen zetten Antwerpenaars voor aap, en vinden splitsing B-H-V een bijzaak
14/10/2009 - Duitstalige Gemeenschap laat Vlaanderen in de steek
13/10/2009 - Begrotingsmaatregelen: gaten vullen in een vals gebit
12/10/2009 - LDD vraagt doorlichting personeelsbeleid De Lijn
08/10/2009 - Vlaanderen mist Olympische trein 2012
07/10/2009 - Begroting: na Herman de zondvloed
07/10/2009 - LDD vraagt de afschaffing van de ‘knipperlichtprocedure’ van de VRT
06/10/2009 - Vlaamse regeringspartijen scharen zich unaniem achter generaal pardon
05/10/2009 - De pot verwijt de ketel
03/10/2009 - Regering gaat weer op strooptocht bij mensen die werken en sparen
02/10/2009 - Regering mist de kans om energiemarkt te liberaliseren
01/10/2009 - Wie A zegt, moet ook B zeggen, dus NEEN tegen de algemene regularisatie
01/10/2009 - Airbus van de regering vloog vroeger voor maatschappij die op zwarte lijst stond.
30/09/2009 - Kapitaalsverhoging BNPP: Belgische regering is speelbal van de Fransen
29/09/2009 - VZW KINT verdwijnt, financieel schimmenspel rond Prins Laurent blijft
29/09/2009 - LDD voorkomt geniepige besparingen bij gehandicapten
29/09/2009 - Het dubbel gezicht van de N-VA tot 3 keer toe ontmaskerd in het Vlaams Parlement
27/09/2009 - LDD roept belangenconflict in tegen Generaal Pardon
26/09/2009 - Afslanking Vlaamse kabinetten is slechts schone schijn
24/09/2009 - Gemeentelijke Holding: nieuwe cash-inbreng gemeenten overbodig
24/09/2009 - LDD pleit voor één distributienettarief in Vlaanderen
23/09/2009 - LDD vraagt doorlichting van alle gepolitiseerde maatschappijen
22/09/2009 - Vlaamse regering is communautair stuurloos
17/09/2009 - LDD: Kloof tussen beroepsonderwijs en industrie blijft reuzengroot
16/09/2009 - Stabiliteitspact: De Vlaamse ‘Pineutdoctrine’ haalt het
16/09/2009 - Regering Van Rompuy moet handen afhouden van pensioensparen
11/09/2009 - Hoofddoekenverbod: Gemeenschapsonderwijs en Antwerpen geven het goede voorbeeld
11/09/2009 - Vlaams ondernemingsbeleid faalt, Europa biedt geen uitweg
08/09/2009 - “Vanackere moet Waalse en Brusselse regering overtuigen”
07/09/2009 - Niet de scholen, maar de politiek moet optreden tegen hoofddoek
04/09/2009 - Rekenhof moet Vlaams rekruteringsbeleid doorlichten
02/09/2009 - Wathelet en Milquet naar FC De Kampioenen?
02/09/2009 - Eerst geloofwaardige limieten en dan pas van de boetes “genieten”
31/08/2009 - LDD vraagt duidelijkheid over werking Vlaams Huis
29/08/2009 - De nieuwe belastingen komen er aan!
28/08/2009 - Bepaalde investeringen tijdelijk integraal laten afschrijven
27/08/2009 - Gevangenissen overvol, maar regering ruziet rustig verder
24/08/2009 - Asiel en migratie: voorspelde aanzuigeffect laat niet op zich wachten
24/08/2009 - LDD: Minister Lieten moet onmiddellijk ontslag nemen bij De Lijn
24/08/2009 - Laat Brussel niet los, maar maak eerst werk van Brussel-Halle-Vilvoorde
22/08/2009 - Een rechter is geen onbemande camera: onderzoek De Tandt moet tot op de bodem gaan
22/08/2009 - Geld voor de zwarte verkeerspunten is op
18/08/2009 - Niets houdt regering nog tegen om BTW in Horeca te verlagen
18/08/2009 - Corruptie magistraten: Lijst Dedecker vraagt hoorzitting
18/08/2009 - “Van Buggenhout was de Raspoetin van de regering”
17/08/2009 - Corruptie magistraten: dringend nood aan eenduidige tucht- en strafprocedure
17/08/2009 - Politieke cumuls moeten aan de wortel worden aangegrepen
16/08/2009 - SABAM wordt de Taliban voor muziekartiesten en voor publiek
06/08/2009 - Pechstrook wordt langere afrit
06/08/2009 - Parlementaire onderzoekscommissie Fortis heropstarten
22/07/2009 - Regering regulariseert zonder plan, zonder geld en zonder toekomst
22/07/2009 - Regularisatie strijdig met Europese afspraken
19/07/2009 - België houdt open deur voor illegalen en mensensmokkelaars
17/07/2009 - Regering Van Rompuy herschikt: zonder schaamte en anti-Vlaamser dan ooit
16/07/2009 - LDD versterkt partijbestuur met nieuwe gezichten
16/07/2009 - Vakbonden laten meebetalen voor gat in sociale zekerheid
14/07/2009 - LDD wil opnieuw de Vlaamse resoluties in het regeerakkoord
08/07/2009 - 10 jaar fiscaal beleid Reynders leidt tot economische zelfvernietiging
08/07/2009 - Vooral gemiste kansen in Vlaams regeerakkoord
06/07/2009 - Uitstel van kernuitstap mag niet alleen een begrotingsoperatie zijn
02/07/2009 - Staatssecretaris voor Fraudebestrijding gebuisd voor hoofdvak
02/07/2009 - Dringende hervorming studentenarbeid opnieuw met minstens een jaar uitgesteld
01/07/2009 - Gepensioneerden moeten ongestraft kunnen bijverdienen
30/06/2009 - Uitbreiding rookverbod in cafés wordt nieuwe pestwet
30/06/2009 - Nodeloos strenge Belgische wetgeving verjaagt Vlaamse biotechbedrijven
26/06/2009 - Voor LDD is ernstig terugkeerbeleid de enige oplossing voor etterend asieldossier
25/06/2009 - Politiek moet verantwoordelijkheid nemen in hoofddoekendebat
24/06/2009 - Begroting: Europese blamage blijft ongestraft
24/06/2009 - Soepelere regeling studentenarbeid kan zwartwerk vermijden
22/06/2009 - Rookverbod moet definitief begraven worden
22/06/2009 - Europese Conservatieven en Hervormers vormen nieuwe fractie in Europees Parlement
11/06/2009 - Lode Vereeck leidt LDD fractie in Vlaams parlement
03/06/2009 - Didier Reynders loopt zijn fransdolle vleugel van het FDF achterna
02/06/2009 - Eindelijk de waarheid over De Lijn
01/06/2009 - FDF kijkt uit naar het einde van Brussel als hoofdstad
31/05/2009 - Voor Lijst Dedecker moet Brussel nu uit de ijskast worden gehaald
29/05/2009 - Vlaamse regering verantwoordelijk voor huidige regelneverij en overheidsinefficiëntie
28/05/2009 - Volgende Vlaamse regering moet kabinetten afschaffen
27/05/2009 - Fiscale fraude aanpakken via vereenvoudiging belastingen
25/05/2009 - Het Brussels schepencollege bedriegt zijn inwoners schaamteloos
20/05/2009 - De burgemeesters uit de rand tekenen hun eigen vonnis!
20/05/2009 - Dringend duidelijkheid maatschappelijke taak ziekenfondsen
17/05/2009 - “Enkel LDD heeft antwoord op huidige impasse”
19/05/2009 - Derk Jan Eppink: "Guy, kom van uw berg af en debatteer"
18/05/2009 - "Moment aangrijpen om overheid écht af te slanken"
15/05/2009 - Onbetaalbare rusthuisfacturen: senioren moeten langer thuis kunnen wonen
08/05/2009 - Verwaarlozing Vlaams wegennetwerk leidt tot complete stilstand
07/05/2009 - Lijst Dedecker vervolledigt Brusselse lijsten
05/05/2009 - Iedereen verslaafd aan de gratis drugstest
04/05/2009 - Kamerlid Dirk Vijnck keert terug naar LDD
01/05/2009 - LDD vraagt externe crisismanager om federale politie te leiden
30/04/2009 - Politieke partijen misbruiken jarenlang de provincies om hun werking te financieren
30/04/2009 - Vlaams-Brabant: prominente OpenVLD'er stapt over naar Lijst Dedecker
28/04/2009 - Fortis: Belgische regering zet uitverkoop van Belgische kroonjuwelen aan Frankrijk voort
28/04/2009 - Administratieve en fiscale vereenvoudiging voor horeca-sector
27/04/2009 - De apartheid van de heer Clerfayt van het FDF
24/04/2009 - “Verliezen intercommunales niét afwentelen op de burger!”
22/04/2009 - Vlaams onbemand vliegtuig zal nooit vliegen
21/04/2009 - Busje komt zo! De waanzin voorbij!
20/04/2009 - Piet Deslé en Jan Vandenbussche trekken Lijst Dedecker in Brussel
17/04/2009 - Drie Open VLD gemeenteraadsleden van Tienen kiezen voor Lijst Dedecker
14/04/2009 - Patricia De Waele stapt van de top van Open VLD over naar LDD
10/04/2009 - Begroting: budgettaire laksheid nadelig voor Belgische banken
09/04/2009 - Lijst Dedecker eist extra bijeenkomst Bijzondere Commissie
08/04/2009 - Minister De Clerck herfederaliseert verkeersveiligheidsbeleid
07/04/2009 - Brussel-Stad wil haar leerlingen taaldom en werkloos houden
03/04/2009 - Lijst Dedecker maakt top van de Limburgse lijst bekend
02/04/2009 - Begrotingstekorten: Open VLD en CD&V laten zich andermaal inpakken door PS
02/04/2009 - Jean-Marie Dedecker trekt Europese lijst voor Derk Jan Eppink
30/03/2009 - Lijst Dedecker maakt top 5 van de Antwerpse lijst bekend
26/03/2009 - LDD Brussel stelt verdere verfransing door gemeentebesturen vast
25/03/2009 - Wachtlijsten gehandicapten kunnen binnen 5 jaar zijn weggewerkt
24/03/2009 - “Wachten tot oktober is crimineel"
19/03/2009 - Belastingbetaler draait op voor extra 3 miljard dollar bij Dexia
19/03/2009 - LDD-rapport parlementaire onderzoekscommissie ‘Scheiding der machten’
18/03/2009 - Zaak Van Wymersch: nog 5 dossiers te gaan!
18/03/2009 - Vlaamse partijen zijn helemaal niet ‘democratisch’ in Brussel
17/03/2009 - Maak de Liefkenshoektunnel tijdelijk tolvrij!
13/03/2009 - De GSM antennes werken nog eventjes, maar dan mogen de Brusselse mobieltjes in de Zenne.
13/03/2009 - Gezond Verstand van A tot Z
12/03/2009 - Tijdelijke werkloosheid bedienden – “Het is nú crisis”
12/03/2009 - Werking kabinetten nog steeds niet transparant
11/03/2009 - BTW moet nu meteen naar 6%, voor héél de horeca
11/03/2009 - Wetsvoorstel verhoogt aantal nieren voor transplantatie
11/03/2009 - Regering pluimt de Nationale Bank om haar begroting te redden
11/03/2009 - Fortis-commissie: postjes voor bewezen diensten worden nu al uitgedeeld
07/03/2009 - Fortis: Sarkozy zuigt België leeg
06/03/2009 - Wetstraat straks ontoegankelijk: Brussel speelt met zijn toekomst!
05/03/2009 - Oosterweelverbinding: tolheffing is onbespreekbaar
04/03/2009 - Minister Van Mechelen beslist zonder verder overleg over Oosterweelverbinding
04/03/2009 - Vlaams-Brabant maakt zijn top 3 voor de Vlaamse verkiezingen bekend
01/03/2009 - LDD wijst publieke website over pedofielen af. Justitie moet zelf werk maken van speciale politiedatabank.
28/02/2009 - Tienpuntenplan moet mobiliteit in Brussel herstellen
28/02/2009 - “Wie niets bijdraagt, kan ook niets terugkrijgen”
25/02/2009 - Arkimedes: burger draait op voor verliezen rommelkredieten
24/02/2009 - Stop het ad-hoc beleid!
19/02/2009 - Brusselse sp.a maakt socialistisch woonbeleid met grond gelijk
18/02/2009 - Oostendse spookstudie is pure verkiezingspropaganda
18/02/2009 - Vlaamse begroting ontspoort: Vlaamse regering staat erbij en kijkt ernaar
18/02/2009 - Bepaalde investeringen tijdelijk integraal laten afschrijven
17/02/2009 - Wanbestuur bedreigt veiligheid in Brusselse metro
16/02/2009 - De aangekondigde dood van een communautair overleg
16/02/2009 - “Nu niet besparen is pure schande!”
13/02/2009 - Anne De Baetzelier: "LDD legt vinger op de wonde"
12/02/2009 - Belastingaftrek voor kinderopvang moet dringend naar omhoog
12/02/2009 - Kostprijs uitbetaling pensioenen bijna dubbel zo duur als in Nederland
11/02/2009 - Fortis: Neen-stem is motie van wantrouwen
11/02/2009 - Nieuw statuut voor topambtenaren politie: straffeloosheid
10/02/2009 - Fortis-commissie: tijd om deksel van doofpot te halen
10/02/2009 - Superbonussen bij FSA worden betaald door Belgische belastingbetaler
09/02/2009 - Regering creëert bewust angstpsychose in zaak Fortis
08/02/2009 - LDD treedt toe tot Lubbeeks schepencollege
06/02/2009 - Vlaamse intercommunales verspillen meer dan 10 miljoen euro aan plaatselijke politici
05/02/2009 - Het financieel leugenpaleis van de federale regering
05/02/2009 - Gratis drugstest is doodsteek preventiebeleid
04/02/2009 - LDD Brussel krijgt belangrijke versterking in Sint-Gillis
04/02/2009 - Minister-president Peeters onder curatele van premier Van Rompuy
04/02/2009 - Tijdelijke werkloosheid bedienden: niet wachten op eenheidsstatuut
30/01/2009 - Hoe ver reikt de financiële stok van de Vlaamse regering?
30/01/2009 - BNP Paribas krijgt Fortis op presenteerblaadje aangeboden
29/01/2009 - Grond- en pandenbeleid in strijd met Europese regelgeving
28/01/2009 - Vlaamse regering ziet eindelijk de ernst van de crisis onder ogen!
27/01/2009 - Wie hield de pen vast van de Fortis-experts?
22/01/2009 - Angstvirus voor het verkeer slaat weer toe
22/01/2009 - Vlaamse regering moet dringend aan het Parlement uitleg geven over KBC interventie.
21/01/2009 - De doofpot staat al op het vuur
21/01/2009 - Onroerende voorheffing op eigen woning afschaffen
16/01/2009 - Minister van Onderwijs Vandenbroucke (sp.a) geeft verkeerd signaal aan de Brusselse scholen
16/01/2009 - BTW-verlaging nieuwbouw: regering spreekt halve waarheid
15/01/2009 - Open VLD versterkt in alle stilte de provincies
15/01/2009 - Tijdelijke werkloosheid bedienden: noodzakelijke maatregel voor Belgische economie
13/01/2009 - Naam en logo Lijst Dedecker niet te betwisten
12/01/2009 - Vlaams Parlementslid Gino De Craemer (N-VA) stapt over naar Lijst Dedecker
07/01/2009 - BOM-wetgeving: zelfgenoegzaam parlement is zelf oorzaak vrijlating criminelen
07/01/2009 - Overheid moet optreden tegen illegale softwarejacht bij bedrijven
06/01/2009 - Opnieuw zware misdadigers vrij door blunders bij Justitie
06/01/2009 - Asielbeleid: Premier Van Rompuy geeft meteen toe aan eisen van PS en cdH
06/01/2009 - Meerderheid vraagt parlementair onderzoek naar haar eigen onkunde
31/12/2008 - Staatsbegrafenis voor parlementaire onderzoek naar Fortis en bankcrisis
30/12/2008 - Dewael weggepromoveerd om schade te beperken
29/12/2008 - Formateur Van Rompuy: Lood om oud ijzer, en angst voor verkiezingen
24/12/2008 - Ontslagnemende regering weigert directe hulp aan klanten Kaupthing
20/12/2008 - Zo snel mogelijk federale verkiezingen
19/12/2008 - Regering schenkt Vlaanderen verouderd structuurplan als afscheidscadeau
17/12/2008 - Kwijtschelding OCMW-schuld: “Verkeerd signaal!”
17/12/2008 - Lode Vereeck wordt voorzitter van LDD in Limburg
15/12/2008 - Niet de rechter, maar Leterme en Reynders moeten gewraakt worden
13/12/2008 - “Bevestiging van amateuristisch optreden regering Leterme”
11/12/2008 - CBFA moet premier Leterme tot de orde roepen
11/12/2008 - Herstelplan: zuurstof besteld, stikstof geleverd
11/12/2008 - BTW op nieuwbouw: “Minister Van Mechelen legt bom onder Vlaamse bouwpolitiek”
10/12/2008 - Natuurlijk maakt de vlaktaks iedereen rijker!
10/12/2008 - Begrotingstekort zonder structurele maatregelen is onverantwoord
10/12/2008 - Burgemeesters: Vlaamse Regering wil geen oplossing
07/12/2008 - Begrotingstekort zonder structurele maatregelen is onverantwoord
05/12/2008 - Privé-bouwer draait op voor falend beleid sociale woningen
02/12/2008 - Raken aan de Brusselse taalpariteit is raken aan Brussel
01/12/2008 - Congo: LDD akkoord om sterke, geloofwaardige troepenmacht te sturen
01/12/2008 - Burgemeesters: Vlaamse Regering wil geen oplossing
26/11/2008 - LDD-kamerlid stapt op uit begrotingscommissie: dit is niet meer ernstig!
25/11/2008 - Met akkoord van Nederland moet België snel werk maken van heropening IJzeren Rijn.
25/11/2008 - Netto-indexering oplossing voor OESO-kritiek loonindexering
25/11/2008 - Parlement moet vakbondswerking grondig onder handen nemen
24/11/2008 - Begroting: Vlaamse partijen mogen blanco cheque niet goedkeuren
24/11/2008 - Burgemeester Marc Vanden Bussche van Koksijde kiest voor LDD
22/11/2008 - Begroting Leterme even belabberd als zijn regering
20/11/2008 - Minister Dewael moet zijn evocatierecht inroepen tegen korpschef Van Wymersch
19/11/2008 - Stelende agenten bewijzen onmacht van korpschef Van Wymersch
19/11/2008 - Gemeentelijke Holding leent bij. Dexia om deel te nemen aan kapitaalsverhoging Dexia
19/11/2008 - LDD eist onmiddellijke uitvoering van de heropening van de IJzeren Rijn.
19/11/2008 - Minister Smet (sp.a) waant zich al de champetter van heel Brussel
18/11/2008 - Regering ontsnapt voorlopig aan extern onderzoek in de Fortis zaak.
18/11/2008 - Minister gebruikt onterecht overheidsmiddelen voor promotie OpenVLD-idee
17/11/2008 - Kabinetten kosten ook in 2009 handenvol geld
15/11/2008 - Kaupthing: regering Leterme moet Beschermingsfonds inzetten
15/11/2008 - Opslag voor de Koning een klap in het gezicht van elke Belg
14/11/2008 - FSA: Belgische belastingbetaler draait op voor Frans probleem
12/11/2008 - Ulla Werbrouck wil apart statuut voor trainers
12/11/2008 - Patiënt is gebaat bij meer uitbesteding van niet-kerntaken ziekenhuizen
12/11/2008 - Fortis: Belgische regering maakt Europees belabberde indruk
07/11/2008 - Natuurlijk maakt de vlaktaks iedereen rijker!
07/11/2008 - Schrappen vliegtaks: Gepruts tot in het oneindige
06/11/2008 - LDD: Taks op vliegtuigbiljet kost meer geld dan hij opbrengt
06/11/2008 - BNP Paribas kan de waarde van de Fortis Holding nog meer doen zakken
06/11/2008 - 'Gemeentebelangen' van Eke-Nazareth sluit aan bij Lijst Dedecker.
05/11/2008 - Noëlla Appermans (Bilzen) ruilt Open VLD voor Lijst Dedecker.
05/11/2008 - Begroting 2009: regering Leterme creëert zware erfenis voor volgende generatie
04/11/2008 - Brusselse korpschef Van Wymersch raakt verstrikt in zijn eigen leugens
04/11/2008 - Meerderheid koopt tijd om riekende potjes van bankcrisis gedekt te houden
04/11/2008 - Quickonomie.be: minister misbruikt belastinggeld voor eigen lofzang
03/11/2008 - Waarom Mireille wél en de 500.000 andere Fortis-aandeelhouders niet?
30/10/2008 - Vlaamse belastingbetaler moet niet opdraaien voor Waals wanbeheer
29/10/2008 - Niet CBFA maar parlement moet onderzoek naar Fortis voeren
28/10/2008 - Fortis: wat wist de federale regering (niet)?
27/10/2008 - Minister Dewael zwicht voor Waalse politieke chantage
24/10/2008 - LDD Brussel eist correcte toepassing tweetaligheid ambtenaren
23/10/2008 - LDD-Brussel: Thielemans probeert het vel van korpschef Van Wymersch te redden.
23/10/2008 - Bloso zet eigen minister van sport buitenspel
23/10/2008 - Privé-bouwers moeten niet opdraaien voor falend sociaal woonbeleid
22/10/2008 - Parlementaire meerderheid om kernuitstap te herzien
22/10/2008 - LDD eist onmiddellijke opstart onderzoekscommissie ABX
21/10/2008 - Ethias: belastingbetalers dupe van bestuurlijke en financiële non-ethiek
20/10/2008 - Bijklussende studenten moeten flexibeler kunnen werken
19/10/2008 - Brusselse korpschef Van Wymeersch opnieuw genoemd in onderzoek Comité P
16/10/2008 - Vlaams parlement is blind voor miljoenen euro die Spartacusplan verslindt
16/10/2008 - "Vlaamse regering speculeerde wel degelijk met publieke middelen."
15/10/2008 - Ook vakbonden beseffen noodzaak netto-loonindexering
14/10/2008 - Spaarbankgarantie van 100.000 euro moet ook gelden voor Kaupthing-spaarders
10/10/2008 - Begroting: Belgische overheid leeft boven zijn stand
10/10/2008 - Algemeen rookverbod terug naar af
09/10/2008 - Regering moet kleine belegger Fortis vergoeden
07/10/2008 - Algemeen rookverbod is doodsteek voor horeca
07/10/2008 - Voor Dexia is het politieke hemdje veel nader dan de rok
07/10/2008 - Regering Leterme laat beurswaarde Fortis-beleggers verdampen
05/10/2008 - Dringend plenaire vergadering van het Parlement over bankcrisis
05/10/2008 - Leterme krijgt van de elektriciens een aalmoes, en doet hen 750 miljoen euro cadeau
04/10/2008 - Premier Leterme is een slechte curator
04/10/2008 - Vlaamse meerderheidspartijen draaien om de hete brij heen
02/10/2008 - Soepele toepassing KB weekendwerk aan de kust
02/10/2008 - Lijst Dedecker ontkent overstap Brussels parlementslid Van Assche
02/10/2008 - Alleen investeren in verkeersinfrastructuur doet verkeersdoden verder dalen
01/10/2008 - Kapitaalinjecties mogen geen druppel op hete plaat zijn
26/09/2008 - Afschaffen wachtuitkering kan tot 50.000 banen opleveren
24/09/2008 - Beleid Vlaamse Regering ontbreekt visie en daadkracht
24/09/2008 - Reynders creëerde bewust gat in begroting
21/09/2008 - Laat de kiezer nu eindelijk zelf beslissen!
18/09/2008 - Wet Dedecker moet verruimd worden, maar ook beter worden toegepast
17/09/2008 - LDD-Brussel: Brusselse Korpschef Van Wymersch moet meteen op non-actief worden gesteld
16/09/2008 - Niet alleen minister Dewael maar ook regering Leterme neemt zijn verantwoordelijkheid niet!
12/09/2008 - LDD pleit voor radiozender met alleen Nederlandstalige muziek
12/09/2008 - Begrotingscrisis: struisvogelpolitiek leidt tot sociaal en economisch bloedbad
12/09/2008 - Van Quickenborne "vergeet" de kabinetten af te schaffen
11/09/2008 - Ziekenfondsen moeten eigen maatschappelijk taak in vraag stellen
11/09/2008 - Parlementaire Begeleidingscommissie onbekwaam!
11/09/2008 - Open VLD en SP.a eisen 'carte blanche' voor. Franstaligen
10/09/2008 - Nieuw Waals prestigeproject van NMBS heet CAREX
08/09/2008 - Dewael stuurt parlement van kastje naar de muur
05/09/2008 - Ontslag politiechef Koekelberg geen eindpunt in opkuis mistoestanden politie
04/09/2008 - Belgische gaskraan in Franse handen in ruil voor 250 miljoen euro voor Magnette
03/09/2008 - Beloofde Vlaamse 400 miljoen euro teruggeven aan de Vlaamse belastingsbetaler
02/09/2008 - Alarm over begroting: snoeien in peperduur en inefficiënt overheidsapparaat
01/09/2008 - "Ministerposten belangrijker dan staatshervorming"
27/08/2008 - Lijst Dedecker waarschuwt voor gevolgen falend horeca-beleid en volledig rookverbod
23/08/2008 - Vlaams Parlementslid John Vrancken (Vlaams Belang) stapt over naar LDD
22/08/2008 - Een belangrijk deel van de Open VLD afdeling Melle richt een lokale afdeling Lijst Dedecker op
21/08/2008 - Lijst Dedecker verzet zich tegen de nattevingerpolitiek van Etienne Schouppe
18/08/2008 - LDD Brussel: FDF roert weer de krijgstrom in Brussel
14/08/2008 - LDD verzet zich tegen betutteling van calorieflik Margriet Hermans van Open VLD.
13/08/2008 - Sint-Katelijne-Waver: gemeenteraadslid Luc Vercammen kiest voor Lijst Dedecker
09/08/2008 - LDD eist ontslag van Com-Gen Koekelberg na nieuw onderzoek naar Mata Hari -cultuur
07/08/2008 - LDD vraagt onmiddellijk ontslag van CD&V-schepen in Aarschot
30/07/2008 - Ngo's potten subsidies en schenkingen op, in plaats van het geld nuttig te besteden
22/07/2008 - LDD: Regering Leterme is al haar gezag en vertrouwen kwijt.
20/07/2008 - Gewezen senator voor CD&V, Jacques D'Hooghe kiest voor Lijst Dedecker
18/07/2008 - Campagne tegen algemeen rookverbod in cafés
17/07/2008 - Kerstshow rond terreuralarm blijft voor iedereen geheim.
17/07/2008 - LDD wil depositogarantie optrekken tot 25.000 euro
17/07/2008 - "In een normaal land schaf je zo'n systeem onmiddellijk af."
16/07/2008 - 'Non' van Franstalig België zal Vlaanderen nog veel geld kosten
16/07/2008 - Vlaams Parlement ontloopt zijn verantwoordelijkheid in deze politieke crisis
15/07/2008 - GDF Suez: Slappe houding regering breekt België zuur op
15/07/2008 - Wanneer mag de kiezer zijn gedacht zeggen over al dit geknoei?
11/07/2008 - LDD wil btw-tarief van 6 procent voor bouw en verkoop van woningen
10/07/2008 - OpenVLD zelf verantwoordelijk voor stijging aantal Vlaamse ambtenaren
10/07/2008 - Cijfers van De Lijn bewijzen dat 'gemeenschappelijk' vervoer niet 'openbaar' hoeft te zijn.
10/07/2008 - "Vlaams Parlement moet Verdrag van Lissabon voorleggen aan de burger"
09/07/2008 - Top van federale politie probeert haar gezicht nog te redden
07/07/2008 - "Vlaamse efficiëntiecommissie is maat voor niks"
07/07/2008 - Studentenarbeid: Voorstel Milquet nefast voor Vlaamse economie
04/07/2008 - Minister Turtelboom oogst meteen wat ze heeft gezaaid
03/07/2008 - Olympische premies belastingvrij voor Belgische medaillewinnaars
02/07/2008 - Minister Turtelboom geeft toe aan chantage van hongerstakers en van Franstalige politici
02/07/2008 - LDD verzet zich tegen opgelegde quota voor Nederlandstalige muziek
01/07/2008 - Open VLD verkracht de wet om burger verder te pluimen
01/07/2008 - Bruno Tuybens (sp.a) misbruikt "diversiteit" om ondernemingen te politiseren
30/06/2008 - Nieuwe Oosterweel-studie van Kris Peeters is zuivere camouflage
26/06/2008 - Het plaatsen van pacemaker-defibrillatoren (ICD) mag niet afhangen van de begroting
26/06/2008 - Zilverfonds: Regering Leterme grijpt terug naar recepten van Paars
25/06/2008 - Vlaamse regering jaagt de privébouwers weer extra op kosten
25/06/2008 - Voka-aanbevelingen leiden tot noodzakelijke lastenverlaging op arbeid
25/06/2008 - Nieuwe wapenwet is eerste stap, nu nog een goede uitvoering
23/06/2008 - Verkoop ABX - "Reactie Schouppe is toppunt van cynisme"
23/06/2008 - KMO-barometer: "Netto-loonindex moet rendabiliteit verhogen"
21/06/2008 - Vaudeville rond Vlaamse schepen van Watermaal-Bosvoorde toont absurde financiering van Brusselse gemeenten aan
20/06/2008 - Jong Gezond Verstand deelt tenminste gratis condooms uit!
20/06/2008 - Gezondheidsfascisten drijven de rokers in zee!
20/06/2008 - Dienstencheques missen hun doel, maar bewijzen wel dat lastenverlaging werkt
19/06/2008 - Zwartwerk jobstudenten: "Huidig systeem voldoet niet aan de eisen van de jobstudent"
17/06/2008 - Netto-loonindexering: oplossing voor koopkracht en loonhandicap
16/06/2008 - LDD-Brussel verwerpt de Wallo-Brux-corridor
16/06/2008 - De visserij verdrinkt en Vlaams Min-Pres. Peeters houdt de vissers aan het lijntje
12/06/2008 - Milquet bewijst zelf de onzin van haar taalgebonden mobiliteitspremie
10/06/2008 - Acties koopkracht: "Deze regering houdt het bij woorden alleen"
09/06/2008 - "Jobstudent moet in alle vrijheid 7.500 euro per jaar kunnen verdienen"
07/06/2008 - De Franstalige ziekenhuizen bedienen zichzelf: 1,4 miljard euro uit de federale pot
05/06/2008 - Lastenverlaging OpenVLD: Opbod en beloftencultuur gaan onverminderd voort
04/06/2008 - Thierry Debels versterkt de parlementaire studiedienst van Lijst Dedecker
04/06/2008 - Wet Dedecker: Open VLD loopt de feiten achterna
03/06/2008 - "Tijd voor mentaliteitswijziging ambtenarij"
03/06/2008 - "Legitieme eis gefnuikt door politiek getreuzel"
03/06/2008 - LDD-Brussel eist grondige controles op sociale uitkeringen en documenten
30/05/2008 - De vissersboten zinken en de visserij verdrinkt
29/05/2008 - Lijst Dedecker pleit voor meer en goedkope kinderopvang
28/05/2008 - Vlaanderen heeft straks 3 maal zoveel flitspalen als Nederland
28/05/2008 - Schipdonkkanaal: "Geen enkel maatschappelijk en economisch draagvlak."
27/05/2008 - Minister Magnette heeft geen enkele waarborg van de energiesector
26/05/2008 - Het 'cadeau' van 250 miljoen euro van Suez zal Belgische consument dubbel betalen
25/05/2008 - LDD-Brussel: Rellen in Anderlecht bewijzen failliet van Brussels migratiebeleid
25/05/2008 - LDD: Met de punten van Turtelboom kunnen meer dan 100.000 illegalen worden geregulariseerd.
23/05/2008 - Bevries de beloofde VRT 40 miljoen euro
22/05/2008 - Meerderheid zet parlement weer buitenspel: ministers mogen enkel 's nachts worden ondervraagd
21/05/2008 - Henegouwen: de provincie met 16.000 Franse grensarbeiders en 90.000 onmiddellijk inzetbare Waalse werklozen
20/05/2008 - CD&V volhardt in besluiteloosheid over meerwaardetaks en zet de spaarder opnieuw voor aap
20/05/2008 - LDD verzet zich met klem tegen uitbreiding van verplicht rookverbod in cafés
20/05/2008 - Spoorstaking: Alleen privatisering en regionalisering NMBS kan huidig misbruik voorkomen
18/05/2008 - Vakbonden aansprakelijk stellen en leiding NMBS te depolitiseren
17/05/2008 - Dienstencheques straks misbruikt om illegalen stroom te regulariseren
14/05/2008 - Index van 'koningsloon' dubbel zo groot als van modale Belg
10/05/2008 - Brokkenparcours Chevalier heeft lang genoeg geduurd
09/05/2008 - LDD wil bootcamps in Brussel
06/05/2008 - Franstaligen halen buit versneld binnen
30/04/2008 - LDD eist absoluut spreekrecht in het Vlaams Parlement
30/04/2008 - Het parlement wordt dichtgemetseld!
29/04/2008 - Onkelinx bewijst opnieuw dat Belgisch model in gezondheidszorg niet werkt
23/04/2008 - BTW op nieuwbouw: "Europa ook vragen voor laagste BTW-tarief"
22/04/2008 - Controles op het zondagwerk aan de kust moeten nu meteen stoppen!
22/04/2008 - "Minister Vandeurzen moet nu optreden tegen draaideurcriminelen"
21/04/2008 - Btw op nieuwbouw: sp.a-"oplossing" maakt huizen duurder
17/04/2008 - Pestcontroles aan de kust bedreigen honderden banen
16/04/2008 - Bloedproef arts: minister Vandeurzen erkent deontologisch probleem
16/04/2008 - Vertrek Chiquita: oprichting agentschap niet het juiste antwoord
14/04/2008 - Premie voor mobiele werkloze is nutteloos, en wordt nieuwe geldstroom naar Franstaligen
14/04/2008 - Arts moet bloedproef kunnen weigeren
11/04/2008 - Fiscaal 'lokaal pact' met de gemeenten draait uit op zuiver boerenbedrog
09/04/2008 - Regering Leterme wil helemaal geen belastingverlaging
08/04/2008 - BTW-verhoging nieuwbouw: schrappen van nieuwe btw-tarief
04/04/2008 - Nieuwe BTW op nieuwbouw laat Vlamingen opdraaien voor sanering Waalse gronden
22/03/2008 - Limburgs Provincieraadslid Bob De Wispelaere stapt over van VB naar LDD!
21/03/2008 - Als het regent in Parijs, heerst angst in Brussel
20/03/2008 - Het armzalige Mexicaanse leger van Leterme 1
20/03/2008 - BTW op nieuwbouw: Vlaanderen verliest drie keer
25/02/2008 - Administratieve vereenvoudiging verkocht als staatshervorming
25/02/2008 - Grondige doorlichting van failliete moslimexecutieve geëist
20/02/2008 - LDD wil de verhuurder nog beter beschermen
18/02/2008 - Busbaan op N8 voor 70 seconden tijdswinst
14/02/2008 - De opmars van het gezondheidsfascisme
13/02/2008 - In Memoriam Gilbert Van Huffel
09/02/2008 - Al 8.926 bladzijden nieuwe regelgeving
09/02/2008 - Goede waar prijst zichzelf
07/02/2008 - Advocaat Marc Uyttendaele, de schaamte voorbij
05/02/2008 - Een overheid groeit in stilte
01/02/2008 - Regeringen geven toe aan chantage van Mittal, ten koste van Vlaanderen
31/01/2008 - Lieve Van Ermen (LDD) wil de patiënt zelf zijn INR bij de antistollingstherapie laten meten
30/01/2008 - LDD Bilzen brengt nieuw Gezond Verstand in Limburg
29/01/2008 - Beter af met leefloon dan met minimumloon
28/01/2008 - Gevangenisbeleid in België ondermaats
26/01/2008 - Auto brengt staat jaarlijks 12 miljard op
23/01/2008 - Goed bestuur in Brussel!
22/01/2008 - 'Wij voeden Lijst Dedecker'
22/01/2008 - Nieuwjaarstoespraak van Jean-Marie Dedecker
18/01/2008 - Nieuwjaarsreceptie Lijst Dedecker (aanpassing programma)
17/01/2008 - LDD versus Vlaamse Regulator voor de Media
17/01/2008 - De mensen achter Jean-Marie
15/01/2008 - De werkgroep van 14-18
15/01/2008 - Joeri Casteleyn van departement van Ceysens (Open VLD) naar Lijst Dedecker (LDD).
15/01/2008 - ABVV moet zelf afdanken
14/01/2008 - Opnieuw stapt een ex-voorzitter van Jong VLD over naar Lijst Dedecker
11/01/2008 - LDD-schepenen mogen bevoegdheden behouden
05/01/2008 - Wie niet tegen een klop kan, moet niet aan politiek doen
03/01/2008 - Lijst Dedecker heeft potentieel van 21 procent
03/01/2008 - Wij trotseren zelf de kou! zegt JGV
02/01/2008 - SOS - Gezond verstand
02/01/2008 - Gemeenteraadslid Roland Deneyer uit Beersel naar LDD!
01/01/2008 - 2008
31/12/2007 - Gezworen vijanden opnieuw dikke vrienden: De Wever en Dedecker
28/12/2007 - LDDTV?
26/12/2007 - LDD eist onderzoek Comité P en I naar Eindejaars terreuractie rond Trabelsi.
24/12/2007 - Prettige Kerst!!!
23/12/2007 - Jean-Marie Dedecker in het Parlement
21/12/2007 - Betoging tegen hogere gemeentebelastingen
18/12/2007 - LDD zet nationale campagne op tegen lokaal belastingbedrog!
15/12/2007 - Verstrepen pleit voor een Vlaams feest voor de Freedom of Speech
15/12/2007 - Vakbonden betogen tegen zichzelf
14/12/2007 - Vlamingen krijgen tot 8 procent minder pensioen dan Walen en Brusselaars
12/12/2007 - Meerwaardetaks: puin ruimen van paars (vervolg)
10/12/2007 - Twee mandatarissen uit Halle stappen over naar LDD
08/12/2007 - Lijst Dedecker bevestigt haar opgang
06/12/2007 - Tripartite of verkiezingen
04/12/2007 - Asjemenou! Verhofstadt!
30/11/2007 - Katja Beckx (Diest) stapt over naar Lijst Dedecker
29/11/2007 - LDD wil belastingvermindering in de Grondwet inschrijven.
29/11/2007 - De blinddoek van het cultuurrelativisme
28/11/2007 - Ook de 2de roadshow in Leuven was een succes!
27/11/2007 - Impact van 'kleine' criminaliteit blijkt gigantisch
21/11/2007 - CD&V en N-VA kunnen aan de vlucht vooruit beginnen.
20/11/2007 - Belastingen in België bij hoogste van de wereld
19/11/2007 - De Tien Geboden van Jean-Marie Dedecker
18/11/2007 - Weinig volk op betoging voor eenheid Belgie
17/11/2007 - Ippon voor Lijst Dedecker
17/11/2007 - De ideoloog: Boudewijn Bouckaert
17/11/2007 - De militant: Peter Reekmans
14/11/2007 - Hongerstaking = chantage
13/11/2007 - Open brief aan Koning Albert II
12/11/2007 - Een dankwoord aan onze leden, militanten en kiezers
12/11/2007 - 'Ik ben verwonderd over de grote sprong'
11/11/2007 - Calimero hertekent politieke landschap
09/11/2007 - LDD gaat fors vooruit en komt boven 10%
09/11/2007 - Sire: verlos hen uit hun lijden!
09/11/2007 - Daar gaat ze, de staatshervorming!
08/11/2007 - Jean Marie in NOVA over BHV en Politieke Crisis
08/11/2007 - LDD: Korting op dieselaccijns NU!
08/11/2007 - Marc Herremans: from Hero to Zero
06/11/2007 - De federale kieskring: Het paard van Troje
05/11/2007 - Minister-president Peeters maakt handelaars belachelijk
03/11/2007 - De ruines van paars
02/11/2007 - Dure stookolie? Dure diesel? Oranjeblauw is blij!
02/11/2007 - De Sorrycultuur
01/11/2007 - Roadshow LDD een daverend succes
31/10/2007 - Herentalse politici Guy Paulis (Open Vld) en Christine Schaut (sp.a) naar LDD
30/10/2007 - Centrumrechts? Hoezo?
29/10/2007 - 'Liever verlaging tot 19 procent'
28/10/2007 - LDD Radio over marokkanen, failliete integratie en vreemdelingen
25/10/2007 - Al 126,5 km vrije busbanen in Vlaanderen
25/10/2007 - De oplossing voor Leterme: 2 ministers voor B-H-V!
22/10/2007 - Gemeenteraadslid Aisha Van Zele stapt over naar LDD
22/10/2007 - Peiling 'La Libre':LDD naar 7,8 procent, en Jean-Marie op nr 3!
20/10/2007 - LDD radio en tv
20/10/2007 - 100 nieuwe leden per week, de teller van LDD tikt!
18/10/2007 - LDD wil geen bijkomend geld voor de VRT!
17/10/2007 - LDD wil dat overheid voorbeeld geeft
17/10/2007 - Partij Verdonk heet 'Trots op Nederland'
17/10/2007 - Roadshow in Vlaams-Brabant voorgesteld
15/10/2007 - De suikerspin voor Bart De Wever
11/10/2007 - Behoorlijk bestuur en oppositie
10/10/2007 - Martine De Maght (Lijst Dedecker): 'Met mama als voorbeeld'
09/10/2007 - LDD neemt ex-VRT baas op de korrel
07/10/2007 - Nieuwe LDD Podcast
06/10/2007 - Stef Goris stapt van openVLD naar LDD
04/10/2007 - E313 heeft 3e rijstrook nodig
04/10/2007 - Fientje Moerman nog meer onder druk door LDD
02/10/2007 - Nieuw seizoen LDD Radio op je iPod
02/10/2007 - LDD-Brussel vindt VUB-taallessen misplaatst
30/09/2007 - Met pensioen maar een arme luis
26/09/2007 - LDD heeft bewijzen van gesjoemel en fraude van minister Moerman
25/09/2007 - Het kan nog veel eenvoudiger
25/09/2007 - Eerste districtraadslid in Antwerpen voor LDD
25/09/2007 - Dedecker op RTL7
24/09/2007 - Een visum als bruidschat
21/09/2007 - Bakstenen in de maag? Onbetaalbaar..
21/09/2007 - LDD verwelkomt Mortsel
20/09/2007 - Knettergek, die Van Brempt!
18/09/2007 - LDD wil onderzoek tegen minister Moerman in Vlaams Parlement
17/09/2007 - Lijst Dedecker wil dat Pieter De Crem woord houdt
14/09/2007 - Kris Vandyck stapt over naar Lijst Dedecker
12/09/2007 - Ook in Steenokkerzeel kiezen mensen voor Lijst Dedecker
12/09/2007 - Meneer Thielemans, U bent een huichelaar!
11/09/2007 - Begijnendijk:5 bestuursleden VB naar Lijst Dedecker
09/09/2007 - Jurgen Verstrepen over Vlaamse Onafhankelijkheid
08/09/2007 - België = Carnaval
07/09/2007 - 9/11: Lijst Dedecker roept op tot gezond verstand
06/09/2007 - David Van Hecke van VB naar Lijst Dedecker
03/09/2007 - 3 september, de school begint en we staan nergens
31/08/2007 - Lijst Dedecker dient haar 1ste wetsvoorstel in
29/08/2007 - De maskers beginnen te vallen.
25/08/2007 - Man van Fientje Moerman neemt ontslag onder druk van Lijst Dedecker
23/08/2007 - Hoofddoeken vervolg: de bandana als vervanger!
23/08/2007 - Politieke benoeming moeder van Freya Van den Bossche
23/08/2007 - Moslima's eisen verbod op paaseieren en kerstbomen
20/08/2007 - Gewezen nationaal VLD-jongerenvoorzitter Peter Reekmans maakt overstap naar Lijst Dedecker.
19/08/2007 - Steun voor Vlaamse eisen groeit nog (Nieuwsblad op Zondag)
17/08/2007 - Franstaligen hebben idiote eisen
16/08/2007 - De Koran is achtergebleven
15/08/2007 - Zwemuurtje voor allochtone vrouwen
14/08/2007 - De dorpsethiek van een Europese hoofdstad
13/08/2007 - Lijst Dedecker heet Eddie Box welkom
09/08/2007 - PS burgemeester wil geen betoging tegen radicale islam in Brussel
08/08/2007 - Vlaamse boer, pas op Uw ganzen.
07/08/2007 - Postjes uitdelen en zelfbediening, het gebeurt in alle stilte
04/08/2007 - VTM journalist Piet Deslé naar Lijst Dedecker
03/08/2007 - Het regeerakkoord ligt natuurlijk al klaar!
01/08/2007 - Het failliet van het asielbeleid.
30/07/2007 - Regeringsvorming, aflevering 498bis
30/07/2007 - Big Brother Leterme?
27/07/2007 - Virtueel bestuur
25/07/2007 - DS: Pak ideeën van LDD
24/07/2007 - Leterme doet alles, behalve aan goed bestuur..
23/07/2007 - Turkije en Europa
20/07/2007 - Nieuw audiointerview
18/07/2007 - Hoezo een kartel?
17/07/2007 - Criminaliteit stijgt weer, overheid faalt.
16/07/2007 - Bezigheidscarrousel van Reynders
14/07/2007 - LDD in second life
13/07/2007 - Wie heeft er nog steeds een kater?
12/07/2007 - Wie heeft het cordon sanitaire doorbroken?
11/07/2007 - 11 juli
10/07/2007 - Privatiseer Belgacom
09/07/2007 - Teveel verkiezingen
07/07/2007 - Peilingen onzin, internetbloggers juist
06/07/2007 - CD&V en openVLD 'pikken' onze senator
06/07/2007 - LDD blijft groeien en wil 10% halen bij Vlaamse verkiezingen
06/07/2007 - De grootste partij bestaat uit 'niet stemmers'
03/07/2007 - Hoge ontslagpremies verstoren de arbeidsmarkt
01/07/2007 - Co-voorzitter Ivan Sabbe
29/06/2007 - Jean-Marie Dedecker voert de vijfkoppige fractie van Lijst Dedecker (LDD) aan in de Kamer.
29/06/2007 - Recht op een extra senator
20/06/2007 - Kansen op gecoöpteerd senator voor Lijst Dedecker stijgen
11/06/2007 - Lijst Dedecker grijpt naast een zetel in de Senaat
Persberichten