Share/Save/BookmarkStuur naar een vriendAfdrukken

Persberichten

Pensioenplan: 10 maatregelen voor welvaartsvaste en duurzame pensioenen

09/06/2010 15:45 - Persbericht

De pensioenen kunnen enkel welvaartsvast en duurzaam blijven indien ze overgeheveld worden naar de deelstaten, vereenvoudigd tot één stelsel, berekend worden op basis van een 40-jarige loopbaan, waarbij het aantal gelijkgestelde periodes beperkt wordt.

Dat staat in het pensioenplan van LDD dat Limburgs lijsttrekker Lode Vereeck woensdagmiddag voorstelde in een rusthuis in Genk.

Een hervorming van de huidige pensioenen is voor Vereeck dringend nodig omdat er door de vergrijzing de komende 40 jaar 450.000 minder actieven zullen zijn, terwijl het aantal gepensioneerden in die periode met 1,15 miljoen zal toenemen. Volgens de vergrijzingscommissie lopen de kosten op tot 5,3 procent van het bbp of 20 miljard euro.

LDD heeft daarom een pensioenplan uitgewerkt met 10 prioritaire maatregelen voor welvaartsvaste en duurzame pensioenen. Daarbij staan de hervorming van de pensioenstelsels, tot een systeem waarbij iedereen dezelfde sociale bescherming en pensioen geniet, en de invoering van een vlaktaks centraal.

De partij pleit voor een 40-jarige loopbaan in plaats van een vaste pensioenleeftijd. Vervroegde uittreding wordt fiscaal bestraft.

In functie van de levensverwachting kan loopbaantijd voor LDD worden opgetrokken. Daaraan gekoppeld, dient het brugpensioen uit te doven en moet geïnvesteerd worden in de opleiding en vorming om de leermogelijkheden voor de 50-plussers uit te breiden.

Aangezien LDD een voorstander is van een Vlaams sociale zekerheid, wil de partij ook het pensioenbeleid overhevelen naar de deelstaten.

Wanneer een deelstaat er vandaag in slaagt om oudere werklozen te activeren, dank komen de baten - minder uitkeringen, meer bijdragen - ten goede aan de federale sociale zekerheid. Door een overheveling profiteren de deelstaten van opbrengsten van het activeringsbeleid.

Voor LDD moet de tweede pensioenpijler veralgemeend worden met een verplichte deelname aan deze pijler, en dient de derde pijler fiscaal aangemoedigd worden, tot de vlaktaks ingevoerd wordt, want dan vallen alle aftrekken weg.

Opmerkingen of vragen over dit artikel? Laat het ons weten via onderstaand formulier.

E-mailadres: *
Boodschap: *
 

Lees hier ons privacybeleid

 

*Verplichte velden