Share/Save/BookmarkStuur naar een vriendAfdrukken

Verschenen

Peeters II sluit toch de rangen (De Morgen, 7 juni 2012)

07/06/2012 08:00 - Verschenen

De dissidente sp.a-stem is verstomd en het mailincident kan Peeters II al helemaal niet doen wankelen, besloot de minister-president het debat in het Vlaams Parlement. 'Zijn we ons niet aan het opjagen in dingen waarvan we eigenlijk moeten zeggen: is het dat maar?'

"Ja, Ingrid Lieten steunt deze beslissing. En stop daar nu eens mee!". Het parlementaire debat over het Uplace-dossier en de cohesie in de Vlaamse regering is ruim een uur oud en minister-president Kris Peeters (CD&V) windt zich danig op. De oppositie vraagt voor de zoveelste keer aan de socialistische viceminister-president of ze zich nu dan wel dan niet kan vinden in de beslissing van haar collega Joke Schauvliege (CD&V) om winkelcomplex Uplace een milieuvergunning toe te kennen. "Antwoord met ja of neen!", luidt de uitdrukkelijke vraag, tot ergernis van Peeters. Die uitdrukkelijke letterlijke "ja" van Lieten volgt een uur later. Eerder had de sp.a-minister al enkele keren te kennen gegeven dat ze de beslissing van minister Schauvliege respecteert en steunt, maar dat haar partij een andere beslissing genomen zou hebben. "En wat de persoonlijke mening en hoop is van elke minister, mag iedere minister voor zichzelf houden", vond ze ook. Haar collega in de meerderheid, CD&V-fractieleider Ludwig Caluwé, werd het bij die woorden even te veel. "Hou die dan ook voor uzelf", kwam hij vlijmscherp tussen. Joris Van Hauthem, fractieleider voor Vlaams Belang, stelde voor dat er nog een stapje verder gegaan zou worden. Peeters kiest altijd hetzelfde plaatje uit de jukebox, constateerde hij. "Nummer D8. Dit is niet voor herhaling vatbaar. Maar de plooien zijn gladgestreken. De Vlaamse regering is eensgezind." Het wordt volgens Van Hauthem hoog tijd om de volgende keer voor een andere toets te gaan: "C4: dit is niet voor herhaling vatbaar. De plooien zijn niet gladgestreken. En Lieten ligt eruit." Ook LDD-fractieleider Lode Vereeck vindt het stilaan welletjes. Hij wees Peeters erop dat Lieten volgens hem allerminst het kneusje van de regering is. "Integendeel, ze lacht u gewoon uit. 'Ingrid, dit is de laatste keer. Ingrid, dit is niet voor herhaling vatbaar. Ingrid, dit is allerlaatste keer, Ingridje, dit is de allerallerlaatste keer.' Hoe vaak is de laatste keer? Hoe vaak mag men oncollegiaal zijn in Peeters II? Hoeveel Judaskussen mag Ingrid u geven?"

'Hypocriet'

Heftige woordenwisselingen bij de vleet, maar echt in de problemen kwam de meerderheid nooit. Groen-parlementslid Hermes Sanctorum, de enige die het debat expliciet toespitste op het Uplace-dossier, slaagde er daarentegen wel in om zichzelf in nesten te werken. Groen verdedigt in de Brusselse regering immers de komst van een ander groot winkelcomplex, Just under the Sky. "We zijn tegen grote winkelcomplexen", liet Sanctorum zich ontglippen. Grote opschudding in het halfrond, "hypocriet" schalde er vanop de CD&V-banken enkele keren door de zaal. Ook oudgediende Eric Van Rompuy (CD&V) werd het even te veel. "Wanneer we een investering doen waardoor er 3.000 jobs komen, dan komt men hier een demagogie verkopen tot en met. Arm Vlaanderen, arm Vlaanderen!" Partijgenoot Tom Dehaene kon die tussenkomst duidelijk minder appreciëren. Hij gaf toe nog steeds heel veel vragen te hebben bij Uplace, "maar ik sta wel volmondig achter de beslissing van Joke Schauvliege", verdedigde hij zich. Als het aan de liberale fractieleider Sas Van Rouveroij gelegen had, was het nog tot een vertrouwensstemming gekomen. Hij stelde Kris Peeters voor om vanuit de meerderheid de vertrouwenskwestie in te roepen. De minister-president bleef weinig onder de indruk onderuitgezakt liggen. Later volgde er wel druk overleg tussen Peeters en de de fractieleiders van de meerderheid, maar er werd niet op de suggestie ingegaan. De minister-president haalde wel nog aan dat hij betreurt hoe een aantal dingen gelopen zijn. "Zonder een stok te willen gooien naar de media: zijn we ons niet aan het opjagen in dingen waarvan we eigenlijk moeten zeggen: 'is het dat maar?' Als de oppositie de cohesie in deze regering ter discussie wil stellen, zullen ze andere argumenten moeten aanhalen." Ook de oppositie besefte dat ze doel gemist hadden. "Wat een gemiste kans", klonk het na afloop in de wandelgangen.

© 2012 De Persgroep Publishing