Share/Save/BookmarkStuur naar een vriendAfdrukken

Persberichten

Peeters II: Potverteerders en ruziemakers!

28/09/2011 16:00 - Persbericht

Deze middag vond in het Vlaams parlement de bespreking van de Septemberverklaring plaats. Het wordt hoe langer hoe duidelijker dat minister-president Peeters niet kan verhullen dat er geen ploeg op het veld staat, laat staan een scorende ploeg. Dit hoeft niet te verbazen omdat deze Vlaamse regering en haar bijhorende parlementaire meerderheid als los zand aan elkaar hangen.

De integrale tekst van de repliek van LDD-fractieleider Lode Vereeck op de Septemberverklaring, vindt u hier.

Peeters II onderscheidt zich enkel door plannen maken en subsidies uitdelen. Bij afwezigheid van een doortastend beleid hypothekeert deze kortzichtige aanpak de toekomst van Vlaanderen. De pertinente weigering om in tijden van financiële onzekerheid begrotingsoverschotten te boeken typeert deze onverantwoorde, visieloze aanpak. 

Het manifest gebrek aan cohesie binnen de Vlaamse regering resulteert in een gebrek aan visie.

Lode Vereeck: "De economische en de mobiliteitsvisie van deze Vlaamse regering zijn simpelweg als volgt samen te vatten: Als het beweegt, belast het dan. Als het dan nog blijft bewegen, reglementeer het dan. Als het stopt met bewegen, subsidieer het dan... zodat het opnieuw enigszins beweegt... en opnieuw kan worden belast. Logischerwijze buisden de ondernemers deze Vlaamse regering."

Bij afwezigheid van een éénduidige visie is er uiteraard evenmin daadkracht.

Lode Vereeck: "De Lange Wapper is een schoolvoorbeeld van de besluiteloosheid van deze Vlaamse regering. Het ging van BAM, via een referendum, over DAM, naar een dubbelbesluit, om finaal niets te doen en de bal in het kamp van Europa te leggen. Terwijl de files op de Antwerpse ring elke dag talrijker en langer worden."

Bij afwezigheid van concrete realisaties, laat staan dat ze op het terrein enig effect hebben, produceert Peeters II vooral nota's en werkstukken zonder inhoud. 'Window dressing' is het handelsmerk van deze regering. Voor het overige subsidieert deze regering de problemen evenals tal van problemen die er in werkelijkheid niet zijn.

Lode Vereeck: "Op een ogenblik dat ondernemend én werkend Vlaanderen kreunt onder een torenhoge belastingsdruk, besteedt deze Vlaamse regering haar karige middelen aan de meest onzinnige zaken. Zo zal het Vlaams Energiebedrijf (VEB) niet meer doen dan isolatie-advies verstrekken, wat reeds gebeurt door het Vlaams Energie Agentschap (VEA); zo wordt er op een ogenblik dat de VRT drastisch moet besparen een derde kanaal voor kinderen gecreëerd, uitgerekend op een ogenblik dat 'Ketnet' de onbetwiste marktleider is; zo zal er een Vlaamse kindpremie van ca. 50 eurocent per kind per dag worden ingevoerd waar niemand om heeft gevraagd, laat staan op zit te wachten; enz. enz. Peeters II is dan ook eerder te vergelijken met een baby. Enerzijds heeft hij een zeer grote eetlust en anderzijds een bijzonder kleine mate aan verantwoordelijkheidszin."

Door beleidsmatig te blijven aanmodderen, dreigt Vlaanderen onvoldoende te worden voorbereid op de toekomst. Er is zogenaamd onvoldoende geld voor elementaire kerntaken, maar blijkbaar wel voor symbooldossiers.

Lode Vereeck: "De pertinente weigering om in financieel onzekere tijden geen begrotingsoverschotten te boeken, illustreert een onverantwoorde aanpak. Iedereen weet dat als er een crisis dreigt, men buffers moet aanleggen en dat betekent snoeien om te  blijven groeien! Zo niet, pleegt men schuldig verzuim!"