Share/Save/BookmarkStuur naar een vriendAfdrukken

Persberichten

Patricia De Waele wil overheidsaansprakelijkheid bij informatieverstrekking

12/08/2013 11:22 - Persbericht

Vlaams volksvertegenwoordiger Patricia De Waele (LDD) dient een resolutievoorstel in om de verantwoordelijkheid van de overheid, bij het verstrekken van informatie naar aanleiding van vastgoedtransacties, eenduidig decretaal te verankeren. Bedoeling is dat kopers of huurders de overheid aansprakelijk kunnen stellen indien er onvolledige of foute inlichtingen worden verstrekt.

Het verkopen of verhuren van een woning impliceert het respecteren van informatieverplichtingen die onder meer betrekking hebben op het bodemattest, het energieprestatiecertificaat en stedenbouwkundige inlichtingen. Bedoeling is om de koper of huurder zo correct mogelijk te informeren en dus beter te beschermen. Daartoe dienen gegevens te worden opgevraagd bij de overheid. De overheid kan echter niet aansprakelijk worden gesteld voor aangeleverde onvolledige of foute informatie.

Patricia De Waele: "Het verstrekken van onvolledige of zelfs foutieve informatie kan verregaande gevolgen hebben en zelfs resulteren in de nietigheid van een verkoop- of verhuurovereenkomst. Van belang is dan ook dat de door de overheid aangeleverde informatie correct en volledig is. Daartoe moet de overheid aansprakelijk kunnen worden gesteld."

 

Uit eerdere vragen van Patricia De Waele aan minister-president Kris Peeters blijkt immers dat het in het verleden al is voorgevallen dat de overheid foutieve of onvolledige informatie heeft verstrekt. In de meeste gevallen is die informatie zelfs enkel tegen betaling te verkrijgen. Toch kan de instantie die de informatie officieel doorverkoopt aan de eigenaar/verkoper/makelaar/notaris zijn verantwoordelijkheid eenvoudig ontlopen.  De Vlaamse regering legt meer en meer verplichtingen op inzake informatieverstrekking voorafgaand aan vastgoedtransacties, recent nog inzake erfgoed en watergevoelige gronden.

Patricia De Waele: "Het in gevolge foutieve of onvolledige overheidsinformatie niet kunnen verlijden van een notariële akte of de daardoor veroorzaakte nietigheid van een afgesloten verkoop- of verhuurovereenkomst resulteert niet enkel in frustraties, maar veelal ook in bijkomende kosten. Het is dan ook niet meer dan logisch dat de overheid aansprakelijk kan worden gesteld voor de door haar toedoen gemaakte fouten."

"Om de verantwoordelijkheid van de informatieverstrekkende overheden bij vastgoedtransacties eenduidig decretaal te laten verankeren, zal ik een resolutievoorstel indienen", besluit Patricia De Waele.