Share/Save/BookmarkStuur naar een vriendAfdrukken

Persberichten

Patricia De Waele: ‘Vervangen asbest waterleidingen is prioritair’

16/08/2013 11:55 - Persbericht

Asbest waterleidingen vormen een reëel risico voor de volksgezondheid. Aan het huidige vervangingstempo zal het echter nog meer dan 100 jaar duren vooraleer alle asbest waterleidingen in Vlaanderen vervangen zijn. Vlaams volksvertegenwoordiger Patricia De Waele (LDD) pleit ervoor om alle asbest waterleidingen versneld te vervangen.

Uit een antwoord op een schriftelijke vraag van Vlaams volksvertegenwoordiger Patricia De Waele blijkt dat er in Vlaanderen momenteel nog 18.893 kilometer asbest waterleiding in gebruik is. In 2008 was dit 19.632 kilometer; in 2010 19.228 kilometer. Sinds 2008 werd er jaarlijks gemiddeld slechts 185 kilometer asbest waterleiding vervangen of uit gebruik genomen.

 

Patricia De Waele: "Aan het huidige tempo duurt het dus nog meer dan 100 jaar vooraleer alle asbest waterleidingen vervangen zijn. Dit kan toch niet de bedoeling zijn! Bij breuken, grondverzakkingen of beschadigingen kunnen er immers asbestvezels vrijkomen waardoor asbest waterleidingen een reëel risico vormen voor de volksgezondheid."

 

De Waele vindt het opmerkelijk dat het systematische verwijderen van waterleidingen in asbestcement geen beleidsprioriteit is.

 

Patricia De Waele: "Ik roep de minister op om prioritair werk te maken van het versneld vervangen van asbesthoudende waterleidingen."

 

Volgens Vlaams minister Schauvliege bedraagt de kostprijs van het vervangen van asbestleidingen, het uitgraven van de leidingen, het aanleggen van nieuwe leidingen, het aankoppelen van de aansluitingen, de daarmee gepaard gaande wegeniswerken, het afvoeren en het verwerkingen van leidingen tussen de 200 en 345 euro per lopende meter. Jaarlijks wordt gemiddeld tussen de 37 en 64 miljoen euro besteed aan het vervangen van asbesthoudende waterleidingen.

 

"Het vervangen van de 18.983 kilometer asbesthoudende waterleidingen zou in het belang van de volksgezondheid een beleidsprioriteit moeten zijn. Bij breuken of beschadigingen loopt immers de ganse Vlaamse bevolking gevaar. Tevens is het van groot belang dat de burgers volledig ingelicht worden over de waterleidingen in hun buurt. Met asbestmaterialen dient men uiterst omzichtig om te gaan", besluit Patricia De Waele.