Share/Save/BookmarkStuur naar een vriendAfdrukken

Persberichten

Patricia De Waele: ‘verhuurders dienen tegen malafide huurders te worden beschermd’

21/11/2013 11:23 - Persbericht

Vlaams volksvertegenwoordiger Patricia De Waele (LDD) formuleerde, naar aanleiding van de parlementaire commissiebespreking van de beleidsbrieven, een concreet voorstel om verhuurders te beschermen tegen malafide huurders. Enerzijds dient er bij een wooninspectie terdege rekening te worden gehouden met de 'staat van bevinding' en/of het conformiteitsattest, afgeleverd bij de aanvang van het huurcontract. Anderzijds dienen malafide huurders die een verhuurd goed vernielen te worden gesanctioneerd door hen niet langer aanspraak te laten maken op een huursubsidie of een voorrangsbehandeling bij het toewijzen sociale woningen. Pas dan is er volgens Patricia De Waele sprake van een gezond evenwicht tussen de rechten en de plichten van verhuurders en huurders.

Meer en meer huiseigenaars worden het slachtoffer van malafide huurders die huurwoningen bewust beschadigen om daardoor bijvoorbeeld sneller een sociale woning toegewezen te krijgen.

Patricia De Waele: "Het bewaken van de woningkwaliteit is een exclusief Vlaamse bevoegdheid en dus dient Vlaams minister Freya Van den Bossche gericht op te treden tegen het stijgend fenomeen van malafide huurders die bewust huurwoningen onbewoonbaar maken, om daar ongestraft voordelen uit putten. Het kan immers niet langer dat malafide huurders worden beloond om huurpanden te vernielen."

Volgens De Waele blijkt uit diverse studies dat de Vlaamse verhuurders, algemeen gesteld, kwaliteitsvolle huurwoningen aanbieden. Bovendien laat de Vlaamse Wooncode, ter bescherming van de huurder, niet toe om woningen met gebreken te verhuren. Terecht overigens, maar ten aanzien van de verhuurder staat daar voorlopig bitter weinig rechtsbescherming tegenover. Dat geldt des te meer indien de huurder rechtstreeks verantwoordelijk is voor de aan het huurpand aangebrachte schade.

De Waele: "Al te vaak is de verhuurder de dupe van de aan huurpanden aangebrachte schade. De daardoor geleden financiële schade kan de verhuurder achteraf bovendien hoe langer hoe minder recupereren. Het hoeft dan ook niet te verbazen dat meer een meer verhuurders afhaken."

Teneinde de rechtsbescherming van de verhuurder te versterken formuleerde Patricia De Waele een concreet beleidsvoorstel.

De Waele: "Om malafide huurders te ontmaskeren, dient er bij een wooninspectie terdege rekening te worden gehouden met de 'staat van bevinding' en/of het conformiteitsattest, afgeleverd bij de aanvang van het huurcontract. Indien de verhuurder in het bezit is van dergelijk conformiteitsattest of via de staat van bevinding kan aantonen dat zijn woning voldeed aan de toen geldende normen is het immers evident dat, op basis van die  bewijslast, de verhuurder niet kan worden gesanctioneerd ingevolge een negatief wooninspectieverslag. Daarentegen moeten in betreffend geval de malafide huurders gericht gesanctioneerd worden door hen niet langer aanspraak te laten maten op een huursubsidie of een voorrangsbehandeling inzake het toewijzen van sociale woningen.

"Enerzijds verhogen we daardoor de rechtsbescherming van de verhuurder, anderzijds zal het verlies van rechten een ontradend effect hebben op huurders met malafide bedoelingen. Op die manier vangen we dus twee vliegen in één klap en is er eindelijk sprake van een gezond evenwicht tussen de rechten en de plichten van de verhuurders én de huurders", besluit Patricia De Waele.