Share/Save/BookmarkStuur naar een vriendAfdrukken

Persberichten

Patricia De Waele: “Successierechten kinderloze alleenstaanden moeten worden aangepast”

08/10/2013 11:23 - Persbericht

Vlaams parlementslid Patricia De Waele (LDD) pleit ervoor om de successierechten van kinderloze alleenstaanden gelijk te stellen aan het tarief dat gehanteerd wordt voor het successierecht van (stief)kinderen. Dat zei ze vandaag in de commissie Financiën van het Vlaams parlement.

De Waele: "Vandaag zijn 1 op 5 Vlamingen alleenstaand. Daarvan zijn er ook een deel die geen kinderen (meer) hebben. Het vermogen dat zij overlaten aan een zogenaamde 'derde' wordt vandaag nog zeer zwaar belast."

Om tegemoet te komen aan de groep alleenstaanden, stelt het parlementslid voor om één of meerdere vertrouwensperso(o)n(en), neven en/of nichten te laten erven aan het tarief dat gelijkgesteld is aan het tarief voor een erfenis aan kinderen.

De Waele: "Ik hoop dat ik de meerderheid alsnog kan overtuigen om het hiaat in de bestaande wetgeving met betrekking tot de successierechten voor erfgenamen van alleenstaanden aan te pakken. Kinderloze alleenstaanden hebben immers ook het recht om aan een gunstiger tarief hun vermogen over te laten aan een vertrouwenspersoon."