Share/Save/BookmarkStuur naar een vriendAfdrukken

Persberichten

Patricia De Waele pleit voor het veralgemeend invoeren van een inkomensgerelateerde huurpremie

13/05/2013 16:44 - Persbericht

Het aantal kandidaat-huurders voor een sociale woning steeg tussen 2009 en 2011 met 16,5 procent. Met de beslissing van minister Van den Bossche om de inkomensgrenzen met 13 procent te verhogen, zal dat aantal gevoelig stijgen.

Patricia De Waele: "Aankondigen dat er meer mensen in aanmerking komen voor een sociale woning is één. Het aantal kandidaat-huurders daadwerkelijk huisvesten in een sociale woning is nog iets anders. De minister slaagt er niet in om de bestaande wachtlijsten weg te werken, laat staan dat er voldoende sociale woningen voorzien worden voor de kandidaat-huurders met een hoger inkomen. Om het basisrecht - dat wonen is - te garanderen, pleitte ik al meermaals  voor een verruimde, inkomensgerelateerde huurpremie."

Op dit moment moet iemand nog vijf jaar onafgebroken ingeschreven zijn op een wachtlijst voor een sociale woning vooraleer hij aanspraak kan maken op een huurpremie. Daarenboven mag de huurprijs niet meer bedragen dan 500 euro per maand.

Patricia De Waele: "De geldende criteria voor het bekomen van een huurpremie zijn te streng en moeten herbekeken worden. Wie in woonnood verkeert, moet relatief snel kunnen worden geholpen. Dat kan door een inkomensgerelateerde huurpremie, omdat zo de afstand tussen het huurniveau dat de huurder aankan en de huurprijs op de private markt overbrugd wordt."

De Waele pleitte in het verleden al meermaals voor een aanpassing van de criteria, waardoor een huurder die om diverse redenen in woonnood verkeert, sneller en eenvoudiger geholpen kan worden. Ze evalueert intussen de criteria van de huurpremie.

Patricia De Waele: "Onze fractie is tevreden dat de minister de  bestaande criteria van de huurpremie wil evalueren. De evaluatie is een eerste stap in de goede richting. Er moet op een faire manier omgegaan worden met het huurpremiesysteem, waarbij, via het veralgemeend invoeren van de inkomensgerelateerde huurpremie en het sneller uitbetalen van de premie, de  kandidaat-huurders  die in woonnood verkeren, sneller de nodige financiële ademruimte krijgen."