Share/Save/BookmarkStuur naar een vriendAfdrukken

Persberichten

Patricia De Waele pleit voor eenvormige en drastisch verlaagde successie- en schenkingsrechten

27/11/2013 11:16 - Persbericht

Vlaams parlementslid Patricia De Waele (LDD) pleit voor een maximale keuzevrijheid inzake de begunstigden van een erfenis, een keuzevrijheid die bovendien niet langer fiscaal wordt bestraft. Het successierecht dat de erfgenamen van kinderloze alleenstaanden betalen dient, volgens De Waele, dan ook gelijk te worden gesteld met het successierecht dat inzake kinderen geldt. Om dit te bewerkstelligen dient Patricia De Waele vandaag, tijdens de plenaire vergadering van het Vlaams parlement, een amendement in.

De Waele: "1 op 5 Vlamingen momenteel alleenstaand. Een groot aantal alleenstaanden is bovendien kinderloos. Het vermogen dat zij na hun overlijden nalaten aan een zogenaamde 'derde' wordt op dit moment onrechtvaardig zwaar belast. Op een nalatenschap aan 'derden' wordt vandaag een heffing geheven van 45 tot 65 %. Ook schenkingen worden bijzonder hoog belast; in rechte lijn wordt er een heffing van 3 tot 7 % geheven, terwijl dat voor een schenking aan 'derden' op kan lopen tot maarliefst 80% Daar is geen enkele legitieme reden toe. Elkeen moet in alle vrijheid zijn of haar erfgenamen kunnen kiezen, zonder daartoe fiscaal te worden bestraft."

Om tegemoet te komen aan de groep alleenstaanden waaronder bijvoorbeeld een kinderloze weduwe, een weduwnaar of een alleenstaande ouder wiens kind reeds overleden is, stelt het parlementslid voor om één of meerdere vrij aangewezen vertrouwensperso(o)n(en) te laten erven aan het inzake (biologische) kinderen geldende tarief.

"Via het indienen van een amendement probeer ik de keuzevrijheid van de begunstigden van een erfenis te maximaliseren. Er is immers geen enkele reden om de aangewezen erfgenamen van kinderloze alleenstaanden fiscaal te discrimineren.", besluit Patricia De Waele