Share/Save/BookmarkStuur naar een vriendAfdrukken

Persberichten

Patricia De Waele: LDD pleit voor het veralgemeend invoeren van een inkomensgerelateerde huurpremie

24/01/2013 12:15 - Persbericht

De wachtlijsten van het aantal kandidaat-huurders voor een sociale woning steeg tussen 2009 en 2011 met 16,5 procent. Het beschikbare aantal sociale huurwoningen is dan ook ruimschoots onvoldoende om aan de actuele vraag te voldoen en een snelle oplossing is niet in zicht.

Patricia De Waele: "Wonen is een basisrecht. Aangezien de minister er niet in slaagt om in voldoende sociale huurwoningen te voorzien moet de overheid dit basisrecht op een andere manier garanderen. Een inkomensgerelateerde huurpremie kan daartoe soelaas bieden. Via de huurpremie wordt immers de afstand overbrugd tussen het huurniveau dat de huurder aankan, en de gangbare huurprijzen op de private markt. De huurpremie biedt bovendien het voordeel dat de overheid de toekenning ervan zeer precies kan afbakenen, met name tot de minst bemiddelde huurders."

 

Op dit moment moet iemand vijf jaar onafgebroken ingeschreven zijn op een wachtlijst voor een sociale woning vooraleer hij aanspraak kan maken op een huurpremie. Daarenboven mag de huurprijs niet meer bedragen dan 500 euro per maand.

Patricia De Waele: "De geldende criteria voor het bekomen van een huurpremie zijn te streng; vijf jaar wachten op een financiële tussenkomst is bovendien te lang. Wie op een wachtlijst voor een sociale huurwoning staat, heeft het immers moeilijk om de eindjes aan elkaar te knopen en moet dan ook relatief snel kunnen worden geholpen."

LDD stelt daarom een aanpassing van de criteria voor, waardoor een sociale huurder die op de private markt huurt sneller en eenvoudiger van de huurpremie kan bekomen.

Patricia De Waele: "De huidige criteria bieden geen directe oplossing, waardoor er voor een private verhuurder wanbetaling dreigt. Via het veralgemeend invoeren van de inkomensgerelateerde huurpremie én deze huurpremie sneller uit te betalen, krijgen de minst bemiddelde huurders alvast veel sneller de nodige financiële ademruimte om in hun woonbehoeften te voorzien."