Share/Save/BookmarkStuur naar een vriendAfdrukken

Persberichten

Patricia De Waele (LDD): “Dramatische situatie Vlaams Woningfonds vraagt om meer controle”

24/03/2011 23:57 - Persbericht

Naar aanleiding van de problemen bij het Vlaams Woningfonds (VWF) dringt Vlaams Volksvertegenwoordiger Patricia De Waele erop aan dat sociale leningsmaatschappijen op analoge wijze zouden moeten worden gecontroleerd als de banken. Bovendien dringt er zich een grondige herstructurering van de sociale leningsmaatschappijen op.

Recentelijk werd in de pers bericht over het dreigende faillissement van het Vlaams Woningfonds. Het VWF gaat gebukt onder hoge personeelskosten en huisvestingskosten én heeft daarnaast grote beleggingsproblemen. Deze ochtend werd hierover, mede op initiatief van Vlaams volksvertegenwoordiger Patricia De Waele (LDD), in de commissie Wonen van het Vlaams parlement een debat ten gronde gevoerd.

Het VWF verstrekt voordelige leningen met een rente vanaf 1,5% aan gezinnen met een begrensd inkomen én minstens één kind ten laste. De Vlaamse overheid staat borg voor de obligatieleningen die het VWF uitgeeft.

Patricia De Waele:"Doordat de Vlaamse overheid borg staat voor de obligatieleningen die het VWF verstrekt, opereert het VWF in feite een soort van overheidsbank die feitelijk nauwelijks of niet gecontroleerd wordt. Het feit dat de minister het eens is met die analyse heeft m.i. als consequentie dat de controle van sociale leningsmaatschappijen op analoge wijze als bij banken dient te worden georganiseerd. Ik heb dan ook aan de minister gesuggereerd om hierover in overleg te treden met de federale regering."  

Een ander probleemstelt zich inzake de politieke controle van het VWF, dat momenteel wordt gecontroleerd door twee regeringscommissarissen en een Raad van Bestuur.

"Alles wijst er op dat noch de twee regeringscommissarissen, noch de Raad van Bestuur tijdig aan de alarmbel hebben getrokken. Schrijnend in dat verband is dat de kosten voor zitpenningen op relatief korte termijn zeer sterk gestegen zijn van 22.000 euro in 2005 tot 74.000 euro in 2010. Het is dan ook de hoogste tijd om op basis van een grondige doorlichting de sociale leningsmaatschappijen te herstructureren en daarbij de discussie rond het doel en het doelpubliek niet uit de weg tegaan. De minister beloofde alvast werk te maken van een dergelijke grondigedoorlichting, wat ik enkel kan toejuichen. Ik zal dan ook niet nalaten constructieve suggesties te doen naar aanleiding van de parlementaire bespreking van de operationele audit én er vervolgens nauwgezet op blijven toezien dat de audit-resultaten ook daadwerkelijk worden geïmplementeerd", besluit Patricia De Waele.

Reacties op "Patricia De Waele (LDD): “Dramatische situatie Vlaams Woningfonds vraagt om meer controle”"

Etienne VINCENT
30/03/2011 13:06
Er dient tevens onmiddellijk een onderzoek geopend te worden naar de malversaties van het VWF omtrent de "foute belegging" van 50 miljoen euro. Wat de zitpenningen betreft, verbied aan elke verkozene zitpenningen in ontvangst te nemen; het feit dat zij in Raden van Bestuur en dergelijke zetelen maakt deel uit van hun job, een job waarvoor zij immers betaald worden. Bijkomende inkomsten hoeven echt niet!

Geef ook uw mening!

Naam:*
E-mail (wordt niet getoond):*
Uw reactie:*