Share/Save/BookmarkStuur naar een vriendAfdrukken

LDD in de kijker

Patricia De Waele: "Invoeren van een provinciale kiesdrempel is een democratie onwaardig"

27/05/2011 15:28 - LDD in de kijker

In de commissie Binnenlands Bestuur is gisteren gestemd over het decreet en het bijzonder decreet met betrekking tot de lokale en provinciale verkiezingen. De belangrijkste aanpassing is de invoering van de kiesdrempel van vijf procent bij de provinciale verkiezingen. Vlaams volksvertegenwoordiger Patricia De Waele (LDD) vindt het invoeren van een provinciale kiesdrempel een democratie onwaardig. 

Patricia De Waele: “Een democratie impliceert logischerwijze dat er met zoveel mogelijk stemmen rekening wordt gehouden. Door het invoeren van een kiesdrempel gebeurt net het tegenovergestelde. Er gaan een pak stemmen verloren waardoor een aanzienlijk deel van de bevolking niet wordt vertegenwoordigd. Bovendien wordt de oprichting van nieuwe partijen hierdoor in sterke mate verhinderd; wordt het stemgedrag op een verkeerde manier beïnvloed omdat steeds meer mensen strategisch stemmen en dus geen stem uitbrengen op een partij die hen ligt omdat ze vrezen dat die partij de kiesdrempel niet haalt."  

Kiesdrempels zetten aan tot kartelvorming.

Het invoeren van kiesdrempels zet aan tot kartelvormingen en vermits kartelpartijen bij de eedaflegging kunnen beslissen om als afzonderlijke fracties te gaan zetelen wordt de versnippering van het politiek landschap in de hand gewerkt. Volgens Patricia De Waele heeft de invoering van een kiesdrempel dan ook enkel en alleen te maken met het feit dat kleine partijen geweerd worden en dat niet alle kiezers hun stem vertaald zien in een vertegenwoordiging. Kiesdrempels dienen de democratie niet, maar dienen enkel de partijen.

“Vreemd was om vast te stellen dat uitgerekend Vlaams minister Bourgeois op de proppen kwam met het invoeren van een provinciale kiesdrempel. Toen de N-VA nog een kleinere partij was, weerde hij zich tegen een kiesdrempel zoals een duivel in een wijwatervat. Het kan blijkbaar verkeren! Het is dan ook niet verwonderlijk dat het bijzonder decreet geen tweederde meerderheid haalde. Dit bewijst dat het kiesdecreet niet voldoet aan de verwachtingen van verschillende fracties'', besluit Patricia De Waele. 

Reacties op "Patricia De Waele: "Invoeren van een provinciale kiesdrempel is een democratie onwaardig""

Patricia De Waele
31/05/2011 21:39
Etienne Vincent:
Bedankt voor uw opmerkingen en steun!
Patricia De Waele
31/05/2011 21:39
Jef Keymeulen:
Bedankt voor uw commentaar. Toch denk ik dat de versnippering van het politieke landschap niet opgelost zal worden door de invoering van een kiesdrempel. Het is immers zo dat partijen als kartel naar de verkiezingen kunnen gaan, maar bij de eedaflegging beslissen om toch afzonderlijk te zetelen. M.a.w. wordt de versnippering door het invoeren van een kiesdrempel niet tegengegaan. Integendeel...

Vriendelijke groeten

Patricia
Jef Keymeulen
27/05/2011 20:28
De provincies zijn een oude constructie uit de begin periode van de oprichting van dit land. Schaf die gewoon af en verspeel er geen tijd meer aan.

Een ander probleem is de versnippering van de vertegenwoordiging door een veelvoud van te kleine partijen. Dat wijst er op dat men nog moeilijk een partij kan maken die over een hele provincie, gewest of land een algemene vertegenwoordiger van het volk kan zijn. Bezie zelf de strubbelingen in de eigen partij. Mijn voorstel is dan om steden en gemeenten te fusioneren tot beheersbare entiteiten van minstens 250'000 inwoners en dat als basis kieskring te beschouwen. Alle hogere niveau's worden gevormd door afgevaardigden van deze regio's, niet langer vertegenwoordigers van partijen. Een regio moet zijn vertegenwoordiger kunnen terug roepen en vervangen, de kiezer moet zijn vertegenwoordiging ook kunnen terug roepen en nieuwe verkiezingen eisen. Dan zal de kiezer een stem hebben én vertegenwoordigd zijn. Dit is mijn vise over de toepassing van FOCJ, ik wil dat nog altijd eens komen uitleggen en verdedigen.
Etienne VINCENT
27/05/2011 20:08
Proficiat met je subtiele maar oh zo belangrijke inspraak in dit debat. Inderdaad, NVA zou zich beter profileren door uit te komen voor het feit dat dank zij ons programma en BDW zijn tv-optredens zij stemmen hebben weggekaapt van anderen MAAR hoe lang duurt het nog vooraleer wij LDD'ers - ik bedoel de echte - uit onze as herrijzen? Rethorische vraag uiteraard : wij zullen slagen ondanks alle (s)linkse manoeuvers.

Geef ook uw mening!

Naam:*
E-mail (wordt niet getoond):*
Uw reactie:*