Share/Save/BookmarkStuur naar een vriendAfdrukken

Persberichten

Patricia De Waele: ‘Geen minister meer? Geen extra medewerkers meer!’

12/02/2014 10:22 - Persbericht

Deze namiddag heeft het Vlaams parlement eenparig de uittredingsvergoedingen van de parlementsleden gereduceerd. Voor LDD is het inperken van deze uittredingsvergoedingen in crisistijden niet meer dan logisch te meer parlementsleden een voorbeeldfunctie hebben. Evenwel vraagt Vlaams volksvertegenwoordiger Patricia De Waele zich af of het in deze crisistijden nog langer opportuun is om aan uittredende Vlaamse ministers automatisch twee extra medewerkers toe te kennen. Dit merkwaardig prerogatief blijft voorlopig immers ongewijzigd. Op vraag van Patricia De Waele zal parlementsvoorzitter Jan Peumans de Vlaamse regering verzoeken om definitief afstand te doen van deze extra medewerkers.

Vandaag werd in het Vlaams parlement het voorstel tot de 'wijziging van het statuut van het lid van het Vlaams parlement wat betreft de uittredingsregeling en de vergoeding voor aanvullende verantwoordelijkheden in het Vlaams parlement' goedgekeurd. De uittredingsvergoeding voor Vlaams volksvertegenwoordigers zal met ingang van de eerstvolgende legislatuur gereduceerd worden tot 12 in plaats van 24 maanden.

Patricia De Waele: "Onze fractie heeft dit voorstel ten volle mee ondersteund, omdat we van oordeel zijn dat iedereen, ongeacht het bestuursniveau, de tering naar de nering moet zetten en zuinig moet omspringen met belastingsgeld. Dat betekent echter ook dat de Vlaamse regering haar duit in het zakje moet doen."

Wanneer een minister zijn of haar ambt neerlegt of niet opnieuw als minister benoemd wordt, heeft hij/zij recht op twee medewerkers voor de periode dat hij/zij minister was. Deze regeling blijft voorlopig ongewijzigd.  De LDD-fractie vroeg vandaag, in de plenaire vergadering van het Vlaamse parlement, bij monde van Vlaams volksvertegenwoordiger Patricia De Waele, om deze twee extra medewerkers, met ingang van de volgende legislatuur, niet langer toe te kennen aan voormalige ministers.

De Waele: "Een minister die bijvoorbeeld vijf jaar zijn ambt uitoefende, heeft na het beëindigen van dat ambt nog vijf jaar recht op twee extra medewerkers. Wat is het nut van deze extra medewerkers en is het nog van deze tijd om de belastingbetaler hiervoor te laten opdraaien?"

Parlementsvoorzitter Jan Peumans zal dit verzoek overmaken aan de Vlaamse regering.

"Ik reken er op dat de Vlaamse regering eindelijk inziet dat, zeker in deze budgettair moeilijke tijden, het niet langer kan worden verantwoord dat een minister, na het beëindigen van zijn/haar ambt, nog minstens vijf jaar over twee medewerkers kan beschikken. Iedereen moet zuinig omspringen met belastinggeld, dus ook de ministers.", besluit Patricia De Waele