Share/Save/BookmarkStuur naar een vriendAfdrukken

Persberichten

Patricia De Waele: Dading voor gedupeerde projectontwikkelaars door gedeeltelijke vernietiging van Grond- en Pandendecreet?

16/01/2014 15:49 - Persbericht

Vlaams parlementslid Patricia De Waele (LDD) ondervroeg vandaag minister Van den Bossche over de gevolgen van de gedeeltelijke vernietiging van het Grond- en Pandendecreet. Het Grondwettelijk Hof heeft in november een aantal belangrijke onderdelen van het vier jaar oude Vlaamse Grond- en Pandendecreet vernietigd.

De Waele: "Dit is een arrest met zware gevolgen. Enerzijds voor het behalen van de doelstelling sociale woningbouw, maar anderzijds, en niet in het minst, voor de private ontwikkelaars die - met terugwerkende kracht - voor zware en onoverkomelijke uitgaven dreigen te staan. En dit door de fout van deze Vlaamse Regering. Vragen tot schadevergoeding zijn dan ook reëel."

De minister antwoordde op de vraag of de Vlaamse Regering rekening houdt met schadevergoedingen, dat ze vrijdag de Vlaamse Regering zal voorstellen om een dading mogelijk te maken. "Een verstandige keuze", volgens het parlementslid.

De Waele merkt verder op dat er vandaag nog steeds steden en gemeenten zijn die op eigen wijze het arrest van het Grondwettelijk Hof proberen te omzeilen en een eigen sociale last zouden opleggen aan private ontwikkelaars.

De Waele: "Het arrest van het Grondwettelijk Hof is er en dient nageleefd te worden. Om via omwegen dan toch een sociale last op te leggen, kan natuurlijk niet. Ik zou niet verrast zijn moesten ook de gemeenten die op deze manier te werk gaan geconfronteerd worden met schadeclaims."

Tot slot drong het parlementslid aan om op de eerste plaats de massa gronden die vandaag nog steeds in eigendom zijn van steden en gemeenten, te ontwikkelen om hun doelstellingen in verband met sociaal wonen te realiseren.

De Waele: "Het behalen van de sociale last moet niet op kap van de burger en de private ontwikkelaar komen als de verschillende overheden zelf nog over voldoende grond beschikken om te verkavelen en te ontwikkelen. De overheden kunnen en moeten inzake het woonbeleid zelf hun verantwoordelijkheid nemen."