Share/Save/BookmarkStuur naar een vriendAfdrukken

Persberichten

Partnergeweld niet stiefmoederlijk behandelen

08/02/2011 19:00 - Persbericht

Recentelijk werd in de media uitvoerig bericht over het schrijnende voorval van vrouwen van Maghrebijnse herkomst die jaren het slachtoffer waren van huiselijk geweld. Deze problematiek werd vandaag, onder meer op initiatief van Vlaams volksvertegenwoordiger Patricia De Waele, besproken in de Commissie Welzijn van het Vlaams parlement. Patricia De Waele is van oordeel dat partnergeweld maatschappelijk bespreekbaar moet worden gemaakt; dat de capaciteitsproblemen van de vluchthuizen moeten worden weggewerkt en dat er specifiek dient te worden ingezet op het verhogen van de weerbaarheid van allochtone vrouwen.

Vlaams Volksvertegenwoordiger Patricia De Waele (LDD): "Intrafamiliaal geweld is een acuut  probleem dat nog te veel in de taboesfeer zit. Studies tonen aan dat er zich in Vlaanderen dagelijks een 50-tal gevallen van intrafamiliaal geweld voordoen en dat er in een kwart van alle relaties sprake is van partnergeweld. Ik zal er dan ook op blijven aandringen dat Vlaams minister Vandeurzen hieraan de nodige aandacht schenkt, zodat dit schrijnend probleem effectief maatschappelijk bespreekbaar wordt."

Er zijn in Vlaanderen momenteel 7 vluchthuizen en 16 vrouwenopvangcentra die samen voorzien in 337 bedden. Daarnaast zorgen de Centra voor Algemeen Welzijn (CAW) voor crisisopvang en therapie bij intrafamiliaal geweld. De gemiddelde bezettingsgraad van de vluchthuizen bedroeg in 2009 tussen de 80% en de 100%.

Patricia De Waele: "Ik pleit ervoor dat Vlaams minister Vandeurzen voldoende middelen zou vrijmaken voor de bij intrafamiliaal geweld soms dringend noodzakelijke opvang. Op basis van de bezettingsgraad van de vluchthuizen stelt er zich op dit moment immers een capaciteitsprobleem waardoor slachtoffers noodgedwongen moeten worden afgewezen of doorverwezen."

"De situatie van vrouwen van allochtone origine die te maken krijgen met partnergeweld is veelal problematisch. Velen onder hen kennen de taal niet en mogen de taal zelfs niet aanleren. Daarom pleit ik ervoor om mensen die kandidaat zijn voor huwelijksmigratie al te laten starten met hun integratie in de landen van herkomst,... dit in combinatie met het volgen van een doorgedreven cursus Nederlandse taal. Op die manier zijn de huwelijksmigranten beter beschermd en dus weerbaarder,... omdat ze reeds de taal hebben aangeleerd en voorafgaandelijk reeds kennis gemaakt hebben met de Vlaamse samenleving," besluit Patricia De Waele.

Reacties op "Partnergeweld niet stiefmoederlijk behandelen"

Etienne VINCENT
09/02/2011 16:55
Indien men de weerbaarheid van de migrantenvrouwen en in het algemeen van alle vrouwen wil versterken, begint dit reeds in de sociale omgeving van bij de geboorte. Westerse meisjes worden gerespecteerd en leren orde, discipline en tucht. Meisjes uit Oosterse culturen worden enkel aangezien als voedingsbodem van mannelijk nageslacht. Indien de situatie, zoals in Roubaix waar 60% islamieten binnenkort de plak zullen zwaaien op politiek vlak, niet aangepast wordt, zal de Sharia overal ter wereld geleidelijk aan in voege treden en zal er zelfs ten overstaan van om het even welke vrouw maar tevens ten overstaan van "ongelovigen" geen plaats meer zijn op hun eigen territorium. De basis voor verzet ligt ook in het onderwijs waar eerst Nederlands in Vlaanderen onderwezen moet worden en dan pas de klassieke lessen kunnen gegeven worden : verplicht vanaf het derde levensjaar elk kind naar school te gaan, laat de "politieke" vluchtelingen bij aankomst de taal aanleren vooraleer hen wat dan ook bij te brengen, zoals advocatuur, OCMW, opvangplaatsen...

Geef ook uw mening!

Naam:*
E-mail (wordt niet getoond):*
Uw reactie:*