Share/Save/BookmarkStuur naar een vriendAfdrukken

Persberichten

‘Paperclip’ is een niet-je om de Vlaamse regering samen te houden

17/09/2010 14:00 - Persbericht - Mobiliteit

In de onderhandelingen over de Oosterweelverbinding ligt er naar verluidt weer een nieuwe variant van het BAM-tracé op tafel: geen brug of tunnel, maar allebei; de zogenaamde 'paperclipoplossing'. De paperclipoplossing bestaat, net zoals de BAM-versie met de Lange Wapper, uit een combinatie van brug en tunnels, maar alleen zou de Lange Wapper nu enkel nog boven het Antwerpse havengebied gaan om daarna in een tunnelsleuf richting Sportpaleis te verdwijnen. Voor de financiering ervan wordt er gedacht aan een volksobligatie, waarvoor de burger kan intekenen met  garantie van rendement.

Jurgen Verstrepen (LDD), Vlaams Volksvertegenwoordiger en gemeenteraadslid van de stad Antwerpen: "De overheid blijft halsstarrig vasthouden aan het Lange Wapper-tracé, maar nu met halve bruggen en halve tunnels, noem het voor mij maar een soort Lange Wapper light. Alleszins is het de zoveelste zit voor hetzelfde BAM-tracé, dat eerder door de Antwerpenaren resoluut werd verworpen in een volksraadpleging. Uitgaande van het gegeven dat deze variant een milieueffectenrapport (MER) vereist, wat twee jaar vertraging oplevert is deze optie zeker niet sneller. Ze is evenmin goedkoper. Waarom zou men anders op een volksobligatie aansturen? Het enige voordeel dat dit voorstel biedt is dat het alle betrokken meerderheidspartijen toelaat om dit voorstel met een minimum aan gezichtsverlies goed te keuren. De vraag of deze variant effectief tegemoet komt aan de huidige mobiliteitsinfarct is daarbij blijkbaar van volstrekt ondergeschikt belang. "

"Het is voor mij daarenboven ook volstrekt onbegrijpelijk dat men het Meccanotracé niet ernstiger heeft onderzocht. Aangewezen is immers om de verkeersproblemen in de eerste plaats buiten Antwerpen op te vangen, wat impliceert dat de huidige ring rond Antwerpen naar een stedelijke ringweg moet evolueren. Deze paperclipoplossing is voor mij dan ook simpelweg de zoveelste poging van bepaalde meerderheidspartijen om, met minimale aanpassingen, het initiële BAM-tracé gerealiseerd te krijgen. Daarnaast worden alle andere valabele voorstellen, zoals het Meccanotracé, zelfs niet ernstig onderzocht. Het feit dat de Antwerpenaren het BAM-tracé hebben verworpen is voor de Vlaamse regering blijkbaar volstrekt ondergeschikt. Voor een dergelijke antidemocratische houding bestaat overigens een naam: verlicht despotisme" besluit Jurgen Verstrepen.

Reacties op "‘Paperclip’ is een niet-je om de Vlaamse regering samen te houden"

Nog geen reacties.

Geef ook uw mening!

Naam:*
E-mail (wordt niet getoond):*
Uw reactie:*