Share/Save/BookmarkStuur naar een vriendAfdrukken

Persberichten

Overstromingsrisico’s moeten maximaal ingedijkt worden

17/11/2010 15:43 - Persbericht - Ivan Sabbe - Waterbeheer

Om Vlaanderen in de toekomst nog beter te wapenen tegen zware regenval vraagt LDD samen met andere oppositiepartijen de oprichting van een bijzondere parlementaire beleidscommissie die ter zake accurate maatregelen kan uitwerken. Daarnaast moet tevens de aanleg van extra wachtbekkens versneld uitgevoerd worden; dienen steden en gemeenten het fijnmazig netwerk van beken en grachten beter te onderhouden; moet de opvangcapaciteit van bevaarbare waterlopen verhoogd worden; dient de watertoets in een vroeger stadium ingevoerd te worden, en dienen ten slotte de aanbevelingen van de Commissie Versnelling Maatschappelijke Belangrijke Investeringsprojecten dringend geïmplementeerd te worden.

De overstromingen van het afgelopen weekend werden op een aantal plaatsen in Vlaanderen als 'de ergste overstromingen ooit' bestempeld, maar Vlaams minister van Leefmilieu Joke Schauvliege kwam niet verder dan te stellen dat 'overstromingen een natuurlijk fenomeen zijn en er altijd zullen zijn'.

Ivan Sabbe, Vlaams parlementslid LDD: "Het is ongehoord dat een minister zoiets zegt. Van een minister wordt verwacht dat ze daadkracht toont en Vlaanderen nog beter wapent tegen zware regenval en overstromingsgevaar. In de plaats daarvan blijft Vlaams minister Schauvliege nog maar eens steken in bekkenbeheersplannen en stroomgebiedbeheersplannen met pakketten aan maatregelen om overstromingen te voorkomen, waarvan het uitvoeringstempo bovendien veel te laag ligt."

Diverse deskundigen wijzen al jaren op de grote overstromingsrisico's in de Vlaamse valleigebieden, maar die waarschuwingen worden nog steeds genegeerd. Dit bewijst ook Vlaams minister Muyters door de geldkraan van het Rubiconfonds - dat zou instaan voor de financiering van de aanleg van overstromingsgebieden - dicht te draaien.

"De Vlaamse bevolking zal in de komende decennia nog verder aangroeien waardoor de verharde oppervlakten ook onvermijdelijk verder zullen toenemen. Het is dan ook de taak van de voltallige Vlaamse regering om er voor te zorgen dat Vlaanderen zo goed als mogelijk voorbereid is op dergelijke extreme weersituaties", besluit Sabbe.

Reacties op "Overstromingsrisico’s moeten maximaal ingedijkt worden"

Vernaeve Jozef
22/11/2010 09:33
Zoals reeds eerder gezegd meen ik dat alle diensten die geholpen hebben een pluim verdienen voor hun inzet. Op twee dagen tijd werd de catastrofe gekeerd en de hoofdschuldigen zal men maar nog eens over de taalgrens moeten gaan zoeken, waar men nu reeds jaren gewoon geen beleid heeft - Mevrouw Crevits wil nog meer spaarbekkens en overstromingsgebieden, doch op de Dender is het nu reeds jaren dat men weet dat de bovenDender (in franstalig gebied) gewoon aan zijn lot wordt overgelaten en men daar het Vlaamse gedeelte laat opdraaien voor de overlast .

Er zijn vandaag toch degelijke afspraken met Frankrijk en Nederland en juist die hebben gewerkt zodat men na twee dagen of drie laag waters de overtollige watermassa heeft kunnen wegwerken .

Enige wat wij nu nog kunnen doen als Overheid is inderdaad de woningen in risicogebieden beschermen met dijken en verplichten om de woningen hoger te bouwen - op een verhoogd plateau, zodat bij overstroming het huis droog blijft . Daar is vooral de lokale politiek de schuldige en niet de Vlaamse of federale Overheid.

Zolang de franstaligen hun problemen niet oplossen zijn wij hun gijzelaars. Toch in triest dat men met de Fransen en de Hollanders wel akkoorden heeft maar niet met onze eigen franstaligen die alles mogen doen en wij maar betalen. Het ergert me wel dat men dan in Vlaanderen onmiddellijk de lasten op neemt voor hen .

Geef ook uw mening!

Naam:*
E-mail (wordt niet getoond):*
Uw reactie:*