Share/Save/BookmarkStuur naar een vriendAfdrukken

Verschenen

"Over drie jaar heeft Limburg 5.000 rusthuisbedden te kort" (Het Belang van Limburg, 31 maart 2012)

31/03/2012 09:23 - Verschenen

Limburg heeft vandaag 6.363 erkende rusthuisbedden, terwijl het er volgens de programmanorm 10.438 mogen zijn. Het wordt dus hoog tijd dat Vlaams minister Jo vandeurzen (CD&V) die programmanorm afschaft", zegt Vlaams parlementslid Lode Vereeck (LDD). "Zo krijg je een vraaggestuurd aanbod waardoor instellingen niet langer vergunningen aanvragen zonder te bouwen."

In Vlaanderen wordt het aanbod van de woonzorgcentra geregeld door de programmanorm. Dat is het maximaal aantal woongelegenheden (ouderenbedden) die gebouwd mogen worden. Die programmanorm wordt jaarlijks bepaald op basis van de bevolkingsprognose van vijf jaar later.

De Vlaamse overheid verleent voorafgaandelijk vergunningen aan woonzorgcentra. Na de bouw volgt dan een erkenning voor exploitatie.

Op 1 januari 2011 telde Vlaanderen 747 woonzorgcentra van OCMW's, vzw's en private instellingen.

Samen hadden ze 67.805 bedden. Volgens de programmanorm mogen er dat 2016 welgeteld 89.014 zijn. Dat wil zeggen dat er vorig jaar 21.209 bedden te kort waren (23,8%). Met andere woorden: slechts 76,2 procent van het aantal bedden is er ook.

Op 1 oktober 2011 telde Limburg 6.363 ouderenbedden, terwijl dat er volgens de programmanorm 10.436 mogen zijn. "Daarmee heeft Limburgs slechts 60,96 procent van zijn toegelaten aantal bedden gerealiseerd.

Limburg scoort daarmee het slechtst van alle provincies", zegt Vereeck. "Vlaams-Brabant zit aan 73 procent, West-Vlaanderen aan 78, Antwerpen aan 79 procent en Oost-Vlaanderen aan 85 procent."

Limburg loopt achter

Aanvragers die een vergunning krijgen voor de bouw van een nieuw centrum, krijgen die vergunning voor vijf jaar - verlengbaar tot acht jaar. "Bronnen binnen de sector melden dat woonzorgcentra voorafgaande vergunningen aanvragen, maar deze in portefeuille houden zonder over te gaan tot realisatie van die nieuwe instellingen", weet Vereeck. "De cijfers bewijzen dat: zo zijn er in Vlaanderen op 1 januari 2002 exact 1.263 vergunningen afgeleverd voor bedden die nog altijd niet gerealiseerd zijn. Op 1 januari 2007 zijn er dat al 7.859."

Voor Limburg ging het om een vergunning voor 278 bedden op 1 januari 2002. "Op 1 januari 2007 zijn dat 2.260 nieuwe bedden waarvan vandaag nog geen enkel gerealiseerd is", aldus Vereeck.

Achterstand vergroot

Volgens bevolkingsprognoses moet Vlaanderen er tegen 2015 zo'n 31.700 nieuwe bedden bijkrijgen, en tegen 2020 maar liefst 45.930 bedden. "Voor Limburg gaat het om 4.997 extra bedden tegen 2015 en maar liefst 6.558 extra bedden tegen 2020, of een verdubbeling van het aantal bedden van vandaag", heeft Vereeck berekend.

"En ja, Limburg heeft de voorbije jaren de grootste inhaalbeweging gemaakt. Maar door de dubbele vergrijzingsgolf hebben we eigenlijk terrein verloren: waar in oktober 2009 nog 63 procent van het aantal bedden gerealiseerd was, was dat in oktober vorig jaar nog maar 60,96 procent."

Weg met norm

Vereeck dringt er bij minister Vandeurzen op aan om de programmanorm af te schaffen.

"Daardoor kunnen woonzorgcentra de markt niet meer gijzelen met vergunningen die ze gewoon in portefeuille houden", zegt de LDD-er. "Kandidaten voor de bouw van een woonzorgcentrum kunnen dan zelf beslissen of ze een extra centrum bouwen."

Vereeck wil ook de voorafgaandelijke verguning afschaffen en de private markt meer kansen geven. "Die is veel goedkoper: in Wallonië liggen de dagprijzen daardoor 26 procent lager dan in Vlaanderen. Ook de forfait van de sociale zekerheid per dag per bed ligt er 19 procent lager dan in Vlaanderen", weet Vereeck.

© 2012 Concentra