Share/Save/BookmarkStuur naar een vriendAfdrukken

Open brief

Met Johan & Electrawinds naar de Balkan

25/11/2013 10:04 - Open brief

Beste Johan,

Eerst een paar voorbeelden. Het is toch minstens merkwaardig, beste Johan, dat je alle functies neerlegde bij Electrawinds op 10 mei 2010. Een klein jaar later, maart 2011, was je in Servië voor onderhandelingen voor de bouw van een biomassacentrale in Vojvodina en een windmolenpark van 48.3 MW in Alibunar. Wij citeren letterlijk uit de Servische pers van 9 maart 2011:

"President of the Vojvodina government Bojan Pajtic stated on Tuesday that Belgian companies are ready to invest considerable funds in Serbia, which would provide several Vojvodina municipalities with an opportunity for economy development, new investments and opening of new jobs.Pajtic conferred in the Vojvodina government with Belgian Minister and chairman of Belgium's Electrawinds company Johan Vande Lanotte, Electrawinds' owner Paul Desender and Belgian Ambassador to Serbia Alain Kundycki, the Vojvodina information secretariat released on Tuesday. Electrawind intends to invest in several Vojvodina municipalities, including Indjija, south-central Vojvodina, with which it signed a contract worth EUR 22 million last year."

We hebben geen enkel bezwaar, tegen het feit dat je optreedt als handelsreiziger voor Electrawinds, integendeel, maar in maart 2011 was je - behalve een vergissing onzentwege - noch minister noch voorzitter van je Oostends geesteskind. Maar in de harde zakenwereld kan een leugentje om bestwil blijkbaar wel om een bevriend bedrijf te helpen. Enige uitleg zou toch welkom zijn van een bedrijf waarin de overheid onophoudelijk geld pompt, en waarvoor jij onophoudelijk als lobbyist de deuren platloopt. Eén van je in ongenade gevallen rode intimi vertelde me onlangs dat je daarvoor door Electrawinds ergens vergoed wordt tegen het dubbele van de Di Rupo-norm. Wij geloven dat niet, Johan. Dit is afgunstig natrappen. Jaloezie is volgens William Shakespeare het groenogige monster die de spijs bespot die 't vreet (of gevreten heeft), en rijk worden is geen schande, zei zelfs de grote rode roerganger Deng Xioping al in 1989.

 

Dat business en politiek Siamese tweelingen zijn in een wereld waar vergunningen en concessies even belangrijk zijn als het product zelf, kunnen wij begrijpen, maar het kan ook explosief zijn. Tijdens jouw voorzitterschap (6 december 2007 tot 10 mei 2010) kreeg Electrawinds de concessie voor de bouw van 4 windmolenparken in Sicilië. We horen er niets meer van. Nochtans zijn ze zeer lucratief. In Italië worden groenestroomcertificaten berekend op het geïnstalleerd vermogen en niet op de productie. De wind rond de windmolenparken in Sicilië is plots gaan liggen. Tot 2010 had Vito Nicastri het totale monopolie van de windenergie op Sicilië, sommigen zeggen zelfs gans Zuid-Italië. Diverse bronnen melden ons dat de assets van Vito Nicastri in 2010 bevroren werden en dat ze recent ook nog in beslag genomen werden wegens witwaspraktijken voor de Siciliaanse maffia.

Men meldt ons ook nog een ander Italiaans verhaal, of liever een soort commedia dell'arte.

In 2008 werd in Pontedera een windmolenpark van Electrawinds met een geïnstalleerd vermogen van 8MW operationeel. Pontedera is een gemeente in de Italiaanse provincie Pisa (regio Toscane) en telt een kleine  30.000 inwoners. De gemeente is bekend omdat het hoofdkwartier van Piaggio (vespa) er gevestigd is. Electrawinds had voor de bouw van het windmolenpark een contract afgesloten met de gemeente Pontedera van Paul Marconcini. Herinner mij er aan, beste Johan, dat ik je de foto bezorg waarop je trots naast burgemeester Marconini prijkt samen met de gebroeders Desender van Electrawinds. Marconini was er burgemeester van 1999 tot 2009, om dan uit de politiek te stappen. In april 2010, amper 4 maanden nadat hij uit de politiek stapte, duikt hij plots op in de raad van bestuur van Electrawinds Pontedera srl. In mei 2011, na een klacht van gemeenteraadslid Allessandro Puccinelli, stapt dhr. Marconi uit de raad van beheer van Electrawinds Pontedera srl om een maand later te gaan zetelen in de raad van bestuur van Electrawinds Italië spa.

Een schijnmanoeuvre dat ons een déja-vu gevoel gaf. Tijdens de verkiezingscampagne in 2010 stapte je op uit het bestuur van Electrawinds NV en Electrawinds Windpark Sint-Lievens-Houtem nv, om een maand later op 7 juni 2010 op te duiken in de raad van bestuur van het Eldepasco, een off-shorewindmolenpark op de Bank zonder Naam met Electrawinds als aandeelhouder. Dit was 4 dagen voor de verkiezingen van 13 juni en omdat niemand daar lucht zou van krijgen werd de benoeming in de raad van bestuur van Eldepasco pas in het staatsblad gepubliceerd op 21 maart 2011, dit gelijktijdig met de melding van je ontslag uit de raad van bestuur van Eldepasco op 18 februari 2011. Electrawinds had namelijk al zijn aandelen in Eldepasco verkocht aan Colruyt. Honi soit qui mal y pense. Ons slecht karakter doet ons zelfs geloven dat Colruyt de ultieme redder van Electrawinds wordt, maar eerst moeten de windaandelen nog onder zeespiegelniveau zakken.

 

Maar nu terug naar Italië. In augustus 2012 legde gemeenteraadslid Puccinelli opnieuw klacht neer en vroeg naar de oprichting van een gemeentelijk onderzoekscommissie omdat er uit de jaarrekening gebleken was dat Electrawinds amper 13.000 euro per jaar aan de gemeente betaalde. Terwijl een windmolenpark in Montecatini Valdicecina, met een geïnstalleerd vermogen van 9 MW (amper 1 MW meer), garant staat voor een winst aan de stad van ongeveer 135.000 euro per jaar. Nochtans hebben beide gemeenten een  vergelijkbaar contract (2% op de winst uit verkoop van elektriciteit vloeit terug naar de gemeente)

 

In 2011 startte Electrawinds een zonnepanelenpark, Solarpark Pontedera Carpark en ook daar heeft Puccinelli bedenkingen bij. Wordt ook daar zonder twijfel vervolgd. Het is moeilijk zaken te doen in het Italiaans poesjenellentheater. Zo vertelde Guy Danonik, oprichter van het luxebordeel Villa Papillon in Brugge (HLN 26.04.08) dat hij voor zijn activiteiten in Zuid-Italië aan de maffia moest betalen en in Noord-Italië aan de communistische partij. Afpersing als lidgeld voor de rode partijkas.

 

We zijn het enige land waar we voor productie van groene energie noch zon, noch wind nodig hebben. Ze werkt op subsidies.

 

Beste Johan, je bent het opperhoofd van het Oostends Havenbedrijf. Je hebt of had de hand in de bouw van vijf van de zeven windmolenparken op zee, hetzij persoonlijk met Electrawinds (Eldepasco nv - THV Seastar - Rentel nv - Norther nv) of via allerlei constructies zoals Otary Rs en THV Mermaid, om van de sidekicks bij C-power nog te zwijgen. Met BVBA Rising Sun en nv Zon aan Zee was je dan weer actief bezig met de bouw van zonnepaneelparken. De links met allerlei investeringsvehikels van de overheid en zelfs met verpolitiseerde Waalse PS-intercommunales zijn nauwelijks te tellen. Electrawinds is niet alleen elektriciteitsproducent, maar heeft sedert mei 2010 een vergunning als elektriciteitsleverancier. Het wijzigde daarvoor de naam en het doel van Electrawinds Wallonië naar Electrawinds Distributie.

 In 2002 werden de tarieven voor de groenestroomcertificaten vastgelegd. Je hebt in 2005 als Minister van de Noordzee samen met Minister Verwilghen van Energie de prijs van de offshore groenestroomcertificaten opgetrokken tot een gemiddelde van 102 euro per MW/uur. Je hebt de garantietijd voor de windboeren om deze certificaten te incasseren van 10 jaar naar 20 jaar verdubbeld. Dit groen beleid zal in totaal 16 miljard euro extra kosten aan de verbruiker!  Om deze financiële aderlating te verhullen ga je nu een deel van de nucleaire taks van 550 miljoen euro doorsluizen naar de windboeren. Deze taks is gebaseerd op de centen die de verbruiker teveel heeft betaald aan Electrabel voor elektriciteit uit haar afgeschreven kerncentrales. Die taks moet eigenlijk teruggegeven worden aan de verbruiker en niet doorgesluisd worden van Electrabel naar Electrawinds & co, beste Johan. Dat zou pas sociaal zijn. Het houdt niet op. Van de 160 miljoen euro aan relancemaatregels die de regering aankondigde in oktober 2013 ging er weerom 48 miljoen euro naar de offschore windboeren. Zogezegd om de kosten van hun transporttarieven te verlichten. De relance aanzwengelen door windmolens op zee te subsidiëren is hetzelfde als de pensioenlasten bestrijden met je Zilverfonds.

 

De windboeren maken er eigenlijk misbruik van. Op een omzet van 90 miljoen euro haalde Belwind n.v. bijvoorbeeld 62 miljoen op met groenestroomcertificaten en amper 28 miljoen euro met verkoop van elektriciteit. Het leverde een operationele winst op van 33 miljoen euro. Dit zijn toch geen windeieren, beste Johan. Die offshore parken zijn jackpotten voor de uitbaters maar driearmige bandieten voor de verbruikers en de belastingbetalers.

 

Beste Johan, je onverdroten inzet voor bevriende bedrijven kent geen grenzen. Op 4 juli l.l. werd er nog een wetsvoorstel van jou gestemd op maat van G-tec Mineral Rescources. Eigenlijk eerder een regularisatie. Je had immers op eigen houtje al op 8 mei en op 12 juni 2012 twee " certificats de patronage" afgeleverd aan de ISA (internationale zeebodem autoriteiten) zodat G-tec op 14 januari 2013 een vergunning kreeg voor de exploratie van metaalknollen in de Clarion - Clipperton Fracture zone in de Stille Oceaan. Mosterd na de maaltijd. De exploratie daarvan zal gebeuren door de baggeraars van DEME, een onderdeel van de machtige VINCI groep die met haar octopus aan bedrijven zoals bouwondernemingen  CFE en MBG als het ware Oostende koloniseert. Maar over dat vriendenclubje later meer. Het zou ons nu te ver leiden.

Het is wat bevreemdend dat G-tec haar zetel heeft in het administratief gebouw van het Autonoom Gemeentebedrijf Haven Oostende (AGHO). Het moederbedrijf is immers gevestigd in SPA en de administratieve kantoren in Deinze. Een extra brievenbusadres van een bedrijfje is een mooie vorm van window dressing op het economisch kerkhof aan de Oostendse havenoevers.

Het administratief gebouw van de Haven Oostende aan de Slijkensesteenweg 2 is immers zowat het Camelot van je " duurzame " keizerrijk. Het is de zetel van alle bedrijven waar je de scepter zwaaide voor je in december 2011 opnieuw minister werd (AGHO, OTARY nv, Rentel nv, multitech nv, rebo nv...).

Of is het hemdje terug nader dan het rokje? G-tec levert immers ook  gespecialiseerde diensten voor offschore windmolenparken waarvan Electrawinds aandeelhouder is. Vandaar onze bedenkingen.

 

Er is geen betere Lobbyist dan een minister die de wetten kan veranderen " à la tête du cliënt "

 

Nietsche zie ooit:

"een visionair is iemand die liegt tegen zichzelf, een leugenaar is iemand die liegt tegen anderen."

 Wie zijn wij om zo'n wijs iemand tegen te spreken.

 

Achtingsvolle groeten,

Jean Marie Dedecker.