Share/Save/BookmarkStuur naar een vriendAfdrukken

Open brief

Open brief aan Keizer Karel De Gucht, Eurocommissaris en zoveel meer …

05/12/2011 10:44 - Open brief

Weledelgestrenge Heer Karel De Gucht,

Dat u mij vandaag 4 december in het Nieuwsblad beschuldigt een hand te hebben in uw belastingperikelen is mij te veel eer aan doen...

 

Als notoir parlementair backbencher heb ik geleerd dat er drie categorieën burgers zijn. Zij die onder de wet staan, (en die men laat betijen omdat ze niets bezitten) zij die binnen de wettelijke lijntjes kleuren (en braafjes de helft van hun loon doorstorten naar de Staat) en zij die boven de wet staan. U behoort volgens mijn bescheiden mening tot die laatste categorie. Lui die wetten maken voor een ander maar die denken dat ze er zelf niet aan onderworpen zijn. In de meeste gevallen komen ze er nog mee weg ook. In ons verzuilde landje hebben ze immers zelf de mensen benoemd die hun handel en wandel moeten controleren, van politie en fiscus tot justitie. Ik heb mijn lesje geleerd met de verkoop van het gerechtsgebouw te Veurne aan bvba Redeba. Naast het Veurnse justitiepaleis kocht dit bedrijfje met een kapitaaltje van amper 20.000 euro ook nog vijf andere overheidsgebouwen voor een totaal bedrag van 45 miljoen euro. Zeer lucratief want de overheid huurt alles terug met formidabele huurprijzen. Sale and lease back. Tot op vandaag weet niemand wie achter het schimmige Redeba zat. Het werd beheerd door een spookfirma (Banner Mobilfisc Ltd.) vanuit het fiscaal paradijs, Tipperary in Ierland.

Toen de Veurnse onderzoeksrechter Yves Vanmaele mij meedeelde dat uzelf samen met de immobiliën familie Jaspers achter Redeba zat ben ikzelf even op onderzoek uitgegaan. Ik citeer uit het Pro Justitia van 06.06.2009 van de heer Vanmaele "tijdens één van de vele meetings liet de heer Laurent Jaspers zich ontvallen dat zijn vader bevriend was met minister De Gucht en dat deze participeerde met zijn vader in aankopen van openbare gebouwen, waaronder het Administratief Centrum te Veurne". In ieder beschaafd land zou er dan een juridisch onderzoek starten naar de handel en wandel van de betrokkenen, maar niet in dit bananenkoninkrijk van gerechtelijke vazallen.

De klokkenluider werd aan de schandpaal genageld door een incestueus spel van uw kompanen Dewael, Verhofstadt en Hilde Vautmans met de Staatsveiligheid en de media. Maar daarover later nog meer, de wet Franchimont verbiedt me voorlopig nog uit het dossier te klappen. Alhoewel ik wel moet zeggen dat ik van uw klacht wegens laster en eerroof vrijgesproken ben.

Eerlijkheidshalve moet ik u ook bekennen dat ik in de Kamercommissie van 12.11.2008 nogal tekeer ben gegaan tegen u over de handel in voorkennis bij  het Fortis - debacle. Op 3 oktober 2008 had uw familie  in het Fortis kantoor van Berlare nogal wat Fortis aandelen op de valreep van de hand gedaan vooraleer ze volledig waardeloos werden. Alhoewel u eerst ontkende dat uzelf op de bewuste 3 oktober met de Fortis kantoordirecteur gesproken had moest u achteraf door telefonieonderzoek deze leugen toegeven. In uw verklaring aan de Gentse Procureur - Generaal, F. Shins zegt u: "zich niets meer te herinneren."

Het persoonlijk en vertrouwelijk verslag van Shins aan Kamervoorzitter Dewael van 16.03.2009 over deze zaak ligt ter inzage bij mij, indien u mij van enige vooringenomenheid zou verdenken.

Uw drie telefoontjes op dezelfde bewuste 3 oktober naar uw vriend Leo Debacker, voorzitter van de Raad van Bestuur van uw beleggingsfirma NV Merit Capital, werden door P.G. Shins geklasseerd als "de inhoud van dit gesprek kan evenwel niet achterhaald worden". Nochtans had een medewerker van Merit Capital, die u doorverbonden heeft met uw boezemvriend Leo, verklaard dat u informeerde naar " de toestand met Fortis". Logevrienden steunen mekaar in goede en bange dagen. De zoon van Leo, Philippe De Backer, zetelt vandaag in het Europees Parlement als opvolger van uw andere vriend Dirk Sterckx. Honi soit qui mal y pense.

Geloof het of niet, Weledelgestrenge Heer De Gucht, dit waren de twee enige keren dat ik tegen u van leer ben getrokken, niettegenstaande uw viscerale afkeer voor ondertekenaar. Met het oude onderzoek van 2004 bijvoorbeeld, door het parket van Dendermonde, waar uw echtgenote Mireille Schreurs - behalve vergissing mijnentwege - toch politierechter is, naar handel in voorkennis met Bricsnet-aandelen, had ik niets te maken. Het was Nasdaq Europe die toen een klacht had ingediend tegen u omdat u aandeelhouder-bestuurder was van het failliete Bricsnet met verdachte beurstransacties. Zoals gebruikelijk bij zaken met voorkennis, kon het causaal verband niet bewezen worden en werd de zaak geseponeerd. Ik ga ook nooit in op geruchten behalve als ze van een beëdigd onderzoeksrechter komen. De geruchtenmolen over de betrokkenheid met de familie Jaspers bij de herinrichting van de "Diplomatenzaal" op de luchthaven van Zaventem of bij de verkoop van onze ambassade in Tokio is aan mij  niet besteed. Ook niet de verhuis van de permanente vertegenwoordiging bij de EU naar de Wetstraat 61/63. Ik klasseer dat bij de categorie " geruchten" en zou dat zelfs niet durven indelen bij de categorie "waar er rook is, is er vuur". Hetzelfde voor alle "links" naar uw logebroeder Jean Claude Deshamps, die u niet alleen kent van Merit-Capital en de Gimv maar ook als partner in de management vennootschap MGTP en de TEG (Trans European Grouwth Fund) met belangen in het technologiebedrijf Gnossis en Zincpower. De Gimv, de NIB en het Frans IDI stijfden het fonds dat al na drie participaties verdween bij gebrek aan succes. Was het Zincpower niet dat door de gebroeders Bleyen frauduleus leeggezogen werd en dan overging in de Galva Power Group NV waarin u als bestuurder zetelde samen met het Waalse Carmeuse? Dan werd het Vista NV met u als bestuurder  uiteindelijk opgekocht door het Britse Hill & Smith. Ik weet het, het is een kluwen waarin een kat haar jongen niet meer terugvindt. Volgens de krant De Standaard passeerde u aan de kassa voor 1,3 miljoen euro en waren er heel wat klachten tegen u die uitmondden in procedures tegen de Belgische Staat, die u overigens als VLD-kopstuk allemaal won. Is het dan toch niet verwonderlijk dat een onverlaat bij de fiscus het aandurft uw fiscale reilen en zeilen uit te pluizen? Eerlijk, ik heb er niets mee te maken. Wie tegen een soutane plast krijgt de spatten in zijn gezicht.

Als donkerblauw liberaal (libertair) heb ik alle respect voor hardwerkende Vlamingen die naast hun schamele (belastingsvrije) overheidswedde en het hongerloon van een buitenhuis werkende vrouw nog wat bijklussen in allerhande ondernemingen. Niet alleen bij het ter ziele gegane Dexia of de Gemeentelijke Holding maar ook bij heuse privébedrijven. Of het nu Merit Capital NV, Immo Degus NV, of SS La Macinaia is, het zijn mijn zaken niet.

Aanvaard, Weledelgestrenge Heer De Gucht mijn gevoelens van innige deelneming in uw fiscale beslommeringen, en dat die vermaledijde klokkenluider bij de belastingen ook moge hangen (iets waar ik geenszins aan twijfel).

 

Sans rancune,

Uw nederige onderdaan,

 

Jean Marie Dedecker

 

PS: ik wens u alle rust toe aan de zijde van uw eega in Toscane.