Share/Save/BookmarkStuur naar een vriendAfdrukken

Opinies

Open Brief aan Guy Verhofstadt

19/05/2009 11:13 - Opinie

Derk Jan Eppink, boegbeeld van Lijst Dedecker (LDD) voor de Europese verkiezing, roept in een open brief Guy Verhofstadt op om de kiezer te geven waar het recht op heeft: een eerlijk debat ten gronde over de Europese uitdaging.

"Kiezers hebben recht op dat debat. Zeker enkele weken voor de verkiezingen. Dit is niet het moment om u te verstoppen."

(...)

Beste Guy,

In de eerste plaats zou ik U willen feliciteren met twee boeken die U de voorbije maanden heeft uitgegeven over Europa, te weten de ‘New Age of Empires' en ‘De weg uit de crisis'. Ik heb ze met belangstelling gelezen. Maar helaas ben ik het met veel van uw conclusies niet eens.

De voorbije weken is er veel geklaagd over de aard van de verkiezingscampagne. Deze zou te veel over incidenten gaan en te weinig over inhoud. Ik ben het daarmee eens: te veel relletjes en steekvlammen, te weinig gefundeerd discours. Ik ben vragende partij om te spreken over de inhoud. Daarom daag ik U uit tot het debat.

Maar het valt me op dat U het echte, tegensprekelijke debat mijdt en ontloopt. U drukt uw snor als het gaat over de botsing van argumenten.

U lanceert voorstellen die U vervolgens weigert te verdedigen tegenover uw politieke opponenten. U debatteert, maar enkel in China. In Vlaanderen spreekt U, maar enkel met uzelf. Daarbij krijgt U volledige steun van de publieke omroep VRT die optreedt als uw persoonlijke reclamebureau, op kosten van de belastingbetaler. De U bevriende media schilderen U af als een Mozes die op de bergtop staat en die het Beloofde Land ziet.

Wellicht mag ik U suggereren van die berg af te komen en terug te keren tussen de gewone mensen! Ik zou U ook willen adviseren niet naar het Meer van Galilea te gaan in een poging over water te lopen. Het meer is diep en het water is nat. Bovendien bent U Jezus niet.

U verzaakt aan het tegensprekelijk debat, terwijl uw voorstellen verreikend zijn. U pleit voor de invoering van een Europese belasting, voor de vertwintigvoudiging van de EU-begroting, voor de invoering van een Europees leger, voor de toetreding van Turkije en voor een ‘investeringsplan' waarvoor de EU voor 1.000 tot 4.000 miljard euro schulden zou moeten aangaan.

Dat laatste bedrag is zoveel als het bruto nationaal produkt van Duitsland en de Benelux-landen bij elkaar. Daarmee bent U de meest radicale Eurofederalist die droomt van een ‘Verenigde Staten van Europa'. U heeft recht op uw droom. Maar de kiezers hebben recht op de waarheid.

Ik beschouw me als Eurorealist en heb het boek ‘De Eurorealisten komen' gepubliceerd. Ik ben pro-Europa, geen Euro-scepticus die de EU van binnenuit wil onderuithalen. Ik bied daarom een realistisch alternatief voor een ander, werkbaar Europa. Op terreinen als energie- en immigratiebeleid moet zelfs meer Europa komen.

Ik bepleit voorstellen die ‘haalbaar en betaalbaar' zijn. De EU zou zich moeten toeleggen op hoofdtaken (economisch-financieel beleid, transport, energie, immigratie) die de basis vormen voor onze welvaart en moet afzien van betuttelende regelneverij.

Ik ben niet voor een Europese belasting. U denkt dat zo'n Eurotaks de burger dichterbij Europa brengt. Ik vrees het tegendeel: het zal een revolutie ontketenen, tegen Europa.

U wilt Turkije erbij. Voor mij is Turkije een brug te ver. Het Turks lidmaatschap zou de opnamecapaciteit van de EU ver overstijgen. Europa heeft toegepast gezond verstand nodig, geen wilde plannen.

Europese integratie werkt alleen met ‘de kunst van het mogelijke', niet met blind voluntarisme. Idealisme zonder pragmatisme is als een schip zonder kompas.

Zoals ex-premier Jean-Luc Dehaene opmerkte, gaat de verkiezingsstrijd niet tussen U en hem want U bent beide Eurofederalisten. Dehaene is het in enkelvoud, U bent Eurofederalist in het kwadraat.

Eigenlijk zijn alle traditionele partijen het met elkaar eens, inclusief Groen! Voor Groen bent U ‘groene Guy' en SP.A-lijsttrekster Kathleen Van Brempt wil U welkom heten in de socialistische fractie omdat uw voorstellen al geruime tijd in het programma staan van de Europese socialisten.

De strijd gaat daarom tussen Eurofederalisten en Eurorealisten; tussen het nastreven van een utopie of het realiseren van het haalbare. Dit is de inzet van het debat over Europa en dat is nu juist het debat dat U mijdt, zich verschuilend achter monologen en de facades van de U bevriende media.

U verkondigt het evangelie. Maar profeten sluiten zich vaak op in het eigen gelijk omdat ze de toets van de werkelijkheid vrezen. Die test is nu precies het fundament van een burgerdemocratie en de ‘open debatcultuur' die U vroeger zo hartstochtelijk bepleitte.

Kiezers hebben recht op dat debat. Zeker enkele weken voor de verkiezingen. Dit is niet het moment om zich te verstoppen.

Daarom roep ik U op tot het tegensprekelijk debat.

 

Met vriendelijke groet,

Derk Jan Eppink