Share/Save/BookmarkStuur naar een vriendAfdrukken

Persberichten

Oorzaak onbewoonbare en ongeschikte woningen vaststellen via ‘staat van bevinding’

01/02/2011 17:00 - Persbericht

Uit een schriftelijke vraag van Vlaams Volksvertegenwoordiger Patricia De Waele (LDD) blijkt dat de provincie Antwerpen koploper is inzake ongeschikte en onbewoonbare woningen. De andere provincies scoren merkelijk beter, West-Vlaanderen is zelfs de beste leerling van de klas.

De bekomen cijfergegevens moeten noodzakelijkerwijze worden genuanceerd. Rekening houdend met het grotere bevolkingsaantal is het immers evident dat er meer verhuurde eigendommen zijn in de provincie Antwerpen dan elders. In vergelijking met de vorige jaren treden er bovendien weinig of geen significante verschillen op, wat wijst op een verouderend patrimonium. Tevens blijkt uit de bekomen gegevens dat er op een totaal van 460.000 verhuurde private woningen in Vlaanderen, nauwelijks 0,3%  ongeschikt en onbewoonbaar verklaarde woningen zijn.".

Eerder informeerde Patricia De Waele naar het aantal toegekende vrijstellingen of schorsingen. Hieruit bleek dat heel wat verzoek- en/of bezwaarschriften uiteindelijk worden ingewilligd. Het aantal woningen dat bijgevolg terecht ongeschikt of onbewoonbaar werd verklaard is bijgevolg veel kleiner.

Patricia De Waele: "Het is duidelijk dat de woonkwaliteit een streefdoel op zich moet blijven. Hardleerse huiseigenaars moeten hun woningen aanpassen, conform de Vlaamse wooncode,... maar we mogen de ogen niet sluiten voor de oorzaken van de ongeschikt- of onbewoonbaarheid."

Zo pleit Patricia De Waele in de commissie 'Wonen' van het Vlaams Parlement om ook rekening te houden met verhuurders die het slachtoffer zijn van malafide huurders.

Patricia De Waele: "Meer en meer stellen we immers vast dat huurders misbruik maken van hun rechten. De verhuurder heeft daartegen weinig verweermiddelen. Als we de private verhuurder als een belangrijke woonactor willen behouden zal de overheid een duidelijk vertrouwenswekkend signaal moeten geven."

Reacties op "Oorzaak onbewoonbare en ongeschikte woningen vaststellen via ‘staat van bevinding’"

Vernaeve Jozef
02/02/2011 10:25
Volledig akkoord dat zowel de verhuurder als de huurder rechten en plichten hebben.

Toch deze opmerking en dit na mijn laatste ervaring met zoeken naar een nieuwe woning na 26 jaar huren van dezelfde verhuurder, wegens ongeschiktheid van de woning .

Ik stel vast dat verhuurders door de onverschilligheid van de huurders zodanig worden geconfronteerd met certificaten, keuringen, boedelbeschrijvers etc ...... Doch als men eerlijke huurder op zoek gaat naar een woning of appartement, dan is het dus ook een echte jungle .

Verhuurders hebben alle certificaten en diens meer, maar wat ik vaststel is dat die certificaten, boedelbeschrijvingen, syndicus, immobiliën kantoren alles behalve bonafide zijn en de eerlijke huurder ook op abnormale kosten jagen .
Zou het niet beter zijn om nu eindelijk eens een code te maken die niet valt of staat met de eerlijkheid van de tussenpersoon of deskundige, waarvan ik mij durf de vraag te stellen. Is dit niet een middel om dankzij die tussenperson en deskundige ( meestal juristen) te zorgen voor een echte jungle waarin zowel de verhuurder als de huurder het gelach blijven betalen.

In 2000 meldde ik aan de woningmaatschappij dat onze woning abnormale barsten vertoonde en dit structureel diende te worden hersteld. Resultaat : in 2010 moeten verhuizen zonder dat men een oplossing heeft geboden. Beter nog de huisvestingsmaatschappij laat er dan nieuwe huurders in komen, meestal OCMW-ers die dan voor de minimum er blijven squateren. Wij als eerlijke brave maandelijks betalende huurder mogen op zoek naar een nieuw appartement, dat ons by the way wel bijna het dubbel kost, en waar men dan in contact met makelaars en eigenaars die vooral een zaak kennen - hun rechten en toch zo weinig rekening houden met de bonafide huurder.
Een " tegensprekelijke" boedelbeschrijving die niet zo tegensprekelijk is want de deskundige doet zijn bezoek samen met de eigenaar en huurder en als je daarna vraagt om welbepaalde gebreken te willen vermelden wordt dit niet gedaan want ja U heeft toch reeds getekend . Tekent je niet dan heb je geen appartement ! - Syndicus bijdragen - om dan vast te stellen dat je als huurder zelfs geen afrekening moogt vragen - of ook geen huurcontracht meer, Compromis tekenen bij immobiliën kantoor om dan achteraf vast te stellen dat men het pand wel verhuurt heeft aan iemand anders - Vrijheid van de eigenaar- Of maw de andere is een gemakkelijkere huurder - stelt geen vragen en aanvaard alles.
Zo hebben wij 3000 € verloren door een contract te tekenen voor een rijwoning - bleek echter dat de aardgas leiding tot 01.01.2011 goedgekeurd was en dat wij dan wel na het tekenen van het huurcontract geen centrale verwarming konden installeren omdat die aardgas leiding volledig diende te worden herkeurt . Zelf mochten wij de aansluiting niet doen want dit moet gebeuren door erkende installateur die pas in maart2011 kon komen terwijl wij wel vanaf oktober 2010 de huishuur mochten betalen.

Dus moraal van het verhaal : Wat minder regeltjes en inderdaad een correcter werken tussen huurder en verhuurder en absoluut het ophouden van de tussensector die zijn zakken vult op alle mogelijke manieren met allerlei regeltjes die vooral hun zakken vullen en waar zowel de huurder als de verhuurder het gelach van betalen en achteraf moeten vaststellen dat dit toch maar allemaal gebakken lucht is .
Hoog tijd dat men terug keert tot echte duidelijke regels waarin vooral het wederzijds respect en vertrouwen de hoofdregel zijn.
ANITA GORISSEN
01/02/2011 20:32
Eindelijk ook eens iets positeif voor de verhuurder.

Na een EPC - Electrische Keuring...... eindelijk eens een huurdercertificaat.

Met waarborg van het Huurderssyndicaat..
(doen die ook eens wat nuttig werk.)

Geef ook uw mening!

Naam:*
E-mail (wordt niet getoond):*
Uw reactie:*