Share/Save/BookmarkStuur naar een vriendAfdrukken

Verschenen

'Onvoldoende industrieel beleid' (De Tijd, 9 februari 2012)

09/02/2012 08:50 - Verschenen

Vlaams Parlement buigt zich over toekomst Vlaamse industrie

Oppositie niet mild

Het voltallige Vlaams Parlement heeft gisteren drie uur lang gedebateerd over de toekomst van de industrie in Vlaanderen. De concrete aanleiding waren de recente ontslagen bij onder meer Bekaert. Maar volgens de oppositie is het geen toeval dat het Parlement zich voor de vierde keer in 2,5 jaar buigt over de toekomst van de Vlaamse industrie.

'Het industrieel beleid is onvoldoende. De regering toont te weinig daadkracht om de erosie van het industrieel weefsel tegen te houden', aldus LDD-fractieleider Lode Vereeck. 'Wat was de reactie van de regering op de ontslagen bij Bekaert? 'We gaan de Industrieraad om advies vragen.' Maar waar blijven de concrete maatregelen?' 'Die maatregelen staan in het Nieuw Industrieel Beleid dat de regering in mei heeft voorgesteld', repliceerde Vlaams minister- president Kris Peeters (CD&V). 'Daarmee ontwikkelen we op lange termijn een innovatieve, duurzame industrie.'

Industrieel Beleid

Als concrete maatregelen noemde hij de strategische opleidings- en investeringssteun, de ecopremie. 'Daarnaast is het Tina-fonds operationeel (zie inzet) en kregen strategische onderzoekscentra zoals Imec een nieuwe subsidieovereenkomst. Er wordt ook ingezet op competenties via het loopbaanakkoord van de sociale partners en het aanwakkeren van de interesse van jongeren voor de sector. Ten slotte nemen we ook flankerende maatregelen, zoals een aanpak van de vergunningsprocedures.' Peeters relativeert de kritiek dat de Vlaamse economie steeds minder competitief wordt. 'De fundamenten van ons economisch weefsel zijn sterk. Inzake loonkosten scoren we niet goed in vergelijking met andere innovatiegedreven Europese regio's. Maar de Vlaamse export blijft groeien en versterkt zich op nieuwe markten. In de eerste negen maanden van 2011 steeg de export nog met 12,7 procent ten opzichte van 2010.' Innovatie is en blijft het kernwoord. 'Vlaanderen besteedt vandaag 2,1 procent van het bbp aan onderzoek en ontwikkeling (O&O)', zei Peeters. 'De Vlaamse regering investeert meer in innovatie, maar ook de bedrijfsuitgaven voor O&O stijgen.' Toch leek de oppositie weinig onder de indruk van het innovatiebeleid. Voormalig minister van Innovatie Patricia Ceyssens (Open VLD) gaf haar opvolgster Ingrid Lieten (sp.a) een stevige sneer: 'U hebt innovatie de voorbije jaren stiefmoederlijk behandeld, het innovatiebeleid gepolitiseerd en uw eigen innovatieverplichtingen niet nagekomen. Een Vlaams minister die de industrie schoffeert in plaats van waardeert, is een unicum.' Lieten noemde die opmerkingen 'intellectueel oneerlijk. 'Onze investeringen in innovatie stijgen en we maken daarbij duidelijke keuzes.'

© 2012 Mediafin