Share/Save/BookmarkStuur naar een vriendAfdrukken

Verschenen

"Ondertunnel Dampoortsluis" (Het Laatste Nieuws, 28 maart 2012)

28/03/2012 07:32 - Verschenen

"De verbreding van het Schipdonkkanaal is en blijft een onrealistisch en onnodig project", aldus Vlaams parlementslid Ivan Sabbe (LDD). Als alternatief voor de ontsluiting van de Zeebrugse haven voert de volksvertegenwoordiger onder andere de verbreding en verdieping van het kanaal Gent-Brugge, het vervangen van de verouderde Dampoortsluis aan.

De volksvertegenwoordiger voert verschillende alternatieven aan voor de ontsluiting van de haven van Zeebrugge. "Het binnenvaartnetwerk tussen Zeebrugge en Gent moeten we opwaarderen door het kanaal Gent-Brugge te verbreden en te verdiepen en de verouderde Dampoortsluis te vervangen door een nieuwe en bredere sluis, zodat schepen tot minimaal 2.500 ton vlot kunnen doorvaren." Havenvoorzitter van Zeebrugge, Joachim Coens:"Het is belangrijk om de binnenvaart rond Brugge Gent en de Ringvaart op korte termijn te verbeteren. Het dossier rond het Schipdonkkanaal zit al zo lang vast jaar vast." Het meest opvallende voorstel moet toch wel de tunnel onder de Dampoortsluis zijn. Waardoor het einde van de Damse Vaart verbonden wordt met de Wulpenstraat aan de andere kant van de Brugse Ringvaart. "Ook de mogelijkheid van minitunnels onder de Ringvaart moet worden onderzocht. Zo zou het verkeer van en naar de binnenstad vlotter verlopen. Daarnaast moet de estuaire vaart zich verder competitief kunnen ontwikkelen. (Estuaire vaart is scheepvaart met versterkte binnenschepen tussen havens zoals Zeebrugge en Oostende, niet via het binnenland maar langs de Noordzee, red.) De kostprijs van de estuaire vaart ten opzichte van gewone binnenschepen van gelijkaardige grootte moet omlaag. Verder is het noodzakelijk dat nauwlettend wordt toegezien op de voortgang van het derde en het vierde spoor tussen Zeebrugge en Gent en de realisatie van de A11-autoweg." Minister Hilde Crevits wacht liever tot het dossier in het parlement komt op 19 april. "Iedereen kan zijn stem laten horen. Het parlementair werk is nog volop bezig. De studies worden in alle rust bekeken en verder besproken met de Vlaamse regering." Volgens Sabbe, die in het verleden al vaak zijn ergernis liet blijken over de vele studies rond de verbreding, is het hele dossier nutteloos. "Investeren in het opwaarderen van het Schipdonkkanaal zal niet rendabel blijken, omdat de Leie, de Schelde en de verbinding naar Frankrijk niet de noodzakelijke breedte zullen halen. De Leie zou tegen 2017 tot aan de Franse grens worden omgevormd tot een waterweg voor schepen tot 4.500 ton, dit is een goeie zaak voor de Vlaamse havens, maar die investeringen garanderen nog geen aansluiting op het Seinebekken tot Parijs. Voorbij de Franse grens is en blijft de Leie slechts bevaarbaar voor schepen tot 1.350 ton en is de rivier de Deûle een belangrijke missing link als we schepen tot 4.500 ton vanuit de Vlaamse havens tot in Parijs willen brengen. De communicatie van de Fransen is onduidelijk. Mogelijk geven ze voorrang aan een betere ontsluiting van de haven van Duinkerke." Daarom ziet Sabbe maar een oplossing. "Ik zal de Vlaamse regering vragen om het studiewerk met betrekking tot het Schipdonkkanaal te stoppen en de verbreding te schrappen."

© 2012 De Persgroep Publishing