Share/Save/BookmarkStuur naar een vriendAfdrukken

Persberichten

Ondanks nieuw woondecreet zijn verhuurders nog steeds de dupe

06/04/2011 18:16 - Persbericht

De Vlaamse regering heeft, deze namiddag, bij wijzigingsdecreet een aantal bestaande decreten aangepast, zogenaamd om onder meer de kwaliteitsbewaking van woningen te verbeteren. Vlaams volksvertegenwoordiger Patricia De Waele (LDD) stelt vast dat de intentie om de kwaliteitsbewaking inzake het woonbeleid te optimaliseren op zich niet volstaat. Essentieel is immers dat de Vlaamse overheid hoogdringend de private eigenaar of verhuurder als een volwaardige partner in het woonbeleid aanziet, temeer omdat diezelfde overheid er zelf niet in slaagt om alle kwetsbare huurders degelijk te huisvesten.

Patricia De Waele: “De finaliteit van het nieuwe wijzigingsdecreet is volstrekt onduidelijk. Beoogt men de woonkwaliteit te verhogen of beoogt men de verhuurder in een zodanige positie te brengen dat die verder ontmoedigd wordt? Is het niet beter om te sensibiliseren dan te bestraffen? … LDD streeft inzake de woonactoren naar een gezond evenwicht tussen huurders en verhuurders. Het nieuwe wijzigingsdecreet draagt er alvast niet toe bij om dat evenwicht te helpen realiseren.”

Om enkele anomalieën uit het woondecreet weg te werken, pleit Patricia De Waele er tevens voor om o.a. diplomavereisten voor wooninspecteurs in te voeren en voor het sluitend – voor derden tegenstelbaar – opnemen van een plaatsbeschrijving of een ‘staat van bevinding’, dat bij het betrekken van de woning als basisdocument fungeert om zodoende de belangen van de verhuurder beter te beschermen. Zo ziet de wooninspecteur van bij de rondgang hoe de woning initieel door de eigenaar werd afgeleverd.

Patricia de Waele: “De eigenaar of verhuurder wordt via dit wijzigingsdecreet nodeloos opgezadeld met bijkomende regelgeving en betutteling. Hogere boetes, een hogere pakkans en een tanende rechtszekerheid zijn hun deel. Ik kan enkel concluderen dat deze houding is ingegeven door een diep wantrouwen ten aanzien van eigenaars/verhuurders. In diezelfde logica wordt bij de kwaliteitsbewaking de verantwoordelijkheid van de huurder systematisch genegeerd. De huurder wordt steevast als een slachtoffer voorgesteld, hoewel ook hij in de werkelijkheid een minstens even grote verantwoordelijkheid draagt. Dit is meten met twee maten en twee gewichten.”

Reacties op "Ondanks nieuw woondecreet zijn verhuurders nog steeds de dupe"

patricia
07/04/2011 16:39
ik zal er inderdaad blijven op hameren dat LDD veel belang hecht aan een gezond evenwicht in het woonbeleid. Wederrechtelijke verantwoordelijkheid - ook van de huurder - mag geen taboe meer zijn. bedankt voor elke tip. Patricia
jean marchand
07/04/2011 10:36
Volledig mee eens,
De verhuurder wordt met extra kosten en administratie opgezadeld die vele daarvan uit handen moeten geven omdat het allemaal te ingewikkeld wordt. Veel verhuurders zijn ook maar gewone burgers.
Dit jaagt enkel de huurprijs omhoog en bovendien hebben de huurders zoveel rechten die vele goed kennen die weigeren huur te betalen, die daardoor zoveel probleem veroorzaken dat de verhuurder zijn eigen rekeningen niet meer kan betalen.
Ik pleit daarom voor sociale huurkantoren die beider belangen hoog houden
Michel Goormachtigh
06/04/2011 20:54
Patricia,
Waarom stelde je niet dat het de bedoeling is om de verhuurders de laan uit te sturen zodat de politiek gecontroleerde OCMW's en Sociale Bouwmaatschappijen vrij spel krijgen? Nu men geen benoemingen meer kan doen in het Volkshuis zoekt men naar uitwegen, zoals het verlenen van sociale woningen.
M.

Geef ook uw mening!

Naam:*
E-mail (wordt niet getoond):*
Uw reactie:*