Share/Save/BookmarkStuur naar een vriendAfdrukken

Verschenen

ONBETROUWBARE OVERHEID (Het Belang van Limburg, pag. 2, 10/10/2012)

10/10/2012 09:43 - Verschenen

DE KERN

Uit het antwoord van Vlaams minister van Begroting Philippe Muyters (N-VA) op vragen van Vlaams parlementslid Lode Vereeck (LDD) blijkt dat de Vlaamse overheid de meeste van haar facturen niet op tijd betaalt. Vooral het Vlaams Infrastructuurfonds zou nalatig zijn. Vorige week was ook het handelsinformatiebureau Graydon in een studie al tot de conclusie gekomen dat de Vlaamse overheid in het tweede kwartaal van dit jaar slechts de helft van haar facturen op tijd betaalde.

Dit is ontoelaatbaar, en wel omwille van twee redenen. De eerste is dat facturen die te laat betaald worden, aanleiding geven tot verwijlintresten.

Van 2004 tot en met 2011 betaalde de Vlaamse overheid in totaal 72 miljoen euro aan verwijlintresten of gemiddeld 9 miljoen euro per jaar. Vorig jaar daalde dat tot 5,6 miljoen euro. Tijdens de eerste zes maanden van dit jaar is er opnieuw sprake van een toename.

Het spreekt voor zich dat deze verwijlintresten betaald worden met belastinggeld.

Daarnaast is het ook zo dat wanneer de overheid haar facturen niet op tijd betaalt, dit tot financiële problemen kan leiden bij de bedrijven die goederen hebben geleverd of diensten hebben verleend aan de Vlaamse overheid. In het ergste geval kan dat tot een faillissement van het betrokken bedrijf leiden. Faling betekent ontslagen, werkloosheid en werkloosheidsuitkeringen. Ook die moeten betaald worden door de belastingbetaler.

Met andere woorden, wanneer de overheid haar verplichtingen niet nakomt, dan draaien wij als belastingbetaler daarvoor op. Dat is ergerlijk omdat de overheid er als de kippen bij is om ons te sanctioneren wanneer we onze inkomensbelasting of onze grondbelasting niet op tijd betalen. Van een overheid zou men mogen verwachten dat ze een voorbeeldfunctie heeft.

De federale overheid is in hetzelfde bed ziek. Gisteren raakte bekend dat de Nederlandse minister van Infrastructuur zich blauw ergert aan het feit dat onze regering en de NMBS zich niet houden aan de in 2005 gemaakte afspraken over het inzetten van een snelle trein tussen Brussel en Den Haag via Breda. Er is geen geld. Dit kan niet. Of men maakt een afspraak en men houdt daarmee rekening bij de financiële planning voor de volgende jaren. Of er is geen geld en men maakt geen afspraak. We dringen er terecht op aan dat de Nederlanders zich houden aan de afspraken over de uitdieping van de Westerschelde en het arrest van het Internationaal Arbitragehof over de IJzeren Rijn respecteren.

Maar door zelf onze afspraken niet na te komen, verzwakken we onze positie.

reacties: dekern@hbvl.be

© 2012 Concentra