Share/Save/BookmarkStuur naar een vriendAfdrukken

Persberichten

Nog veel onduidelijkheden, maar zeker geen Copernicaanse omwenteling

24/09/2011 21:06 - Persbericht

LDD wenst voorlopig nog niet ten gronde te reageren op het bereikte akkoord over de hervorming van de financieringswet wegens de afwezigheid van concrete teksten, maar ook omdat het luik over de overdracht van bevoegdheden nog niet is afgerond.

LDD verbaast zich wel over het feit dat de onderhandelaars zich nu al over de financieringswet uitspreken terwijl de overdracht van bevoegdheden nog niet geregeld is. Dat is de omgekeerde wereld. Normaal gaat een discussie eerst over inhoud, vervolgens over geld. En pas als er over beide zaken een akkoord is, is er een akkoord.

In de optiek van de vijf Vlaamse resoluties en de Octopusnota, kan nu al wel geconcludeerd worden dat de bijkomende fiscale autonomie erg beperkt is. In de resoluties wordt immers gepleit voor de volledige overheveling van de personenbelasting en delen van de vennootbelasting.

Wat de vennootschapsbelasting betreft, lijkt er in het akkoord zelfs geen sprake te zijn. Vlaanderen is dus gedoemd verder te werken met inefficiënte subsidies om een hoog federaal tarief te verzachten.

Wat de personenbelasting betreft, gaat het slechts over 11 miljard euro, te verdelen over drie gewesten. Dit bedrag komt overeen met de bestaande dotatie. Daarenboven bestaat het systeem van op- en afcentiemen reeds en wordt het nauwelijks toegepast. De bijkomende autonomie die via het akkoord aan Vlaanderen wordt verleend is dus erg bescheiden.

Vlaanderen beschikt dus ook na dit akkoord niet over de nodige fiscale hefbomen.

Het is wachten op de gedetailleerde teksten, maar van een 'Copernicaanse omwenteling' is zeker geen sprake. De federale staat blijft de belastingen innen, waardoor het consumptiefederalisme overeind blijft. Ook aan de transfers, die nefast zijn voor de Vlaamse welvaart én de Waalse ontwikkeling, wordt niet gesleuteld.

LDD merkt verder op dat de op- en afcentiemen niet mogen raken aan de progressieve tarieven, wat de invoering van een efficiëntere vlaktaks onmogelijk maakt.

Tenslotte krijgt Brussel veel extra geld (500 mio) zonder objectieve behoeftenstudie en zonder grote bestuurlijke hervorming. Het akkoord rond BHV wordt blijkbaar duur betaald.