Share/Save/BookmarkStuur naar een vriendAfdrukken

Persberichten

Nieuwe BIV stimuleert vervuiling

18/11/2011 16:17 - Persbericht

De Vlaamse regering heeft de hervorming van de Belasting op Inverkeerstelling (BIV) vandaag definitief goedgekeurd. Met die hervorming zal de Vlaamse Regering nooit ofte nimmer haar doel bereiken om de luchtkwaliteit te verbeteren, want de nieuwe BIV zal de verdieselijking van het wagenpark nog verder in de hand werken. De Vlaming wordt in zijn portemonnee getroffen door een belasting die niet eens bijdraagt tot de gezondheid van de Vlaming.

Bepalend voor de berekening van de BIV zijn de milieukenmerken: CO2-uitstoot (klimaat) en Euronorm (luchtkwaliteit). Op die manier wil de Vlaamse Regering haar klimaatdoelstellingen en doelstellingen inzake luchtkwaliteit bereiken.

Ivan Sabbe: "Door de nieuwe BIV zal de aankoop van een dieselauto nog verder worden aangemoedigd, terwijl studies - o.a. van de Hoge Gezondheidsraad - aantonen dat een dieselmotor veel schadelijker is voor de gezondheid dan een benzinemotor. Om de schadelijke gezondheidseffecten meer in rekening te brengen, moet de berekening van de BIV dan ook veeleer de uitstoot van fijn stof en stikstofoxide laten doorwegen in plaats van de CO2-uitstoot, en moet ook rekening gehouden worden met de meest schadelijke ultrafijne stofdeeltjes, iets wat niet in de Euronorm vervat zit."

LDD fractieleider Lode Vereeck denkt niet dat deze hervorming de juiste weg is naar de vergroening van het wagenpark.

"In het belang van het milieu moet niet het bezit, maar het gebruik van wagens belast worden. Volgens het huidige concept van forfaitaire belasting, zet deze hervormde belasting de auto-eigenaars daarentegen aan om meer met de wagen te rijden. De BIV is nu dus geen sturende belasting in het belang van het milieu, maar enkel van de Vlaamse schatkist. De totale opbrengst van de BIV, oude of nieuwe, moet immers gelijk blijven. Vergeet ook niet dat minister Muyters nog nieuwe, bijkomende verkeersbelastingen aankondigt: een wegenvignet voor personenauto's en een kilometerheffing voor vrachtwagens", weet Lode Vereeck.

LDD zal bij de bespreking van de BIV-hervorming in het Vlaams parlement aandringen op hoorzittingen om de ondeugdelijkheid van die hervorming aan te tonen en de Vlaamse Regering ertoe aan te zetten de maatregel bij te sturen in het belang van de volksgezondheid.