Share/Save/BookmarkStuur naar een vriendAfdrukken

Verschenen

Nieuw innovatiecentrum in de steigers (De Tijd, pag.5, 07/12/2012)

07/12/2012 11:08 - Verschenen

Sociale innovatie? Dat is allemaal leuk, maar is dit nu echt dé prioriteit in de huidige budgettaire context? Heeft dit project de grootste impact op de industrie en de economie?'
Vlaams fractievoorzitter
Koen Van den Heuvel (CD&V)

Als alles goed loopt, geeft de Vlaamse regering vandaag haar fiat voor een nieuwe innovatiespeler: de Sociale Innovatie- fabriek. De opstart staat nochtans haaks op het besparings- advies.

Sociale innovatie is een stokpaardje van Vlaams minister van Innovatie Ingrid Lieten (sp.a) en is een van de zes 'innovatieknooppunten'. Dat zijn speerpuntdomeinen waar de Vlaamse regering in haar innovatiebeleid op wil inzetten. De term sociale innovatie dekt vele ladingen. Het bestaande Flanders Synergy werkt bijvoorbeeld al rond innovatie arbeidsorganisatie. Wat zal de Sociale Innovatiefabriek dan doen? Lieten omschrijft die taak in haar beleidsbrief als 'het ondersteunen en promoten van sociaal ondernemerschap en van brede ondersteunende sociale innovatie in functie van het oplossen van belangrijke maatschappelijke uitdagingen in Vlaanderen'. Die uitdagingen zijn onder meer armoede, diversiteit, vergrijzing, verstedelijking en de klimaatproblematiek. Die algemene doelstellingen zijn de afgelopen maanden door het kabinet-Lieten verder uitgewerkt. Een eerste voorstel is afgeketst door CD&V en N-VA. De coalitiepartners waren het niet eens met de concrete invulling. De ministerraad heeft Lieten dan de opdracht gegeven een aangepast voorstel uit te werken. De politieke onderhandelingen daarover zaten gisteravond in de laatste rechte lijn. Of het voorstel van Lieten vandaag ook goedgekeurd wordt op de regering, moet blijken. In ieder geval staat de opstart van een nieuwe innovatiespeler haaks op een aantal aanbevelingen. De Vlaamse Raad voor Wetenschap en Innovatie pleitte in het verleden al dat men zuinig zou omspringen met het opstarten van nieuwe centra. Ook professor Luc Soete stelde in zijn doorlichting van het Vlaams innovatielandschap in april het 'complexe en gefragmenteerde innovatielandschap' aan de kaak. Soete stelt in zijn rapport een synergiebesparing voor van 20 procent, vooral voor de kleinere initiatieven en de competentiepolen. De nieuwe structuur mag zich in het Vlaams Parlement dan ook aan heel wat weerwerk verwachten, van oppositie én meerderheid. Zowel CD&V en N-VA staat kritisch tegenover het concept 'sociale innovatie.' 'Waarover gaat dit precies?' vraagt Vlaams Parlementslid Matthias Diependaele (N-VA) zich af. 'Ook op Europees niveau worstelen ze met een precieze definitie van sociale innovatie. Innovatie is in tijden van economische crisis absoluut nodig, want innovatieve producten kunnen de economische groei aanzwengelen. Maar hoe gaan we sociaal innovatieve producten op de markt brengen?' Ook Vlaams fractievoorzitter Koen Van den Heuvel (CD&V) is kritisch. 'We kennen de concrete inhoud nog niet, maar ik stel me toch vragen bij sociale innovatie in de brede zin. Dat is allemaal leuk, maar is dat nu echt prioriteit in de huidige budgettaire context? Is dat hét project met de grootste impact voor de industrie en de economie?' Voor Vlaams oppositielid Lode Vereeck (LDD) is de kritiek van de coalitiepartners het signaal dat de Sociale Innovatiefabriek onder een slecht gesternte begint. 'Als de meerderheidspartijen niet achter het idee staan, wordt het zeker een doodgeboren kind. Dit voorstel lijkt ook in te gaan tegen de filosofie van de competentiepolen, die innovatieve ideeën moeten vermarkten. Kunnen we bijvoorbeeld het idee van een kringloopwinkel als succesvol, innovatief model naar het buitenland exporteren?' Vereeck bracht in het verleden al enkele onregelmatigheden bij andere competentiepolen naar buiten. Toch is hij niet tegen het concept. 'Sommige competentiepolen leveren waardevol werk. Maar de Vlaamse regering moet haar schaarse middelen inzetten waar er nood aan is. Een nieuwe competentiepool Bouw zou bijvoorbeeld mee een oplossing kunnen bieden voor de massale werkloosheid. Tegelijk moet de Vlaamse regering bestaande structuren streng durven te evalueren. Een tiende competentiepool botst met de aanbevelingen van het rapport-Soete om de innovatiestructuren te vereenvoudigen. Zowel CD&V als de experts pleiten bijvoorbeeld voor de integratie van het Vlaams Instituut voor Mobiliteit (VIM) en het Vlaams Instituut voor Logistiek (VIL). Waarop wacht de minister?'

© 2012 Mediafin