Share/Save/BookmarkStuur naar een vriendAfdrukken

Persberichten

Niet subsidies, maar lagere belastingen essentieel voor bedrijven

09/09/2011 11:23 - Persbericht

Uit een beleidsnota van denktank VKW Metena blijkt dat de Vlaamse steuninstellingen weinig bekend zijn bij de bedrijven. Dat is nog maar eens een duidelijk bewijs dat de Vlaamse ondernemers geen vragende partij zijn voor subsidies. Vlaams parlementslid Ivan Sabbe is dan ook van oordeel dat Vlaanderen beter zou inzetten op het creëren van een ondernemersvriendelijk klimaat in plaats van subsidies rond te strooien. "Initiatieven als de verlaging van de vennootschapsbelasting en het verminderen van alle soorten lokale belastingen zullen de bedrijven veel meer waarderen", meent Sabbe

Ivan Sabbe, Vlaams parlementslid LDD: "De Vlaamse ondernemer gaat zwaar gebukt onder te hoge loonlasten, tal van lokale bedrijfsbelastingen en een ongelooflijke administratieve rompslomp, om dan een aalmoes te krijgen onder de vorm van subsidies. De Vlaamse ondernemer vraagt geen subsidies, maar heeft nood aan meer zuurstof om te ondernemen. In die optiek kan Vlaanderen bijvoorbeeld beter een audit maken van alle regeltjes, zodat op die manier de regelneverij in Vlaanderen nog meer zichtbaar wordt en ten gronde kan worden aangepakt."

VKW Metena stelt in haar beleidsnota ook dat ondernemers door de bomen het bos niet meer zien als het gaat om economisch ondersteuningsbeleid en subsidies.

Sabbe: "De opmerking van VKW Metena is volledig terecht. Daarom pleit ik er ook voor om het aantal specifieke subsidies en ook de instanties en instellingen die ze verstrekken, te verminderen. In de plaats moet de overheid hoog inzetten op de verlaging van de vennootschapsbelasting. Bovendien is er dringend nood aan een rationalisering en een uniformisering van de Vlaamse lokale fiscaliteit. Die inspanning zal dan leiden tot een objectief meetbare vermindering van alle soorten lokale belastingen zowel in de publieke als de private sector."