Share/Save/BookmarkStuur naar een vriendAfdrukken

Verschenen

"Neem hem zijn dotatie van 300.000 euro af" (Het Laatste Nieuws, 31/03/2011, p2)

31/03/2011 08:51 - Verschenen

N-VA wil Laurents dotatie, goed voor 300.000 euro per jaar, intrekken. "De Congoreis was het incident te veel", zegt Kamerlid Theo Francken. "We zoeken een meerderheid binnen het parlement om er een einde aan te maken." LDD en Vlaams Belang volgen. CD&V, SP.A en Open Vld willen het debat over Laurents dotatie wel voeren, maar zullen hem voor de keuze stellen. "Gehoorzamen in de toekomst of zelf de kost verdienen." Dat wordt allicht ook het gespreksonderwerp als premier Leterme de prins straks op het matje roept.

"Voor ons is het nu echt genoeg geweest", zegt Theo Francken. "De prins-rebel blijft zijn strapatsen opstapelen. Het moment is aangebroken om zijn dotatie, maandelijks goed voor 25.000 euro, in te trekken. Hij moet geen kans meer krijgen, want ik vrees dat hij binnen enkele weken weer met iets anders zal uitpakken. Het is het zoveelste incident. Iemand die leeft van overheidsgeld wordt geacht ook een beetje te doen wat de overheid van hem verwacht. Dat doet prins Laurent helemaal niet. Er is niets mis met iemand die werkt voor zijn geld. Mocht prins Laurent zelf zijn kost verdienen, dan zou hij misschien ook een beetje meer realiteitszin aan de dag leggen."

N-VA wil zijn dotatie afbouwen vanaf volgend jaar. Francken: "Elk jaar zou hij 20 procent verliezen. In 2016 zou zijn dotatie dus helemaal vervallen. De overgangsregeling moet hem de gelegenheid bieden zelf inkomsten te zoeken." N-VA wil trouwens ook de dotatie voor prinses Astrid en koningin Fabiola afschaffen.

Pittige discussie

De partij krijgt alvast de steun van LDD. "Laurents reis naar Congo is het zoveelste bewijs dat de jongste telg van de Saksen-Coburgs de staat alleen maar nadeel berokkent en in een slecht daglicht stelt", zegt voorman Jean-Marie Dedecker. Ook Vlaams Belang is die mening toegedaan. "Die dotatie had nooit mogen bestaan. We moeten ze meteen schrappen", aldus Gerolf Annemans.

Het ziet er echter niet naar uit dat er een meerderheid gevonden zal worden om prins Laurent zijn geld te ontnemen. Open Vld wil het debat over de dotatie wel voeren, maar wil niet meteen tot actie overgaan. Hetzelfde geluid bij sp.a. "Ik vind niet dat het parlement een discussie moet voeren die op de persoon gericht is", zegt fractieleider Bruno Tobback. "De regering moet de prins voor de keuze stellen: ofwel de beperkingen van zijn job accepteren, ofwel afstand doen van die dotatie."

Het belooft een pittige discussie te worden, vandaag in de Kamer. Verwacht wordt dat premier Leterme na afloop prins Laurent persoonlijk zal uitnodigen voor een gesprek en hem effectief voor de keuze zal stellen.

Het Laatste Nieuws
(Luc Van Der Kelen en José Masschelin)
© 2011 De Persgroep Publishing

Reacties op ""Neem hem zijn dotatie van 300.000 euro af" (Het Laatste Nieuws, 31/03/2011, p2)"

vand
31/03/2011 21:06
absoluut gelijk : de 3 echte vlaamse partijen moeten nu maar eens één lijn trekken met elkaar en de dotaties afschaffen : 26000 euro per maand voor een gast als Laurent : om je door te schamen.maar JM heeft gelijk het was en is nog steeds zwijggeld, en hij moet geen werk gaan zoeken; zou hij trouwens het werkwoord "werken" wel kennen ????? idem voor alle anderen, dan liever een dotatie voor Mathilde dan voor Philippe ! en de rest... naar de dop zoals zovelen....
Guillaume Plas
31/03/2011 17:47
Men moet niet alleen de buitensporige dotatie van prins Laurent afnemen maar ook van de prinses Astrid. Deze was tijdens jaren met haar man in Zwitserland zonder dat ook maar iemand vond dat ze hier noodzakelijk was. Toen ze terug kwam uit Zwitserland kreeg zij en ook Laurent een enorme dotatie vrijgesteld van fiscale en sociale lasten. Beiden verrichten totaal nutteloze activiteiten (hier en daar en lint doorknippen) en dan kosten hun verplaatsingen aan de belastingbetaler duizenden euro’s wegens de politionele bewaking voor deze nutteloze verplaatsingen. Zij ontvangen netto maandelijks meer dan 1 miljoen Bef om niets te doen en beschikken over paleizen die ze gratis bewonen, dit alles op kosten van de belastingbetaler. Bovendien hebben ze “militairen” te hunner beschikking betaald door de Staat. Er worden nog altijd onnodige VZW’s gesponsord om onze prinsen en prinsessen bezig te houden op kosten van de belastingbetaler. Fabiola krijgt een pensioen van ong.63 miljoen Bef en woont gratis in een paleis. Dit is een echt schandaal. Zij heeft al meer dan 1 miljard Bef ontvangen sinds de dood van Boudewijn in een land dat kreunt onder de schulden. De koning heeft ong. een half miljard Bef maar bijna al de personeelsleden worden door de Staat betaald en hij beschikt gratis over verschillende paleizen. Met dit astronomisch bedrag kan hij gerust zijn drie kinderen rijkelijk onderhouden zonder nog bijkomende dotaties voor Philippe, Astrid en Laurent.
Voorstel: De grondwet wijzigen en van België een Federale lekenrepubliek maken met een protocollaire president verkozen door het parlement voor 5 jaar, alternatief een Vlaming en een Franstalige. In Zwitserland met veel officiële talen wordt de protocollaire president verkozen door het parlement voor 1 jaar (deze termijn is te kort, 5 jaar is beter). De president heeft 1 paleis, een wedde zoals de Kamervoorzitter + 10%. GedaAan met al de paleizen voor de Koninklijke familie, gedaan met al de buitensporige dotaties voor prinsen en prinsessen en gepensioneerde weduwen met 63 miljoen per jaar plus een paleis gratis prodeo. Zo bespaart men 2 miljard Bef gemakkelijk in dit land met een schuldenberg van 14 duizend miljard, weldra onder toezicht van het IMF.

Geef ook uw mening!

Naam:*
E-mail (wordt niet getoond):*
Uw reactie:*