Share/Save/BookmarkStuur naar een vriendAfdrukken

Verschenen

Nederlandse bureaus maken ontwerp Oosterweel (De Tijd, 27 april 2012)

27/04/2012 11:29 - Verschenen

De Nederlandse bureaus Grontmij en Witteveen+Bos gaan een studie maken over de herontwikkeling van de Antwerpse ring. Het is een zoveelste kleine stap in de Oosterweelsaga.

De Beheersmaatschappij Antwerpen Mobiel (BAM) heeft de bureaus Grontmij en Witteveen+Bos de opdracht gegeven een studie te maken voor het ontwerp van de Oosterweelverbinding op de rechteroever. Ze hebben daarvoor de joint venture THV Rots opgericht. Even recapituleren. De Vlaamse regering besloot in september 2010 het tracé van de Oosterweelverbinding te behouden, maar de brug te vervangen door een tunnel. Dat brengt een aantal nieuwe procedures met zich mee, zoals een nieuw Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan (GRUP). Dat plan is net zoals een bijbehorend rapport over de milieu-effecten in de maak en moet begin volgend jaar klaar zijn. Ondertussen probeert de Vlaamse regering tijd te winnen door het ontwerp voor de Oosterweelverbinding te laten opmaken. Dat vormt een klein risico, want het GRUP is nog in opmaak. Als een ander tracé uit de bus komt, moeten de plannen worden bijgestuurd. Als het tracé blijft, is er tijd gewonnen. Het contract tussen BAM en Grontmij loopt over zes jaar: twee jaar voor de studie en het bestek en vier jaar voor de uitvoering. Dit jaar starten beide bureaus alvast met de uitwerking van de bestaande haalbaarheidsstudie over de Oosterweelverbinding tot een volwaardig conceptontwerp, een verfijnde kostenschatting, de opmaak van een planning en het toetsen van de vastgestelde uitgangspunten. De oppositie laakt 'de zoveelste Oosterweelstudie op de kap van de belastingbetaler.' 'De studiekosten voor de Oosterweelverbinding zijn al opgelopen tot meer dan 120 miljoen euro', aldus Jurgen Verstrepen (LDD). 'Bovendien hangt de Vlaamse regering nog een mogelijke schadevergoeding van 1,3 miljoen euro boven het hoofd als het bouwconsortium Noriant de Oosterweelverbinding niet mag bouwen. Het politieke gekibbel en het ontbreken van een maatschappelijk draagvlak hebben de regering ertoe bewogen het dossier over de verkiezingen te tillen. We blijven dus geld steken in studies en ontwerpen, maar ondertussen draait het verkeer in en rond Antwerpen verder in de soep.'

© 2012 Mediafin