Share/Save/BookmarkStuur naar een vriendAfdrukken

Verschenen

'Na vijf jaar Bourgeois heerst in Vlaanderen PS-model (De Tijd, pag. 6, 13/03/2014)

13/03/2014 12:03 - Verschenen

De kritiek van de liberalen klinkt hol. Zij drongen aan op de hervorming van de Vlaamse administratie die tot de verkokering leidde.
Vlaams minister-president
Kris Peeters

Het ging gisteren hard tegen hard in het parlementaire debat over de werking van de Vlaamse overheid. Maar over één ding was iedereen het eens: de Vlaamse ambtenaren moeten meer over hun muurtje durven te kijken.

'De departementen op Vlaams niveau functioneren los van elkaar, als losse eilandjes, als machtige baronieën. Gevolg? Een gebrek aan samenwerking en een beleid in verdeelde slagorde zonder toekomstproject.' Die kritiek formuleerde de federale staatssecretaris voor Ambtenarenzaken Hendrik Bogaert (CD&V) gisteren in De Standaard. Kritiek die zijn partijgenoten in de Vlaamse regering konden missen als kiespijn. Zij moesten zich gisteren tijdens een actualiteitsdebat in het Vlaams Parlement verdedigen na een kritisch rapport over de efficiëntie van hun administratie. Het gebrek aan efficiëntie deed Bart Tommelein, de fractievoorzitter van Open VLD, zelfs gewagen van een 'PS-model in Vlaanderen'. De verdediging van de Vlaamse meerderheid bestond uit twee linies. De eerste: dit rapport is geen nieuws. 'De inhoud van dit werkstuk brengt niets nieuws, schokkends of dramatisch naar voren', zo verdedigde Vlaams Parlementslid Marius Meremans (N-VA) zijn partijgenoot en minister van Bestuurszaken Geert Bourgeois. Meer zelfs, het sluit aan bij eerdere adviezen van de sociale partners, het Steunpunt Bestuurlijke Organisatie Vlaanderen en de Vlaamse adviesraad voor Bestuurszaken. Die verdedigingslinie werd snel doorbroken door de oppositie. 'U zegt dat in het rapport zaken staan die allang behoren tot de gangbare aanbevelingen?', repliceerde Vlaams Parlementslid Boudewijn Bouckaert (LDD). 'Er staan geen nieuwe wereldschokkende uitvindingen in? Dat klopt. Juist dat wijst op het falen van deze regering.' Vooral de zogenaamde 'verkokering' in de Vlaamse administratie is volgens experts een pijnpunt. De Vlaamse ambtenaren kijken te weinig over het muurtje van hun eigen agentschap of departement. Die verkokering is een gevolg van het Beter Bestuurlijk Beleid (BBB), dat de beleidsvoorbereidende taken van de uitvoerende taken wilde scheiden. En die operatie is net een product van de paars-groene regering-Dewael-Somers, reageerden de huidige regeringsleden. Die tweede verdedigingslinie bestond dan ook uit een rondje zwartepieten. 'BBB heeft geleid tot de verkokering die we nu proberen op te lossen', zei minister-president Kris Peeters (CD&V). 'Open VLD vond in 2004 heel nadrukkelijk dat Beter Bestuurlijk Beleid moest worden uitgevoerd. Wij hebben dat gedaan. Vandaar dat de kritiek van Open VLD nu een beetje hol klinkt.' Ondanks het zwartepieten tekende zich in het Vlaams halfrond gisteren wel een consensus af over de noodzaak aan minder entiteiten bij de Vlaamse overheid, meer efficiëntie en meer samenwerking tussen de beleidsdomeinen. Maar dat is voer voor de volgende Vlaamse regering.

© 2014 Mediafin