Share/Save/BookmarkStuur naar een vriendAfdrukken

Verschenen

N-VA zwijgt in alle talen over geld voor onderwijs (Gazet van Antwerpen, pag. 8 28/03/2013)

28/03/2013 10:30 - Verschenen

Waar zit het geld dat op pijnloze manier kan worden vrijgemaakt voor de uitbreiding van de capaciteit in het Vlaams onderwijs? De N-VA wilde het gisteren in het Vlaams Parlement niet zeggen en minister-president Kris Peeters hield eveneens de lippen stijf op elkaar.

De verklaring van de Antwerpse burgemeester Bart De Wever dat hij met Vlaams minister van Begroting en N-VA-partijgenoot Philippe Muyters een plan besproken had over een "pijnloze oplossing" voor het capaciteitsprobleem in het Vlaams onderwijs, was woensdag voor de oppositie voldoende reden om minister-president Kris Peeters te bestoken met vragen. Wat betekent dit plan? Waar komt het geld vandaag?

Peeters antwoordde dat de Vlaamse regering het capaciteitsprobleem zal bespreken tijdens de begrotingscontrole.

"Elk idee zal op zijn waarde worden beoordeeld." Geen antwoord, vond de oppositie. "U weet niets. Niet u, maar Bart De Wever is de minister-president van de Vlaamse regering", wierp Elisabeth Meuleman (Groen) de minister-president voor de voeten. "Onaanvaardbaar", reageerde Lode Vereeck (LDD). " Grote Markt 1, Antwerpen. Daar is de zetel van de Vlaamse regering", riep Wim Wienen (VB).

N-VA deelt in klappen

Ook N-VA was de gebeten hond.

Het hek was helemaal van de dam toen N-VA-fractieleider Matthias Diependaele zich mengde in het debat.

"Het is logisch dat er eerst binnen de regering naar een consensus wordt gezocht. Twee maanden geleden werd er gezegd dat we dit dossier blokkeerden. Nu we zorgen voor een oplossing, is het weer niet goed."

Het volledige halfrond, meerderheid en oppositie, keerde zich als één man tegen hem. "Zeg dan wat uw oplossing is", beet CD&V-fractieleider Koen Van den Heuvel naar hem toe.

Pissig merkte Jos De Meyer (CD&V) op dat er niet alleen in Antwerpen problemen zijn met de capaciteit, maar in heel Vlaanderen. Kathleen Deckx (sp.a) betreurde dat geen informatie werd verstrekt.

Conclusie van dit zeer rumoerige en bitsige debat: er kwam geen duidelijkheid en na twee schorsingen van de zitting verlieten de oppositiepartijen het halfrond. "We kregen geen antwoord op terechte vragen.

Dit was geen goede dag voor de werking van de Vlaamse democratie", verwoordde Lode Vereeck het grote ongenoegen over de gang van zaken.

© 2013 Concentra

DCA - Gazet van Antwerpen, pag. 8