Share/Save/BookmarkStuur naar een vriendAfdrukken

Verschenen

Multinationals aan de haal met leeuwendeel innovatiesteun (De Redactie, 05/03/2013)

05/03/2013 16:14 - Verschenen

Bijna 60% van de Vlaamse subsidies voor onderzoek en innovatie is de afgelopen tien jaar naar slechts 10 grote bedrijven gegaan. Dat schrijft De Standaard op basis van cijfers die minister van Innovatie Ingrid Lieten (SP.A) berekende. Tegelijk daalde de werkgelegenheid in die bedrijven aanzienlijk. Vlaams parlementslid Lode Vereeck (LDD) vraagt een bijsturing van het beleid.

De subsidies voor onderzoek en ontwikkeling worden uitgereikt door het Instituut voor de Aanmoediging van Innovatie door Wetenschap en Technologie (IWT). Dat is een van de grote subsidiërende agentschappen in Vlaanderen. In 2011 ging 59% van de bedrijfssteun naar niet meer dan 10 bedrijven. Het gaat om bekende namen als Alcatel-Lucent, Philips, Umicore, Bekaert, Agfa en Janssen Pharmaceutica. Alles samen ontvingen ze 63,4 miljoen euro.

Al tien jaar zijn het dezelfde bedrijven die het leeuwendeel van de innovatiesteun wegkapen. Tegelijk daalde de werkgelegenheid bij de ondernemingen in dezelfde periode aanzienlijk. Tussen 2003 en 2011 ging meer dan een kwart van de jobs verloren. Bij Philips en Alcatel-Lucent was dat zelfs de helft.

Ingewikkelde procedures

Toch is het niet toevallig dat de grootste budgetten steeds naar dezelfde, grote bedrijven gaan, zegt Veerle Lories. Zij is administrateur generaal van het IWT. "Deze bedrijven maken zelf grote onderzoeksbudgetten vrij. Door het systeem van cofinanciering zijn de bedragen die wij bijpassen ook groot."

VRT

In "De ochtend" stelde Vlaams parlementslid Lode Vereeck zich evenwel vragen bij deze gang van zaken. "Vlaanderen wil altijd jobs creëren door op innovatie in te zetten maar de cijfers tonen aan dat dit onder de huidige voorwaarden geen resultaat oplevert."

Voor Vereeck ligt de sleutel voor meer werkgelegenheid bij de kmo's. Voor hen is het echter moeilijk om innovatiesteun binnen te halen. "De subsidiedossiers zijn streng. Enkel de grote bedrijven slagen erin de complexe dossiers op te stellen door heuse subsidologen in te zetten. Kleine ondernemingen kunnen dit niet." Hij raadt de Vlaamse regering dan ook aan om de procedures te vereenvoudigen en ook meer in te zetten op provinciale innovatiecentra waar kmo's terechtkunnen.

Indirecte werkgelegenheidseffecten

Lories verdedigt de huidige aanpak en benadrukt dat het plaatje complex ineen zit. "De innovaties kunnen de economie stimuleren en elders voor tewerkstelling zorgen. En je kan je afvragen of de multinationals zonder steun hun activiteiten in Vlaanderen niet verder zouden hebben teruggeschroefd. De subsidies maken onze regio aantrekkelijk."

Belga

In een reactie beaamt minister Lieten dat kmo's veel werkgelegenheid genereren. Ze heeft het IWT daarom opgedragen de aanvraagprocedures te vereenvoudigen om ook kleinere ondernemers aan te trekken. Bovendien kunnen subsidies nu elektronisch worden aangevraagd.

Daarnaast wil ze kmo's ook pro-actief benaderen want ze zouden zich niet altijd bewust zijn van het belang van innovatie. "Ik heb een aantal projecten op stapel staan om met werkgeversorganisaties samen te werken. Ook via de innovatiecentra proberen we dicht bij de kmo's te staan. We stimuleren ten slotte grote kenniscentra om hun expertise met kmo's te delen".

 

Bekijk hier het fragment.