Share/Save/BookmarkStuur naar een vriendAfdrukken

Persberichten

Minister Muyters misrekent zich alweer

14/03/2011 15:37 - Persbericht

Lode Vereeck (LDD) berekende op basis van cijfers van minister Muyters dat de Vlaamse overheid eind 2010 een betaalachterstand van 130 mio euro had. In een reactie weerlegt minister Muyters zijn eigen cijfers en  beweert nu dat de werkelijke betaalachterstand eind 2010 slechts 66 mio euro bedroeg. Voor Lode Vereeck is het duidelijk dat minister Muyters zich alweer misrekent. Op deze link vindt u alle cijfers uit de parlementaire vragen en antwoorden, alsook een overzichtstabel van alle cijfers m.b.t. de betaalachterstand.

Vlaanderen had eind 2010 wel degelijk voor 130 miljoen euro aan onbetaalde facturen openstaan. Muyters probeert het probleem nu te minimaliseren door tweeachterstallen te ontkennen.

Lode Vereeck, LDD-fractieleider in het Vlaams Parlement: "Volgens Muyters werd de 54 mio euro betaalachterstand bij het IWT eind 2010 weggewerkt, maar dit klopt niet. Ten eerste heeft minister Muyters in zijn antwoord op mijn schriftelijke vraag de 54 mio euro wel degelijk als betaalachterstand vermeld. Ten tweede heeft minister Lieten op mijn vragen hierover geantwoord dat het IWT de achterstallige betalingen van 2010 heeft betaald 'in de eerste weken van 2011'. Dat betekent dat de bedrijven en onderzoeksinstellingen pas in 2011 hun toegekende geld hebben gekregen, en dus niet in 2010 zoals minister Muyters beweert."

Een tweede cijfer dat door minister Muyters wordt betwist, betreft de 8,715 mio euro voor de Bijzondere Onderzoeksfondsen (BOF) van de universiteiten. Door gebrek aan middelen besliste de Vlaamse Regering om de BOF-schijf van de maand december (8,715 mio euro) niet uit te betalen aan de universiteiten. Voor de KULeuven ging het bijvoorbeeld om 3,76 mio euro.

Lode Vereeck: "Strikt gezien betreft dit bedrag zelfs geen betaalachterstand. Het is nog erger: daar waar de andere facturen uiteindelijk met enkele maanden vertraging zullen worden betaald, werden de BOF-middelen gewoon geschrapt. De Vlaamse overheid verzaakt hier zelfsaan haar financiële verplichtingen, want de Juridische Dienst van het Vlaams Parlement heeft in een advies gesteld dat de Vlaamse regering niet gemachtigd was om deze BOF-middelen te schrappen."

Door zijn eigen cijfers in vraag te stellen, probeert minister Muyters de aandacht af te leiden van het probleem: door onvoldoende budgettaire keuzes slaagt de Vlaamse overheid er niet in om alle financiële verplichtingen (tijdig) na te komen. Voor LDD is dit onaanvaardbaar: een overheid die niet tijdig betaalt, gooit haar geloofwaardigheid te grabbel. Bovendien worden hierdoor bedrijven in de problemen gebracht.

Lode Vereeck: "Minister Muyters noemt een tekort aan kasmiddelen als voornaamste oorzaak voor de betaalproblemen. Dit is de verantwoordelijkheid van de ganse Vlaamse Regering, maar vooral van minister Muyters. In een bedrijf dat er niet in slaagt om zijn betaalverplichtingen na te komen, is de financieel directeur verantwoordelijk. Voor de Vlaamse overheid beheert minister Muyters het budget. Hij heeft hier een verpletterende verantwoordelijkheid. Hij moet er voor zorgen dat er middelen zijn voor de kerntaken en dat de Vlaamse overheid zijn betaalverplichtingen kan nakomen."

Reacties op "Minister Muyters misrekent zich alweer"

Etienne VINCENT
14/03/2011 18:37
Was dat persoontje het licht van VOKA? De kmo's zullen er zeker kunnen mee lachen! We zullen maar beter de Europese Week van de KMO in oktober 2011 voorbehouden voor serieuze mensen die anderen niet om de tuin trachten te leiden.

Geef ook uw mening!

Naam:*
E-mail (wordt niet getoond):*
Uw reactie:*