Share/Save/BookmarkStuur naar een vriendAfdrukken

Verschenen

Minister Crevits wil Schipdonkdossier niet opheffen (Het Laatste Nieuws, pag. 17, 05/07/2013)

05/07/2013 14:49 - Verschenen

De Commissie voor Mobiliteit en Openbare Werken van het Vlaams Parlement heeft gisteren opnieuw over het Schipdonkkanaal gebogen. LDD diende eerder een voorstel in om de verbreding van het Schipdonkkanaal definitief te schrappen. Vlaams minister Hilde Crevits (CD&V) beklemtoonde dat ze het Schipdonkdossier niet wil liquideren.

"We willen de verbreding van het Schipdonkkanaal schrappen en het binnenvaartnetwerk tussen Zeebrugge en Gent opwaarderen door het kanaal Gent-Brugge te verbreden en verdiepen", aldus Vlaams parlementslid Ivan Sabbe (LDD). "Ook de verouderde Dampoortsluis moet worden vervangen door een nieuwe en bredere sluis. Daarnaast wensen we een tunnel onder de sluis te realiseren. Voorts stellen we voor om de mogelijkheid te onderzoeken van minitunnels onder de Brugse Ringvaart om het verkeer van en naar de binnenstad vlotter te laten verlopen. Ook willen we een nieuwe brug over het kanaal Gent-Brugge langs de N50 in Steenbrugge te bouwen", zegt Ivan Sabbe. "Ik kan vandaag niet besluiten om het Schipdonkdossier te liquideren", stelt minister Crevits. "Misschien kunnen we het mogelijk maken voor schepen tot 2.500 ton om door Brugge te varen, maar een passage voor schepen tot 4.500 ton is niet haalbaar. Bovendien is het noodzakelijk om in samenspraak met het Brugs stadsbestuur ook de impact op vlak van mobiliteit te bekijken. Ik sta eerder sceptisch tegenover minitunnels onder de Brugse ringvaart. Voor de ontsluiting van de Zeehaven van Brugge is de trafiek van schepen van 4.500 ton van belang. Daarvoor is Brugge geen optie. Dan blijven maar twee mogelijkheden over: het Schipdonkkanaal of de kustvaart", aldus Vlaams minister Hilde Crevits. De bouw van een nieuwe Dampoortsluis en een nieuwe brug in Steenbrugge komen in aanmerking voor een publiek-private samenwerking. (KPK)

© 2013 De Persgroep Publishing