Share/Save/BookmarkStuur naar een vriendAfdrukken

Persberichten

Minder files bij ongevallen door calamiteitenschermen

04/10/2011 10:00 - Persbericht

Vlaams volksvertegenwoordiger Peter Reekmans (LDD) pleit voor het gebruik van calamiteitenschermen bij verkeersongevallen. Hij dient daarvoor een resolutie in in het Vlaams parlement. Hij hoopt daarmee de ellenlange files en de daaruit voortvloeiende grote economische verliezen en belasting van het milieu aanzienlijk te verminderen. "Vlaanderen kan zo met een efficiënter, zogenaamd 'incident management' de op dat vlak succesvolle voorbeelden van Nederland, Groot-Brittannië en Duitsland volgen", aldus Peter Reekmans

Calamiteitenschermen hebben een lengte van 100 tot 200 meter. Men kan ze heel snel  - 12 à 14 minuten per stuk -  ter plaatse installeren. Peter Reekmans licht de diverse voordelen toe: "De hulpverleners kunnen zonder hinder van nieuwsgierige blikken alle aspecten van het ongeval afhandelen. Verder verloopt het verkeer dat langsheen het ongeval moet rijden, vlotter omdat de site aan het oog van de talmende autobestuurders wordt onttrokken. Ook de kijkfiles die zich vormen in de tegengestelde rijrichting worden tegengegaan. Tot slot doen zich in beide richtingen ook geen bijkomende kopstaart-ongevallen voor in de file. Anders zorgen die op hun beurt opnieuw voor extra vertragingen."

Vooral op de drukke verkeersassen zoals de ring rond Brussel, de ring rond Antwerpen, de E40, E19 of E314, waar ongevallen nu schering en inslag zijn, zouden deze schermen veel fileleed kunnen voorkomen. "Ook de daarmee gepaard gaande grote, economische verliezen en de zware tol voor mens en milieu kunnen zo worden verminderd", meent Reekmans.

De volksvertegenwoordiger vindt dat zeker een deel van de 14 miljard die automobilisten nu jaarlijks in totaal betalen, naar de investering in dergelijke calamiteitenschermen kan gaan: "Die schermen hebben hun nut bewezen in andere landen. Daarom dien ik een resolutie in om het gebruik ervan in Vlaanderen te laten onderzoeken. Zo kan de overheid ook bij ons tot een efficiënter 'incident management' komen" beklemtoont Reekmans, die het - net als alle andere weggebruikers - beu is om uren te verliezen in onnodige files.