De Verklaring van Marrakesh waarmee de Verenigde Naties de migratie op wereldschaal willen regelen is het moderne paard van Troje. "Making migration work for all" is het uitgangspunt van het 34 pagina's en 54 paragrafen tellende Global Pact for Safe, Oderly and Regular Migration dat door de wereldvreemde migratieknuffelaars van de VN is afgeleverd aan de wereldleiders voor ondertekening op 10 en 11 december in de Marokkaanse hoofdstad. Geen neutraal pamflet, maar een soort catalogus van migrantenrechten vol vrome riedels en vage beloftes die de mensen moeten verenigen en niet verdelen volgens de jeukzinnen van de wereldwijde vergoelijkingslobby. Maar migratie is een moderne vorm van revolutie geworden, citeert Martin Sommer in de Volkskrant van politicoloog Ivan Krastev: 'wie naar een andere samenleving wil stapt op een boot en ontscheept aan de overkant bij andere mensen die daar zelf niet om hebben gevraagd.'