Share/Save/BookmarkStuur naar een vriendAfdrukken

In het parlement

“Mensen drie jaar langer aan de slag houden” (Daerden)

Een van de grote uitdagingen is proberen mensen drie jaar langer aan de slag te houden.

Dat verklaarde minister van Pensioenen Michel Daerden (PS) dinsdag in de bevoegde Kamercommissie op vragen van o.a. Martine De Maght over het geringe effect van de pensioenbonus voor ambtenaren.

De PS-minister werd aan de tand gevoeld over de cijfers van de PDOS, de pensioendienst van

de openbare sector, waaruit blijkt dat de bonus die vastbenoemde ambtenaren krijgen als ze na hun zestigste blijven werken, niet tot een stijging van het aantal werkende 60-plussers heeft geleid.

De bewuste bonus werd in 2001 ingevoerd. De gemiddelde pensioenleeftijd bleef sindsdien rond de 60 jaar schommelen. De minister stelde nog dat financiële motieven niet alleen spelen bij het al dan niet met pensioen gaan.

Wel is hij er van overtuigd dat proberen mensen drie jaar langer aan de slag te houden (binnen de huidige pensioenleeftijd van 65 jaar) een van de belangrijkste uitdagingen moet zijn.

Voor zelfstandigen en werknemers werd in 2007 een pensioenbonus ingevoerd. Daarover zijn nog geen betrouwbare statistieken beschikbaar.

Daerden merkte overigens nog op dat heel wat personen in grote sectoren zoals het onderwijs of bij Belgacom en De Post, zich in de administratieve regeling van terbeschikkingstelling, voorafgaand aan het pensioen op 60 jaar, bevinden. Het gaat volgens Daerden om 54 procent van de gepensioneerden.