Share/Save/BookmarkStuur naar een vriendAfdrukken

Verschenen

Meeste gebouwen bij Ford Genk best gesloopt (Het Belang van Limburg, pag. 4, 02/10/2013)

02/10/2013 11:30 - Verschenen

BRUSSEL - "De Genkse brandweer heeft vastgesteld dat alleen de pershal, wielenfabriek en het hoofdgebouw op de site van Ford Genk brandveilig zijn. We kunnen ervan uitgaan dat de andere gebouwen gesloopt moeten worden." Dat heeft Vlaams minister van Leefmilieu Joke Schauvliege (CD&V) geantwoord op een schriftelijke vraag van Vlaams Parlementslid Lode Vereeck (LDD).

Vereeck wilde van minister Schauvliege weten wat de waarde is van de gebouwen op de Ford-site en de Conveyer Services."De meeste hallen op de Ford-site zijn oud (tot 50 jaar, nvdr) en specifiek gebouwd voor de huidige Ford-activiteiten", aldus de minister. "Maar de brandweer van Genk heeft vastgesteld dat verschillende gebouwen niet meer brandveilig zijn."Totaal verouderdBurgemeester Wim Dries van Genk (CD&V) bevestigt dit op basis van een verslag van de brandweer. Maar hij nuanceert ook. "Ik stel nadrukkelijk dat de gebouwen op de Ford-site vandaag voldoen aan alle veiligheidsnormen. Er is dus geen enkel gevaar voor het personeel", zegt hij. "Wel is het zo dat heel wat gebouwen verouderd zijn omdat er de voorbije jaren weinig tot geen renovaties zijn uitgevoerd. Met name de daken en sproei-installaties van heel wat gebouwen zijn totaal versleten. Dat geldt niet voor het hoofdgebouw, de wielenfabriek en de pershal. Na twee instortingen is het dak van de pershal recent nog vernieuwd.""Best slopen"Wim Dries zegt dat er keuzes moeten worden gemaakt als in de fabriek nieuwe activiteiten zouden worden opgestart. "Onze inschatting is dat men best alle gebouwen afbreekt, eventueel op het kantoorgebouw na. Ze zijn 50 jaar oud en de laatste tien jaar is er niet echt veel onderhoud geweest", aldus de burgemeester. "In de andere gebouwen zijn de noodzakelijke investeringen bij een heropstart zo groot dat men ze beter kan slopen. Wel zou men kunnen overwegen om van de pershal (gedeelte B-hal) en eventueel de wielenfabriek een zelfstandige fabriek te maken. Maar dat zou heel wat investeringen vergen." Minister Schauvliege zegt dat er nog altijd geen duidelijkheid is over wie de Ford-gronden zal verwerven. "De gangbare verkoopprijzen voor industriegrond in Genk bedragen 30 euro per vierkante meter. De Ford-site in Genk is 140 hectare groot zodat de geschatte verkoopprijs 42 miljoen euro bedraagt. De prijs zal wel afhankelijk zijn van de uit te voeren saneringswerken en de bruikbaarheid van de gebouwen."Eind mei kon Lode Vereeck al achterhalen dat er in opdracht van Ford Genk twee bodemsaneringen lopen voor in totaal 700.000 euro. Voorts is ook het aanpalende Arcelor Mittal (door overstroming) verantwoordelijk voor een bodemsanering op de Ford-site.Dure saneringDeze zomer zijn er nog twee verontreinigingskernen opgedoken. "Ter hoogte van de containerplaats is een overwegend historische verontreiniging met minerale olie vastgesteld in bodem en grondwater. Daarnaast is er ter hoogte van de Dewax-cabine een nieuwe bodemverontreiniging met minerale olie vastgesteld", weet Vereeck op basis van gegevens van de minister. "Een bodemsaneringsdeskundige moet nu de saneringstechniek en een raming van de kostprijs bepalen. En op het ogenblik van de risico-activiteiten wordt nog een oriënterend bodemonderzoek voorzien." Het ziet er dus naar uit dat op 1 januari 2015 de oude Ford-site niet in zijn geheel zal kunnen worden hergebruikt. "Niet alleen zijn verschillende gebouwen niet brandveilig en klaar voor de sloop, ook grote delen van de bedrijfsgronden zijn verontreinigd en moeten eerst worden gesaneerd", zegt Vereeck. "Om zo weinig mogelijk tijd te verliezen moet er nog voor de definitieve sluiting van Ford gestart worden met de sloop en de sanering, maar ook met alle procedures voor een herbestemming van de site. De ontwikkeling van deze toekomstvisie lijkt mij een dringende taak voor de SALK-werkgroep."

© 2013 Concentra