Share/Save/BookmarkStuur naar een vriendAfdrukken

Persberichten

Meer middelen voor verkeersveiligheid vrijmaken door studiebureaus te verplichten de uiteindelijke kostprijs van infrastructuurwerken correcter in te schatten

19/11/2012 09:26 - Persbericht

Vandaag, op de Internationale Herdenkingsdag voor Verkeersslachtoffers, pleitte Vlaams volksvertegenwoordiger Peter Reekmans, in het VRT-debatprogramma De Zevende Dag, ervoor om studiebureaus boetes op te leggen indien hun ramingen voor openbare infrastructuurwerken niet blijken te kloppen. Door deze maatregel kan er immers geld worden bespaard, geld dat moet worden geïnvesteerd in infrastructuurwerken die de verkeersveiligheid verhogen.

Het wegwerken binnen de 5 jaar van 800 'zwarte verkeerspunten' werd in 2003 geraamd op 400 miljoen euro. De studiekosten daartoe werden ingeschat op 25 miljoen euro. Omzeggens 10 jaar later stellen we vast dat er amper 600 van de 800 'zwarte verkeerspunten' in Vlaanderen effectief werden aangepakt. Het geschatte prijskaartje bedraagt inmiddels méér dan 1 miljard euro, kortom meer dan 250% meer dan initieel werd geraamd. Hetzelfde geldt voor wat betreft de studiekosten die momenteel worden ingeschat op 65 miljoen euro.  Een voorzichtige raming stelt zelfs dat het totaalproject minstens 1,4 miljard euro zal kosten en dat de studiekosten uiteindelijk ca. 100 miljoen euro zullen bedragen. Het Rekenhof uitte recentelijk dan ook vernietigende kritiek op de door 'TV 3V' aangerekende studiekosten voor het wegwerken van de gevaarlijke punten en wegvakken in Vlaanderen.

 

Peter Reekmans: "De Vlaamse overheid opteerde er in 2003 voor om de 'zware verkeerspunten' te laten wegwerken door de tijdelijke vennootschap TV 3V, die de 3 grootste Vlaamse studiebureaus bundelde. Deze bundeling moest garant staan voor een efficiënte uitvoering van dit ambitieus Vlaams verkeersveiligheidsproject. Deze verwachting werd echter allerminst door TV 3V ingelost. De uitvoeringskosten en de uitvoeringstermijnen werden schromelijk onderschat, terwijl op de koop toe ook de studiekosten de pan uitswingen. Mocht een architect het bij het bouwen van een particuliere woning dermate bruin bakken, hij zou geen enkele klant meer kunnen overtuigen, laat staan dat hij voor de gemaakte inschattingsfouten financieel zou worden beloond."

 

"Studiebureaus laten tijdens de uitvoering van openbare infrastructuurwerken hoe langer hoe meer de kostprijs sterk oplopen. Ze worden er zelfs voor beloond doordat de door hen aangerekende studiekosten daardoor eveneens sterk stijgen. Dit is niet langer duldbaar. Daarom pleit ik ervoor om studiebureaus boetes op te leggen indien hun initiële ramingen een te grote afwijking vertonen. Door het contractueel inbouwen van een dergelijke boeteclausule kan er immers geld worden bespaard dat kan worden geïnvesteerd in infrastructuurwerken die de effectief de verkeersveiligheid verhogen", besluit Peter Reekmans.