Share/Save/BookmarkStuur naar een vriendAfdrukken

Persberichten

Meer herbestemmingprojecten in de sociale huisvesting

21/10/2010 14:30 - Persbericht

Maandag raakte bekend dat de Vlaamse ministers van Wonen en Welzijn via nieuwe experimentele projecten de instroom en doorstroming van kwetsbare doelgroepen naar de sociale huisvesting wensen te bevorderen. Grote leegstaande gebouwen zoals kloosters, pastorijen, scholen en kazernes zijn daartoe volgens Vlaams volksvertegenwoordiger Patricia De Waele (LDD) perfect geschikt. Deze bieden immers de unieke kans om snel grote sociale huisvestingprojecten te realiseren en zodoende de bestaande lange wachtlijsten aan te pakken.

Tijdens de vorige legislatuur heeft de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW) de sociale huisvestingsmaatschappijen (SHM) opgeroepen om op zoek te gaan naar nieuwe manieren om sociale woningbouw te realiseren. Hierbij werd toen reeds gedacht aan grote panden in onbruik zoals bijvoorbeeld scholen, ziekenhuizen, fabriekspanden en kerkgebouwen.

Nu blijkt echter dat de reeds lange wachtlijsten voor sociale woningen enkel maar blijven groeien. LDD vraagt zich dan ook af of dit terechte verzoek van de VMSW nog steeds de volle beleidsaandacht krijgt. Zo blijkt uit een schriftelijke vraag van Patricia De Waele aan de Vlaamse ministers Muyters en Van den Bossche dat er sedert 2006 slechts 24 reconversieprojecten werden opgeleverd.

Patricia De Waele: "Voor het bouwen van nieuwe sociale woningen is niet altijd de vereiste ruimte beschikbaar. Bovendien zijn tal van grote gebouwen in onbruik geraakt en dus op zoek naar een nieuwe bestemming. Daarom lijkt het mij niet meer dan logisch dat de minister sneller werk maakt van dergelijke grote herbestemmingprojecten. In 2010 werd er overigens nog maar 1 dergelijk project opgeleverd, terwijl er dat in 2009 maar 7 waren. Ik pleit er daarom voor dat lokale overheden en de SHM meer gesensibiliseerd moeten worden om dergelijke herbestemmingprojecten op te starten. Het is aan de minister om hier vervolgens dan sturend in op te treden."

Reacties op "Meer herbestemmingprojecten in de sociale huisvesting"

henri jaecques
25/10/2010 09:03
Beste Mevrouw Patricia Dewaele .....23/10/2010

Ik heb als gretige lezer van LDD berichten 'n zeer speciale vraag naar U toe te vragen indien dit kan !
Ik woon Nu samen met mijn vrouw in het "SOCIAAL ????" Appartement N°12 Bus N° 1 . VANHULLESTRAAT .8820.TORHOUT
Ik ben reeds 85 jaar en mijn vrouw 83 . Dit appartement ligt gelukkig voor ons op het gelijkvloers maar dit is een van de zogezegde
27 "Sociale ???" appartementen van de nieuw "SOCIALE ???"woningbouw door het TORHOUTS OCMW met 'n volstrekte CD&V meerderheid ! Voorheen stonden op deze plaats 14 kleine huizekens van voor de oorlog die ik heb weten bouwen door de eigenaar en later aangekocht door de neef van de eigenaar ....Mijnheer VANHULLE Julien , vandaar de naam Vanhullestraat. Wij woonden in het huisje met N°20 en reeds van het jaar 1950 (60 jaar ) aan 'n zeer sociale huur prijs "152 euro" ! We waren er zeer gelukkig al die jaren !
Bij het afsterven van de heer Julien Vanhulle kocht het TORHOUTSE OCMW deze huizekens van zijn erfenamen om ze ogenbikkelijk met grote tralala tot KROTTEN te verklaren en ze af te breken tot op de grond ! We zijn d'er weggejaagd geweest als ne hond om "VERPLICHT' " in een van die fameuse "SOCIALE APPARTEMENTEN ????" te moeten gaan wonen wilden we NIET volledig op straat gegooid worden zonder meer ! Het was voor ons 'n financiele ramp ! De huurprijs steeg met de slag tot minstens 3 maal meer , het verhuizen alleen kostte me paractisch twee maanden pensioen enz enz . Deze appartementen zijn allen gebouwd zonder 'n LIFT !!
Drie stagen hoog met 'n zeer gevaarlijke betonnen draaitrap zoals in de meddeleeuwen ! Anderzijds zijn de moeilijkheden met het OCMW schering en inslag qua "WAKTE op de MUREN" Electriciteit , aankopen van nieuw gerief ! Aanleggen van de tuin enz enz !
U zou zich eventueel wat meer kunnen laten inlichten door de heer Ronny AERNOUDT die toch lange tijd een van de leidende figuren was bij LDD maar naar ik verbeem is die nu GEEN LID meer van LDD ! Hij was vroeger in de O.C.M.W raad en werd er "waarschijnlijk???" buitengezwierd bij de laatste gemeenteraadsverkiezingen. Maar kom , het is reds zeer lange tijd dat ik nog iets van hem vernam ! Mijn absolute vraag naar U toe .......KAN DIT NU NOG STEEDS .....SOCIALE WONINGBOUWAPPARTEMENTEN zonder 'n LIFT te voorzien ! Kinderen, ouderen , zieken ;gehandicapten enz HOE MOETEN DIE MET HUN VERHUIS EN EVENTUELE BOODSCHAPPEN BUITEN ...???? Onmogelijk zo niet zeer gevaarlijk !!! Zo je soms meer wilt te weten komen , altijd welkom bij ons en met 'n kop koffie kunnen we er eens hartelijk over praten en ....kun je met je eigen ogen veel bestatigen ! Zeer DANKBAAR voor het lezen van mijn bericht en misschien wel eens tot bij ons (dit is maar het topje van de ijsberg hoe men hier met oude mensen omgaat)!

Zeer genegen groetjes: Henri en Suzy JAECQUES-BOYSEN

Geef ook uw mening!

Naam:*
E-mail (wordt niet getoond):*
Uw reactie:*